Bilecik Toplu konutları 24 Mayısta satışa çıkıyor

Haber Giriş : 13 Mayıs 2004 00:00, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

(TOKİ)

BİLECİK-MERKEZ TOPLU KONUT PROJESİ

SATIŞ DUYURUSU

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca Bilecik-Merkez Toplu Konut Projesi kapsamında 192 adet konut satışa sunulacaktır.

Kura yöntemiyle satışı gerçekleştirilecek konutlar için başvurular, 24 Mayıs - 04 Haziran 2004 tarihleri arasında T.C.Ziraat Bankası A.Ş.'nin yetkili şubelerince kabul edilecektir.

Brüt 110,98 metrekarelik 3 odalı tek tip konutların satış bedelleri en düşük 29,6 Milyar TL. ile en yüksek 44,8 Milyar TL. arasındadır. Satış fiyat ve koşulları T.C. Ziraat Bankası yetkili şubelerinde ve/veya Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın web sayfası (www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.

Satış sırasında konut bedellerinin %10, %15 veya %25'i oranlarındaki peşinatlar alıcının tercihine göre yatırılacaktır.

Proje kapsamında yapılmakta olan konut adedinden fazla başvuru olduğu takdirde, başvuruların tamamlanmasından sonra, başvuruda bulunanların konut alma hakkını ve seçme önceliğini belirlemek üzere, noter huzurunda ?Konut Alma Hakkı ve Seçme Önceliği Kurası?, konut sayısından daha az başvuru olduğu takdirde sadece ?Konut Seçme Önceliği Kurası? 10 Haziran 2004 tarihinde Bilecik ilinde Merkez Atatürk Spor Salonunda, saat 9.00 ?dan itibaren gerçekleştirilecektir.

Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, bu kişilerin daha önce Toplu Konut İdaresinden bir konut satın almamış olmaları ve yine Toplu Konut İdaresinden kredi almamış olmaları şartları aranacaktır. Bir hanehalkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Başvuru sahiplerinde T.C. Vatandaşı olma şartı aranacaktır.

Yukarıdaki şartları sağlayan kişiler, T.C. Ziraat Bankası Yetkili Şubeleri'ne başvurarak, konutlar için 2 Milyar TL. tutarındaki başvuru bedelini 24 Mayıs - 04 Haziran 2004 tarihleri arasında ödeyerek, satın alma talep ve yüklenim belgesini imzalayacaklardır.

Kura sonucunda satın alma hakkı kazananlar, proje üzerinden konut seçimini 21 Haziran - 02 Temmuz 2004 tarihleri arasında Konut Alma Hakkı ve Seçme Önceliği Kurası ile belirlenen sıralamaya göre gerçekleştirecekler, seçimini yapan konut alıcıları (%10, %15 veya %25) peşinat bedelinden başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan peşinat bedelini 22 Haziran - 05 Temmuz 2004 tarihleri arasında Ziraat Bankası Bilecik Şubesi'ne yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır. Borç bakiyesi aylık taksitler halinde 120 ay boyunca ödenecektir. Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranına göre artırılacakttır. İlk taksitler sözleşme imzalama gününe göre Temmuz veya Ağustos 2004 tarihinde, ilk 6 aylık dönemsel artış ise Ocak 2005 tarihinden itibaren başlatılacaktır.

Kura sonucunda konut alma hakkı kazanamayanların başvuru bedelleri, başvuru sahiplerine 17 Haziran 2004 tarihinden itibaren iade edilecektir.

Konutların teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren 12 aydır. Konutların anahtar teslimi, İdarece belirlenecek program dahilinde gerçekleştirilecektir.

Anahtar teslimi öncesinde, KDV Kanunu uyarınca konut bedelinin %1'i oranında KDV ayrıca alıcılar tarafından ödenecektir.

Satış işlemleri, T.C.Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla yapılacaktır. Yetkili banka şubeleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın web sayfası (www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır..

Gayrimenkul satış işlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.


SATIŞ TAKVİMİ

SATIŞ DUYURULARI 15 MAYIS 2004

04 HAZİRAN 2004

BAŞVURU BEDELİNİN ALINMASI

24 MAYIS2004 04 HAZİRAN 2004

KURA ÇEKİLİŞİ

10 HAZİRAN 2004

ALICI OLMAYANLARIN BAŞVURU BEDELLERİNİN İADE İŞLEMLERİNİN BAŞLAMASI

17 HAZİRAN 2004

KONUT SEÇİMİ

21 HAZİRAN 2004 02 TEMMUZ 2004

SÖZLEŞME İMZALANMASI

22 HAZİRAN 2004 05 TEMMUZ 2004

Bu Habere Tepkiniz