Bakanlık merkez teşkilatında, şube müdürlüğü ve şeflik olmayacak mı?

Yayımlanan 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Bakanlık merkez teşkilatlarında şube müdürlüğü ve şeflik kadroları olmayacak

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 11 Temmuz 2018 00:02, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2018 09:39
Bakanlık merkez teşkilatında, şube müdürlüğü ve şeflik olmayacak mı?

1 Nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, 10 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Kamöu yönetim sisteminde memurluktan Müsteşarlığa kadar hiyerarşik kademeler 3046 sayılı Kanunla düzenlenmiştir.

Ancak 3046 sayılı Kanunun hiyerarşik kademeleri gösteren neredeyse tüm maddeleri, 703 sayılı KHK'nın 41/e bendiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Kaldırılan 3046 sayılı Kanunun yerini ise artık 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 509. maddesinde yer alan düzenlemeler alacaktır.

3046 sayılı Kanun çerçeve bir kanun idi. Uygulamada, kanunlarla düzenleme yapılarak 3046 sayılı Kanunda yer alan hiyerarşik kademelerden farklı düzenlemeler de yapılabiliyordu.

2 Nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde yer alan düzenlemeler de çerçeve bir düzenlemeye benzemektedir. Çerçeve düzenlemeye göre, Bakanlıklarda şube müdürlüğü ve şeflik kadroları yok görünmektedir. Eğer Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle, teşkilat kanunlarında farklı bir düzenleme yapılmaz ise bu sistem uygulanacaktır.

Diğer taraftan, 2 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde merkez teşkilatında şef ve şube müdürü olmamasına rağmen, bu kadrolarda çalışanların ne olacağına dair bir düzenleme yer almamaktadır.

İşte karşılaştırmalı tablo

ESKİ DÜZENLEME (3046 SAYILI KANUN) YENİ DÜZENLEME (2 NOLU CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ)
Madde 15 - Bakanlık merkez, taşra, yurt dışı teşkilatları ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının hiyerarşik kademeleri; hizmetin özelliklerinden kaynaklanan farklılıklar dikkate alınmak kaydıyla aşağıdaki şekilde düzenlenir.

a) Bakanlık merkez teşkilatında:

1. Müsteşarlık,

2. Müsteşarlığa bağlı Genel Müdürlük, Kurul Başkanlığı veya Daire Başkanlığı,

3. Genel Müdürlük veya Kurul Başkanlığına bağlı Daire Başkanlığı,

4. Şube Müdürlüğü,

5. İhtiyaca göre kurulacak şeflik.

----

b) Bağlı kuruluşlarda:

1. Genel Müdürlük,

2. Daire Başkanlığı,

3. Şube Müdürlüğü,

4. Şeflik,

5. Memurluk.

c) İlgili kuruluşlarda özel kanunlarında gösterildiği şekilde düzenlenir.

d) Taşra teşkilatı bölge kuruluşlarında:

1. Bölge Müdürlüğü,

2. Şube Müdürlüğü veya Başmühendislik,

3. Şeflik veya Mühendislik,

e) Taşra teşkilatı il kuruluşlarında:

1. Vali,

2. İl Müdürlüğü,

3. Şube Müdürlüğü,

4. Şeflik,

5. Memurluk.

f) Taşra teşkilatı ilçe kuruluşlarında:

1. Kaymakam,

2. İlçe Müdürlüğü,

3. İhtiyaç bulunan ilçelerde Şube Müdürlüğü,

4. Şeflik,

5. Memurluk.

g) Yurt dışı teşkilatında, kamu kurum ve kuruluşlarının Yurt Dışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre düzenlenir.

Bakanlıkların temel kuruluşları ve hiyerarşik kademeler

MADDE 509

(4) Bakanlık merkez, taşra teşkilatları ile bağlı ve ilgili kuruluşların hiyerarşik kademeleri; hizmetin özelliklerinden kaynaklanan farklılıklar dikkate alınmak kaydıyla aşağıdaki şekilde düzenlenir.

a) Bakanlık merkez teşkilatında:

1) Bakan Yardımcılığı,

2) Bakan Yardımcılığına bağlı Genel Müdürlük, Kurul Başkanlığı veya Daire Başkanlığı,

3) Genel Müdürlük veya Kurul Başkanlığına bağlı Daire Başkanlığı,

------

b) Bağlı kuruluşlarda:

1) Genel Müdürlük,

2) Daire Başkanlığı,

3) İhtiyaca göre kurulacak Şube Müdürlüğü,

-----

c) Taşra teşkilatı bölge kuruluşlarında:

1) Bölge Müdürlüğü,

2) Şube Müdürlüğü veya Başmühendislik,

3) Şeflik veya Mühendislik,

-----

ç) Taşra teşkilatı il kuruluşlarında:

1) Vali,

2) İl Müdürlüğü,

3) Şube Müdürlüğü,

4) Şeflik,

----

d) Taşra teşkilatı ilçe kuruluşlarında:

1) Kaymakam,

2) İlçe Müdürlüğü,

3) İhtiyaç bulunan ilçelerde Şube Müdürlüğü,

4) Şeflik.

Bu Habere Tepkiniz