Memur Olarak Çalışanların Öğretmen Olabilmesi Çok Zor

Milli Eğitim Bakanlığı 2007/1 Şubat ayı öğretmen atama kılavuzuna göre toplam 10 bin kadroya öğretmen ataması yapılacaktır. Ancak bu kadronun sadece 100 adedi kurumlar arası naklen atamaya ayrılmıştır. Diğer taraftan, memur olarak çalışanlar KPSS puanı ile başvuru yapmayacaktır. Naklen geçmek isteyenlerin değerlendirilmesinde, öğretmenlikte geçen hizmet süresi öncelikli olmak üzere memuriyette geçirilen hizmet süresi esas alınacaktır. Detaylar için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Şubat 2007 11:03, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

TANIMLAR

3.2. Açıktan Atama;
Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim öğretim hizmetleri sınıfı öğretmen kadrolarında adaylığı kaldırıldıktan sonra ayrılanlardan tekrar atanmak isteyenler ile yükseköğretim kurumlarında en az iki yıl süreyle öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak çalışmış olup görevinden ayrılanlardan asıl öğretmen olarak atanacakları,

3.3. Açıktan İlk Atama;
Kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru olarak çalışmakta iken adaylıklarının kaldırılmasından sonra görevlerinden ayrılanlardan aday öğretmen olarak atanacakları,

3.4. Kurumlar Arası İlk Atama;
Kamu kurum ve kuruluşlarında adaylığı kaldırılmış olması kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında Devlet memuru olarak çalışanlardan sınıf değişikliği yoluyla aday öğretmen olarak atanacakları,

3.5. Kurumlar Arası Yeniden Atama;
Kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı öğretmen kadrolarında adaylığı kaldırılmış olanlardan hâlen kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim öğretim hizmetleri sınıfı veya diğer hizmet sınıflarında görevli olanlardan yeniden öğretmenliğe atanacakları,

Kamuda çalışan memurlar veya daha önce çalışmış olup da ayrılan memurlar, yukarıda yer verilen tanımlar çerçevesinde öğretmenlik kadrolarına başvurabilecektir.

Yukarıda yer verilen tanımlar kapsamında olanların KPSS puanı ile başvurusu kabul edilmemektedir. Bu statüdeki kişilerin atanmasında, öğretmenlikte geçen hizmet süresi öncelikli olmak üzere memuriyette geçirilen hizmet süresi esas alınacaktır. Bu husus kılavuzun 2.13 maddesinde detaylı olarak açıklanmıştır.

MEMUR OLARAK ÇALIŞANLAR İSTİFA YOLUNA BAŞVURMALI MI?

Diğer taraftan şu hususu belirtmek gerekmektedir. Memur olarak çalışan öğretmen adaylarının, memur olarak çalıştığını gizleyip, KPSS10 puanı başvurulara katılarak, daha sonra da öğretmenlik kadrolarına yerleştikten sonra istifa edip öğretmenliğe atanması mümkün değildir. Zira, 657 sayılı Kanuna göre memur olarak çalışanlar istifa etmeleri halinde 6 ay boyunca hiçbir kamu kurumunda yeniden memur olarak istihdam edilememektedir.

KAMUDAKİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL NE YAPMALI?

Bir önceki maddede yer verilen açıklama sadece memurluğa ilişkindir. Sözleşmeli personel için 6 ay gibi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Bu nedenle gerek 4/B, gerek 4/C, gerek 4924 gerek bir KİT'te sözleşmeli personel çalışan bir kamu görevlisinin öğretmenliğe KPSS puanı ile başvurup, yerleşmeya hak kazanması halinde de istifa edip öğretmenliğe başlaması önünde bir engel bulunmamaktadır.

MEMURLAR MUVAFAKAT İŞLEMLERİNİ NASIL YAPACAK?

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında kadrolu olarak çalışanlardan Kurumlar Arası İlk ve Kurumlar Arası Yeniden Atama biçimiyle Bakanlık kadrolarına öğretmen olarak atanmak isteyenlerin muvafakat işlemleri elektronik başvuru formunda belirtildiği şekilde yürütülecektir. Elektronik Başvuru Formunu doldurup kayıt ettikten sonra iki adet çıktısı alınacak, EK-5'teki yazı örneği ile birlikte görevli bulunduğu kurumun muvafakat vermeye yetkili amirine onaylattırılacaktır. Onay verilmiş muvafakat belgeleri başvuru esnasında istenecek diğer belgelerle birlikte başvuru bürosundaki görevlilere teslim edilecektir. Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra başvuru bürosunca onaylanmış Elektronik Başvuru Belgesinin (muvafakat belgesi) bir örneği alınacak, diğer örneği de adaya verilecektir.

ADAY MEMUR BAŞVURU YAPABİLECEK Mİ?

Kamu kurum ve kuruluşlarında hâlen aday Devlet memuru olarak görev yapanlar, öğretmenlik için başvuru yapamayacaklardır.

Bu Habere Tepkiniz