Nevşehir-Merkez Toplu Konutları 7 Haziran'da Satışa Sunulacak

Haber Giriş : 27 Mayıs 2004 00:00, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
T.C. BAŞBAKANLIK
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ)

NEVŞEHİR-MERKEZ TOPLU KONUT PROJESİ
SATIŞ DUYURUSU

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca Nevşehir-Merkez Toplu Konut Projesi kapsamında 504 adet konut satışa sunulacaktır.

Kura yöntemiyle satışı gerçekleştirilecek konutlar için başvurular, 07-18 Haziran 2004 tarihleri arasında T.C.Ziraat Bankası A.Ş.'nin yetkili şubelerince kabul edilecektir.

Brüt 127.11 metrekarelik (D Tipi) 3 odalı konutların satış bedelleri en düşük 47,9 Milyar TL ile en yüksek 53 Milyar TL arasında, brüt 96.85 metrekarelik (K Tipi) 3 odalı konutların satış bedelleri ise en düşük 36,9 Milyar TL ile en yüksek 41,3 Milyar TL arasındadır. Satış fiyat ve koşulları T.C. Ziraat Bankası yetkili şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın web sayfası (www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.

Satış sırasında konut bedellerinin %10, %15 veya %25'i oranlarındaki peşinatlar alıcının tercihine göre yatırılacaktır.

Proje kapsamında yapılmakta olan konut adedinden fazla başvuru olduğu takdirde, başvuruların tamamlanmasından sonra, başvuruda bulunanların konut alma hakkını ve seçme önceliğini belirlemek üzere, D Tipi ve K Tipi konutlar için noter huzurunda iki ayrı ?Konut Alma Hakkı ve Seçme Önceliği Kurası?, konut sayısından daha az başvuru olduğu takdirde sadece iki ayrı ?Konut Seçme Önceliği Kurası? 25 Haziran 2004 tarihinde Nevşehir ilinde Damat İbrahim Paşa Spor Salonunda, saat 9.00 ?dan itibaren gerçekleştirilecektir.

Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, bu kişilerin daha önce Toplu Konut İdaresinden bir konut satın almamış olmaları ve yine Toplu Konut İdaresinden kredi almamış olmaları şartları aranacaktır. Bir hanehalkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Başvuru sahiplerinde T.C. Vatandaşı olma şartı aranacaktır.

Yukarıdaki şartları sağlayan kişiler, T.C. Ziraat Bankası Yetkili Şubeleri'ne başvurarak, D Tipi 3 odalı konutlar için ve K Tipi 3 odalı konutlar için 2 Milyar TL. tutarındaki başvuru bedelini 07-18 Haziran 2004 tarihleri arasında ödeyerek, seçilen konut tipine göre satın alma talep ve yüklenim belgesini imzalayacaklardır.

Kura sonucunda satın alma hakkı kazananlar, proje üzerinden konut seçimini 05 Temmuz ? 05 Ağustos 2004 tarihleri arasında Konut Alma Hakkı ve Seçme Önceliği Kurası ile belirlenen sıralamaya göre gerçekleştirecekler, seçimini yapan konut alıcıları (%10, %15 veya %25) peşinat bedelinden başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan peşinat bedelini 06 Temmuz ? 06 Ağustos 2004 tarihleri arasında Ziraat Bankası Nevşehir Şubesi'ne yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır. Borç bakiyesi aylık taksitler halinde 120 ay boyunca ödenecektir. Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranına göre artırılacakttır. İlk taksitler sözleşme imzalama gününe göre Ağustos veya Eylül 2004 tarihinde, ilk 6 aylık dönemsel artış ise Ocak 2005 tarihinden itibaren başlatılacaktır.

Kura sonucunda konut alma hakkı kazanamayanların başvuru bedelleri, başvuru sahiplerine 01 Temmuz 2004 tarihinden itibaren iade edilecektir.

Konutların teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren 12 aydır. Konutların anahtar teslimi, İdarece belirlenecek program dahilinde gerçekleştirilecektir.

Anahtar teslimi öncesinde, KDV Kanunu uyarınca konut bedelinin %1'i oranında KDV ayrıca alıcılar tarafından ödenecektir.

Satış işlemleri, T.C.Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla yapılacaktır. Yetkili banka şubeleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın web sayfası (www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.

Gayrimenkul satış işlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.

Bu Habere Tepkiniz