Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmasaydı DPB havuzuna düşecekti

Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay eğer Cumhurbaşkanı yardımcısı olmasaydı, 703 sayılı KHK hükmü uyarınca, Devlet Personel Başkanlığı havuzuna gönderilecekti.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 10 Temmuz 2018 16:16, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2018 16:54
Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmasaydı DPB havuzuna düşecekti

Dün yayımlanan 703 sayılı KHK ile akşam açıklanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ilginç bir ayrıntıyı ortaya çıkardı.

703 sayılı KHK'nın 221. maddesinde, Türk bürokrasi tarihinde görülmeyen bir düzenleme yapıldı.

Maddenin ilk cümlesiyle, Başbakanlık kadrolarında görev yapan tüm personelin görevlerinin sona erdiği düzenlendi.

Ancak maddenin ikinci düzenlemesinde, Başbakanlık Müsteşarını dahi Devlet Personel Başkanlığı havuzuna gönderen bir metin yazıldı.

Eğer dün itibariyle Başbakanlık Müsteşarı olarak görev yapan Fuat Oktay, akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak açıklanmasaydı, Devlet Personel Başkanlığı havuzuna gönderilecek ve DPB de Müsteşarı TBMM veya diğer kurumlara Müşavir olarak atayacaktı.

İşte nezaketten uzak 703 sayılı KHK'nın 221. maddesi..

MADDE 221- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Başbakanlık kadrolarında bulunan tüm personelin görevleri hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Başbakanlık merkez teşkilatında Başbakanlık Müsteşarı, Teftiş Kurulu Başkanı, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür ve birim amirleri ile Başbakan Başmüşaviri, Başbakan Müşaviri, Başbakanlık Müşaviri kadrolarındaki personel kazanılmış hak aylık dereceleri, geçmiş kadro ve unvanları ve öğrenim durumlarına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği, bakanlıkların merkez teşkilatları ile düzenleyici ve denetleyici kurumlara müşavir olarak bir ay içinde Devlet Personel Başkanlığınca atanır. Bunlar atandıkları tarih itibarıyla diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın kadroları ihdas edilmiş ve ilgili mevzuatı uyarınca Kurum kadro cetvellerine eklenmiş sayılır. Nakil işlemi tamamlanıncaya kadar, eski kadrolarına ait her türlü aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatları, ikramiye ve sözleşme ücretleri ile diğer mali haklarını Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden almaya devam eder. Bu şekilde atananlara göreve başladıkları tarihi izleyen aybaşından geçerli olmak üzere atama tarihinden önceki kadrolarına ilişkin olarak atandıkları tarih itibarıyla almakta oldukları aylık, ek gösterge, zam, özel hizmet tazminatı, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı gibi mevzuatında kadrosuna bağlı olarak öngörülen mali haklar ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemeler aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir ve bir bütün olarak, göreve başladıkları tarihi izleyen aybaşından geçerli olmak üzere saklı tutulur. Şahsa bağlı kadrolarda bulunulan süreler, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga ek 68 inci ve ek 73 üncü maddelerinde belirtilen sürelerin hesabında dikkate alınır. Bu fıkra kapsamında atama yapılan kadroların kendi istekleri dışında herhangi bir sebeple boşalması halinde, bu kadrolar hiçbir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden iptal edilmiş sayılır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber