Öğretmen Atamalarına İlişkin Soru ve Cevaplar

Milli Eğitim Bakanlığı 2007/1 öğretmen atama kılavuzunu geçtiğimiz günlerde yayımladı. Bu kılavuza göre 01-07 Şubat 2007 tarihleri arasında başvuruları alınmak üzere 10 bin öğretmen ataması yapılacaktır. (Memurlar.net'in notu: Milli Eğitim Bakanlığı ağır kış koşulları nedeniyle başvuruları 9 Şubat tarihine kadar uzattığını açıklamıştır.) Öğretmen adaylarından sitemiz mail adresine ulaşan sorular çerçevesinde özel bir dosya oluşturduk. Dosyamızı görmek için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Şubat 2007 16:48, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Ara sınıflarda girilen sınav sonuçları kullanılabilir mi?

Adayların başvurularında; lisans düzeyinde mezun ya da lisans düzeyindeki öğrenimlerinin son sınıfında mezun olabilecek durumda iken girmiş oldukları KPSSP10 puanı esas alınmaktadır.

Lisans öğrenimlerinin son sınıfından önce ara sınıf öğrencisi iken girilen sınavların sonuçları geçersizdir.

Sözleşmeli öğretmenlerin başvurularına dair sorular

1- Resmi eğitim kurumlarında, sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlar öğretmenlik için gerekli şartları taşımaları kaydıyla ilk atama kapsamında öğretmenlik için başvuruda bulunabileceklerdir.

2- Sözleşmeli öğretmen olarak çalışanlar, kadrolu atanamadıkları takdirde sözleşmeleri devam edecektir.

3-Sözleşmeli çalışan öğretmenler, başvurularda, tekrar sözleşmeli olarak tercihte bulunamayacaklardır.

4- Sözleşmeli öğretmen olarak hâlen görevli olanların ekranında, ?Bulunduğum eğitim kurumuna atanmak istiyorum.? seçeneği bulunacaktır. Bu seçenek, görevli olunan ilin atanılacak alana açık olması şartıyla tercih edilebilecektir. Bu şekilde tercihte bulunanlar diğer eğitim kurumlarını tercih edemeyeceklerdir.

Kimler öğretmenliğe geri dönebilir, kimler geri dönemez?

- İki ve üç yıllık eğitim enstitüsü, eğitim yüksekokulu, eğitim ön lisans veya lisans mezunu olup Bakanlık veya resmî eğitim kurumlarının eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında görevli iken öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olanlardan, açıktan atama biçimiyle kadrolu öğretmenliğe dönmek isteyenler, ayrılmış oldukları alandan başvuruda bulunabileceklerdir.

- Öğretmen lisesi ve ilköğretmen okulu mezunları açıktan atama biçimiyle öğretmenliğe başvuruda bulunamayacaklardır.

- Açıktan atama biçimiyle öğretmenliğe atanmak isteyenler, öğretmenlikten ayrıldığı alanda başvuru yapabileceklerdir.

KPSS puanıyla başvuramayacak olanlar nasıl değerlendirilecek?

İlk defa öğretmenliğe atanacaklar KPSS puanı ile başvuru yapacaktır. Ancak, daha önce öğretmenlik görevinde bulunmuş olup da öğretmenlikten ayrılmış olanlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak çalışanlardan öğretmenliğe girmek isteyenler KPSS puanı ile başvuru yapmayacaktır. Bu adayların, atama işlemlerinde, öğretmenlikte geçen hizmet süresi öncelikli olmak üzere memuriyette geçirilen hizmet süresi esas alınacaktır. Bu sürenin hesabında fiilen çalışılmış süreler esas alınacağından aylıksız izinde geçirilen süreler dikkate alınmayacaktır. Ancak, aylıksız izinli süreler kapsamında olmakla birlikte memuriyete başladıktan sonra askerlikte geçen süreler hizmet süresinden sayılacaktır.

Özel ve vakıf üniversiteleri dâhil özel öğretim kurumlarında, vekil öğretmenlikte, ücretli öğretmenlikte ve kısmî zamanlı geçici öğreticilikte geçen süreler, öğretmenlikte geçen hizmet süresinden; diğer kamu kurum ve kuruluşlarında vekil olarak çalışılan süreler, Devlet memurluğu hizmetinden sayılmayacaktır.

Memur olanlar nasıl başvuru yapacak?

