Disiplin cezası verme yetkisi ve zamanaşımı

Üzerinden iki yıl geçen disipline konu bir fiil için ceza verilebilir mi?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 16 Mart 2016 00:02
Disiplin cezası verme yetkisi ve zamanaşımı

657'nin Zamanaşımına dair maddesi şu şekildedir:

"Madde 127 - Bu Kanunun 125 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;
a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına,
b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına, Başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar."

Yukarıda yer verilen maddeye göre, disipline konu fiilin işlendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde ceza verilmesi gerekmektedir. İki yıl içinde ceza verilmemesi halinde, ceza verme yetkisi zamanaşımına uğramaktadır.

Bu bağlamda, 16 Mart 2016 tarihi itibariyle, 16 Mart 2014 öncesindeki disipline onu fiiller için ceza verilmemelidir. Zira ceza verme yetkisi, 16 Mart 2014 öncesindeki filler için zamanaşımına uğramıştır.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz