Valiliğe meslek dışından atama yapılabilecek

Yayımlanan 3 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Valiliğe meslek mensupları dışından atama yapılabilecek

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 10 Temmuz 2018 20:06, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2018 22:29
Valiliğe meslek dışından atama yapılabilecek

3 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 10 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Tıklayınız.

Kararnamenin 2. maddesine göre, Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadrolara Cumhurbaşkanı kararıyla atama yapılacaktır. I sayılı cetvelde yer alan çok sayıda unvan arasında Vali kadroları da bulunmaktadır.

Kararnamenin 3. maddesine göre ise (I) sayılı cetveldeki görevlere, özel sektör veya serbest olarak en az yıl çalışmış olanlar atanabilecektir. Kararnamenin 3 nolu madde şu şekildedir:

"a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.
b) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.
c) Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kuramlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak."

Diğer taraftan, 703 sayılı KHK ile, 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun 2. maddesinin B bendi yürürlükten kaldırıldı. Yürürlükten kaldırılan madde, vali ve kaymakam kadrolarına yapılacak atamalarda Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği olan bölüm mezunları arasından atama yapılmasını şart koşuyordu.

Yapılan düzenlemeler uyarınca, Cumhurbaşkanı isterse meslek dışından Vali kadrolarına atama yapabilecektir. Atanacak kişilerin İBBF veya SBF mezunu olma zorunluluğu kaldırılmıştır.

Diğer taraftan, kaymakam ve vali yardımcısı kadroları 3 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ekindeki II sayılı cetvelde yer almakta olup, bu kadrolara atanabilmek için kararnamenin 3. maddesi gereğince, kamuda beş yıl hizmet yapmış olma şartı aranacaktır.

Bu Habere Tepkiniz