Başka kurumlara yapılan görevlendirmeler sona erdirildi

703 sayılı KHK'nın 179. maddesiyle 375 sayılı KHK'ya eklenmiş ve geçici görevlendirmelerin büyük kısmı sona erdirilmiştir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 11 Temmuz 2018 16:48, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2018 19:26
Başka kurumlara yapılan görevlendirmeler sona erdirildi

703 sayılı KHK ile kamu yönetiminde önemli düzenlemeler yapıldı. Bunlardan birisi de başka kurumlara yapılan geçici görevlendirmelerdir.

703 sayılı KHK'da yer alan ilgili hüküm şu şekildedir:

"MADDE 179- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 31- 10/5/2018 tarihli ve 7142 sayılı 6771 sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanununa göre çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle yürürlükten kaldırılan, personelin kurumlarından aylıksız izinli sayılması ya da kurumlarıyla ilişkilerinin sona ermesi suretiyle diğer kamu kurum veya kuruluşlarında mevzuatında öngörülen statülerde sözleşmeyle görevlendirilmesine veya istihdamına dayanak teşkil eden hükümlere göre çalıştırılanların görevlendirmeleri veya istihdamları, bunların aylıksız izinli sayıldıkları ya da ilişkilerinin sona erdiği kamu kurum ve kuruluşlarına dönüşlerine, kıdem ve hizmetlerinin değerlendirilmesine ve tazminata ilişkin yürürlükten kaldırılan ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanması suretiyle bir ay içerisinde sona erdirilir."

DEĞERLENDİRME

1- 703 sayılı KHK'ya yazılan bu hüküm oldukça kötü bir Türkçe ile yazılmıştır. Özne yüklem uyumu bulunmamaktadır.

2- Hüküm özetle, aylıksız izinli sayılmak veya ilişkinin sona ermesi suretiyle başka kurumlarda görevlendirilenlerin, yürürlükten kaldırılan hükümlere göre 1 ay içinde eski kurumlarına geri döndürülmelerini öngörmektedir.

3- Düzenleme sadece 703 sayılı KHK ile görevlendirmeye veya istihdama dayanak teşkil eden hükümlerin yürürlükten kaldırılması durumunu kapsamaktadır.

Bu Habere Tepkiniz