Teşkilatı kaldırılan ve yerine yeni bir düzenleme konmayan kurumlar hakkında hangi hüküm uygulanacak?

703 sayılı KHK ile teşkilatına dair tüm hükümleri yürürlükten kaldırılan ancak bugün itibariyle de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle teşkilatı düzenlenmeyen kurumlar faaliyetlerine devam edecek

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 10 Temmuz 2018 17:20, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2018 19:55
Teşkilatı kaldırılan ve yerine yeni bir düzenleme konmayan kurumlar hakkında hangi hüküm uygulanacak?

703 SAYILI KHK İLE TEŞKİLAT HÜKÜMLERİ KALDIRILDI

Dün yayımlanan 703 sayılı KHK ile bir çok kamu kurumunun teşkilata dair hükümleri yürürlükten kaldırıldı. Örneğin PTT, AFAD, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, Ceza infaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu, gibi kurumların durumları bu şekildedir. (Tam liste aşağıdadır)

TEŞKİLATI KALDIRILAN ANCAK HENÜZ YENİ BİR DÜZENLEME GETİRİLMEYEN KURUMLAR HAKKINDA HANGİ HÜKÜM UYGULANACAK?

Teşkilatlanmaya dair maddeleri yürürlükten kaldırılan bu kurumlar için 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin şu hükmü uygulanacaktır:

"GEÇİCİ MADDE 1 - (1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile teşkilatlarına ilişkin kanun veya kanun hükmünde kararnameleri yürürlükten kaldırılan kamu kurum ve kuruluşlarından münhasıran devir ve geçiş hükümleri düzenlenenler dışında kalanlar hakkında ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleme yapılıncaya kadar yürürlükten kaldırılan hükümlerin uygulanmasına devam olunur. Milletlerarası andlaşmaların onaylanma usulüne ilişkin ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle düzenleme yapılıncaya kadar 244 sayılı Kanunun uygulanmasına devam olunur."

Bu maddeye göre, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yeni bir düzenleme yapılana kadar, teşkilatı kaldırılmış olan kurumlar eski hükümlere göre görevlerini yapacaktır.

10 Temmuz 2018 tarihi itibariyle, 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle sadece Bakanlıkların teşkilatlarına dair düzenleme yapılmış olup, önümüzdeki günlerde Bakanlıklar dışında kalan kamu kurumlarının teşkilat yapıları düzenlenecektir.

İŞTE CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİYLE TEŞKİLATI DÜZENLENECEK KURUMLAR

PTT,

AFAD,

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü,

Ceza infaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı,

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü,

Devlet Tiyatroları,

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü,

Gelir İdaresi Başkanlığı,

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü,

Helal Akreditasyon Kurumu,

Harita Genel Komutanlığı,

Türkiye İş Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü,

KOSGEB, Mesleki Yeterlilik Kurumu,

Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü,

Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri,

Orman Genel Müdürlüğü,

ÖSYM,

Türk Patent ve Marka Kurumu,

Sosyal Güvenlik Kurumu,

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü,

Türkiye Su Enstitüsü,

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu,

TİKA,

TRT,

Türk Standardları Enstitüsü,

TÜBİTAK,

TÜİK,

Türk Akreditasyon Kurumu,

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı,

Vakıflar Genel Müdürlüğü,

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı,

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı,

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

Bu Habere Tepkiniz