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında kadrolu olarak çalışanlardan, öğretmen olarak atanmak isteyenlerin muvafakat işlemleri elektronik başvuru formunda belirtildiği şekilde yürütülecektir. Elektronik Başvuru Formunu doldurup kayıt ettikten sonra iki adet çıktısı alınacak, EK-5'teki yazı örneği ile birlikte görevli bulunduğu kurumun muvafakat vermeye yetkili amirine onaylattırılacaktır. Onay verilmiş muvafakat belgeleri başvuru esnasında istenecek diğer belgelerle birlikte başvuru bürosundaki görevlilere teslim edilecektir. Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra başvuru bürosunca onaylanmış Elektronik Başvuru Belgesinin (muvafakat belgesi) bir örneği alınacak, diğer örneği de adaya verilecektir.

- Kamu kurum ve kuruluşlarında hâlen aday Devlet memuru olarak görev yapanlar, öğretmenlik için başvuru yapamayacaklardır.

Halen askerde olanlar başvuru yapabilecek mi?

- Hâlen askerlik görevini yapmakta olup yıl sonuna kadar terhis olacak adaylardan; kadrolu öğretmenliğe atanacakların hakları saklı tutulacaktır. Bunlar, terhis olduğu tarihten itibaren en geç 15 gün içinde göreve başlamak durumundadırlar.

- Sözleşmeli öğretmen olarak görevlendirilenlerin ise tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde göreve başlamaları gerekmektedir.

- Belirtilen süreler içinde göreve başlamayanların atamaları / görevlendirmeleri iptal edilecektir.

İlk atamada eş durumu dikkate alınıyor mu?

Atamalar; ilk atama biçiminde KPSSP10 puanı, diğer atama biçimlerinde ise hizmet süreleri esas alınarak yapılmaktadır. Başkaca bir kıstas ilk atamalarda dikkate alınmayacaktır.

Denklik belgesinde şerh olanlar başvuramayacak mı?

Yurt dışı yükseköğrenim kurumlarından mezun adaylarda, atanacağı alana kaynak olarak gösterilen yurt içi yükseköğretim programına denkliği, Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş olmak. Denklik belgesinde, ?Öğretmen atamalarında geçersizdir.? veya ?Öğretmenlik meslek bilgisi sınavına tabidir.? şerhi bulunanların öğretmenliğe başvuruları kabul edilmeyecektir

Daha önce atanmasına rağmen başlamayanlar başvurabilecek mi?

Öğretmenliğe daha önce ilk defa veya açıktan atama biçimiyle atandığı hâlde görevine başlamamış olanlar, atandığı tarihten başvuruların son günü itibarıyla en az bir yıllık bekleme süresini doldurmuş olmalıdır. Aksi halde başvuramayacaktır.

Kimlerden pedagojik formasyon belgesi istenmez?

- Eğitim fakültesi mezunları,

- Özel ve resmî okullarda öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olanlar ile

- Üniversitelerde en az iki yıl süreyle öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak çalışmış olanlarda,

kılavuzun 3.9'uncu maddesinde belirtilen belgeler aranmayacaktır.

41 yaşındaki aday başvuru yapabilir mi?

İlk defa öğretmenliğe atanacaklarda, başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak gerekmektedir.

Emekliler başvurabilecek mi?

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olanlar başvuru yapamayacaktır. Açıktan ve Açıktan İlk Atama biçimleriyle başvuracaklardan; T.C. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olmadığını belgelendirmeleri istenmektedir.

Hangi bölümlerde ikinci ve üçüncü öncelik atama uygulaması bulunmaktadır?

Üç bölümde ikinci ve üçüncü öncelik uygulaması bulunmaktadır. Bu bölümler şu şekildedir: Bilgisayar, İngilizce, Teknoloji ve Tasarım öğretmenliği alanları?

Bu konuda ayrıntılı açıklama kılavuzun ?4.2 Kaynak Program Dışı Başvurular? bölümünde yer almaktadır.

Başvurular şahsen mi yapılmalıdır?

-Adaylar, ilan edilen süre içinde, http://personel.meb.gov.tr internet adresindeki fotoğraflı Elektronik Başvuru Formunu doldurduktan sonra başvurularını resmi hâle getirmek için, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde oluşturulacak başvuru onay bürolarına onaylatmaları gerekmektedir.

- Adayların onay işlemi için istenen belgelerin asılları veya noter onaylı örnekleri ile birlikte şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belgelerin asılları adaylara geri verilerek il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce onaylanmış birer örnekleri teslim alınacaktır. Şahsen başvuru yapamayacak durumda olanlar, noter aracılığıyla vekâlet vereceği kişi vasıtasıyla başvurabileceklerdir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber