Öğretmenler yönetici atamayı yer değiştirme olarak kullanıyor

Yönetici görevlendirme, illerde öğretmenlerin yer değiştirme aracı olarak kullanılmakta ve Öğretmenlerinin Atama Yer Değiştirme Yönetmeliği bypass edilmektedir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 01 Aralık 2017 00:04, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Öğretmenler yönetici atamayı yer değiştirme olarak kullanıyor

17.04.2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İsteğe bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 52. maddesi 1. fıkrasındaki; " 1) Öğretmenlerden yer değiştirme yapılacak yılın 30 Eylül tarihi itibarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar il içinde, bulundukları ilde üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar ise iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabilir. Üç yıllık çalışma süresinin hesabında il içinde yer değiştirecekler bakımından kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda, iller arasında yer değiştirecekler bakımından ise bulunduğu ilde fiilen öğretmen veya ikinci görev kapsamında eğitim kurumu yöneticisi olarak geçirilen süreler dikkate alınır." hükümlerine göre il içinde yer değiştirecek öğretmenlerin bulundukları okulda 30 Eylül tarihi itibarıyla 3 yıl görev yapma şartları bulunmaktadır.

İl içinde alanlarında ihtiyaç bulunmaması, hizmet puanlarının düşük olmaları nedeniyle bir çok öğretmen il içinde yer değiştirmemektedir.

Yer değiştirmeye çare olarak bu sefer Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği devreye sokulmaktadır.

Şöyle ki; 22.04.2017 Tarihli ve 30046 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin "Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar" başlıklı 7. maddesi 1. ve 2 fıkrasında; aşağıdaki hükümler bulunmaktadır.

"(1) Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olmak.

b) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.

c) Adaylık dahil en az dört yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak.

(2) Müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığı görevleri boş bulunan eğitim kurumlarına müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek için üç katı kadar adayın değerlendirme başvurusunda bulunmaması halinde, bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendindeki süre iki yıla düşürülür."

Kariyer ve liyakatin aranmadığı günümüz Türkiye'sinde müdür yardımcı olmak çok kolay olduğundan öğretmen yönetici görevlendirmeye (atamaya) başvurmakta mülakat vs gibi hususlar kolayca aşıldıktan sonra istediği ilçede bir okula müdür yardımcısı olarak görevlendirilmektedir

Akabinde 22.04.2017 Tarihli ve 30046 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğin "Yöneticilik görevinden ayrılma" başlıklı 26. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) Yöneticilik görevlerinden istekleri üzerine ayrılanlar, bulundukları eğitim kurumunda alanlarında açık norm kadro olması ve istemeleri halinde bu eğitim kurumuna; aksi durumda ise kadrolarının bulunduğu ilçe/il içinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır." hükümlerine dayanarak istifa ederek ya bulunduğu okulda açılan normla ilişkilendirilmekte yada bir başka okulda açılan normla ilişkilendirilmektedir.

Kısacası yönetici görevlendirme (atama) illerde öğretmenlerin yer değiştirme aracı olarak kullanılmakta Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği bypass edilmektedir.

Bu yöntemin uygulanamadığı zamanlarda zaten geçici görevlendirme yöntemi; hem öğretmen hem de müdür yardımcısı geçici görevlendirmesi olarak kullanılmaktadır.

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber