Emekli olacak TRT personeline yüzde 30-50 oranında fazladan ikramiye

703 sayılı KHK ile yapılan düzenlemeye göre, 65 yaş haddinden emekliliğine 5 yıl kalanların emekliliği talep etmesi halinde, emekli ikramiyesi yüzde 30 fazla ödenecektir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 10 Temmuz 2018 22:17, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2018 21:23
Emekli olacak TRT personeline yüzde 30-50 oranında fazladan ikramiye

9 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 703 sayılı KHK ile TRT personelini emekliliğe teşvik etmek için özel düzenleme yapıldı.

Yapılan düzenlemeye göre, yaş haddinden emekliliğe 5 yıl kalanların emekliliği talep etmesi halinde, emekli ikramiyeleri yüzde 30, emekliliğine 5 yıldan fazla kalanların emekliliği talep etmesi halinde ise emekli ikramiyeleri yüzde 50 fazlasıyla ödenecektir.

Bu haktan yararlanmak isteyenlerin iki ay içinde yani en son 9 Eylül 2018 tarihine kadar başvurması gerekmekted,r. Emekliliğini talep edenler, emekli olduğu tarihten itibaren beş yıl içinde TRT'de yeniden istihdam edilemeyecek

İŞTE 703 SAYILI KHK'DA YER ALAN DÜZENLEME

MADDE 95- 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun;

m) Geçici 13 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 14 - Kurum personelinden 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ve de 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükümlerine göre emekli aylığı bağlanmasına hak kazanmış olanlardan bu maddenin yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde emeklilik başvurusunda bulunanların emekli ikramiyeleri, bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla;

a) Yaş haddinden emekliliğine bir yıldan daha az süre kalanlar hariç olmak üzere, yaş haddinden emekliliğine en fazla beş yıl kalanlar için %30,

b) Yaş haddinden emekliliğine beş yıldan daha fazla kalanlar için %50, fazlasıyla ödenir.

Bu madde uyarınca yapılan emeklilik başvurularında emeklilik tarihi olarak daha sonraki bir tarih gösterilemez, başvurular herhangi bir kayda bağlanamaz ve geri alınamaz. Bu kapsamda emekli olan personel, emekli olduğu tarihten itibaren beş yıl içinde Kurumda yeniden istihdam edilemez.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber