MEB'den Şef Atamalarına İlişkin Açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı boş şef kadrolarına yapılan atamalara yönelik iddialara cevap verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada 2006 yılı içinde 773 boş şef kadrosu için elektronik ortamda müracaatlar alındığı, daha sonra 571 adet yeni şef kadrosunun bu sayıya dahil edildiği, atamaların elektronik ortamda ve puan üstünlüğüne göre yapıldığı belirtildi. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün açıklaması için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Ocak 2007 15:30, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

İNTERPRESS KAYNAKLI 08.01.2007 TARİHLİ HÜRSES/HÜRRİYET ANKARA VE 12.01.2007 TARİHLİ CUMHURİYET GAZETELERİNDE VE EĞİTİM- İŞ SENDİKASININ BASIN VE KAMUOYUNA DUYURUSUNDA YER ALAN MEB DE KADROLAŞMA İDDİALI YAZILARA İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

Söz konusu yazılarda Millî Eğitim Bakanlığı boş şef kadrolarına yapılan atamalarda, ilân edilen sayıdan fazla atama yapılarak, kadrolaşma yapıldığı iddia edilmiş olup, bu asılsız iddianın ya bilgi eksikliğinden ya da kasıtlı yanlış yorumdan kaynaklandığı düşünülmektedir.

Konuya ilişkin gerçek durum aşağıda belirtilmiştir:
1. Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliği, şeflik kadrolarına atama yapılabilmesi için, personelin görevde yükselme eğitimine alınıp sınava tabii tutulmasını öngörmektedir. Bu çerçevede Bakanlığın boş şef kadrolarına atama yapılabilmesi için,

a) Ağustos 2006 tarihi itibariyle taşra teşkilatında boş bulunan 773 boş şef kadrosu için müracaatlar elektronik ortamda alınmıştır.

b) Yönetmelik gereği yönetmelik eki Ek-1 değerlendirme formunda yer verilen boş şef kadrosunun üç katı kadar adayın belirlenmesine ilişkin kriterler çerçevesinde elektronik ortamda yapılan değerlendirme sonucunda boş şef kadrosunun üç katı olan 2319 aday belirlenerek, bu adaylar 30 Ekim-17 Kasım 2006 tarihleri arasında görevde yükselme eğitimine alınmıştır.

c) Bakanlığımız Ölçme ve Değerlendirme Merkezince 18 Kasım 2006 tarihinde yapılan sınav sonucunda, Bakanlık taşra teşkilatında çalışan 1466 kişi sınavı kazanmıştır.

d) Sınavı kazananların atamasını yapmak üzere hazırlanan ?Taşra Teşkilatı Şef Kadrolarına Başvuru ve Kılavuzun?da öngörülen şartlar doğrultusunda 14-20 Aralık 2006 tarihleri arasında müracaatları alınmış ve atamaları yapılmıştır.

2. Yine yazılarda iddia edildiği gibi ilân edilen 773 kadroya 1463 kişinin atanması söz konusu olmayıp, ilân edilen 773 kadroya atanmak üzere başvuran 1402 adayın ataması puan üstünlüğüne göre tercihlerine değerlendirilmesi sonucu 735 kişinin ataması yapılabilmiştir.

3. Atama onayları 28.12.2006 tarih ve103546 sayılı yazı ile illere gönderilmiştir. Aynı yazıda, atama başvurusunu yapan 1402 adayın içinde olduğu halde ataması yapılamayanların, 14 Aralık 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ?2006/11298 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı? 2006 yılı kadro değişimi ile Bakanlığımız taşra teşkilatı için tahsis edilen toplam 571 adet yeni şef kadrosu ile birinci atamada kullanılan 773 kadrodan kalan 38 adet boş kadronun dağılımının yapılarak en kısa zamanda tercihlerine atamalarının yapılacağı duyurulmuştur.

Nitekim bu durumda olan adayların atamalarının yapılabilmesi için değişimden elde edilen bu kadronun kısa sürede illere tahsisi yapılarak adayların atamaları yapılmış ve atama onayları 29.12.2006 tarih ve 103770 sayılı yazı ile illere gönderilmiştir.

4. Yukarıda açıklandığı üzere, başvuru yapıp da atanamayan adayların, 2006 değişiminden alınan ve illere tahsisi yapılan kadrolara ataması yapılmıştır. Yoksa söz konusu yapılan iddialarda, ?Burdur-Karamanlı'da 1 kişilik kadroya 2 kişi, Burdur Merkez'de 3 kişilik kadroya 8 kişi, Konya ve Isparta'da 4 kişilik kadroya 7 kişi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta 9 kişilik kadroya 33 kişi atandı.? belirtildiği gibi kadrosuz atamanın yapılması söz konusu değildir. Bu durum illerdeki norm modülünde çalışan personelimiz tarafından izlenip görülmektedir.

5. 2006 Yılı Taşra Teşkilatı için yürütülen Görevde Yükselme Çalışma sürecine ilişkin, Başvuru, Değerlendirme, Eğitim, Sınav ve Atama iş ve işlemlerinin tamamı elektronik ortamda adayların ve kamuoyunun bilgisine açık, şeffaf bir şekilde yürütülmüş, sürecin hiç bir aşaması Bakanlık veya İl yönetimlerinin keyfî müdahalesine açık olmamıştır. Sonuç olarak sınavı kazanan ve atanmak için müracaat eden adayların tamamının tercihleri doğrultusunda atamaları yapılmıştır.

Böyle bir sürecin izlendiği, sınavı kazanan ve atama başvurusu yapan bütün adayların atandığı bir durumda, Eğitim-İş Genel Başkanı Sayın ADIBELLİ'nin kadrolaşma ile ilgili iddiasının iyi niyetten uzak bir tutum olduğu ve iddianın doğru olmadığı, kendisinin bu iddiaya kanıt olarak sunduğu Burdur il Millî Eğitim Müdürlüğüne atanan 8 personelin durumu açıkça ortaya koymaktadır. Bu personelden 4 kişinin ( Saadet OKUNAKOL, Selma YILMAZ. Selma SONER, Şengül ÖZLÜ ) herhangi bir sendika üyesi olduğuna dair bir kaydın olmadığı, 2 kişinin(Ergül ÇAKMAK ile Güzin YORAN'ın) Eğitim-Sen üyesi olduğu, 1 kişinin (Emin ÖZALP) Türk-Eğitim Sen üyesi olduğu, 1 kişinin (Osman ÇELİKYÜREK) Eğitim-iş sendikası üyesi olduğu, Bakanlık İLSİS kayıtlarından anlaşılmaktadır.

Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
Hikmet ORMAN
Personel Genel Müdür Yardımcısı

Bu Habere Tepkiniz