Geçici görevlendirilmeler sonlandırılıyor. TKDK'nın akreditasyonu iptal olabilir

703 sayılı KHK'nın yürürlükten kaldırdığı hükümlere göre geçici görevlendirilmelerin bir ay içinde sonlandırılacak olması bir çok kurumda sorunlara neden olacak

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 13 Temmuz 2018 10:05, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2018 16:36
Geçici görevlendirilmeler sonlandırılıyor. TKDK'nın akreditasyonu iptal olabilir

Geçici görevlendirmeler 1 ay sonra sonlandırılıyor

703 Sayılı KHK'nın 179. maddesi ile 375 sayılı KHK'ya eklenen Geçici Madde 31, kamu kurumlarında aylıksız izinli sayılması veya önceki kurumlarıyla ilişkileri sona ermesi suretiyle başka kurumlarda görevlendirilenlerin veya istihdam edilenlerin bu şekilde görevlendirilmelerine veya istihdamlarına dayanak teşkil eden hükümler KHK ile yürürlükten kaldırıldı ise (örneğin TKDK olduğu gibi) bu kişilerin yürürlükten kaldırılan hükümlere göre 1 ay içinde eski kurumlarına geri döndürülmelerini öngörmektedir.

Diğer kurumlardan geçici görevle aylıksız izinli sayılarak muvafakatle gelen çok sayıda personel çalıştıran Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda (TKDK); aynı KHK maddesi ile yöneticiler dahil olmak üzere kilit pozisyonlarda çalışan personelin önemli bir kısmı kurumlarına geri dönmek zorunda kalacaktır. Kamu kurumlarından muvafakatle yazılı ve sözlü sınavla alınan çalışanlar; 703 sayılı KHK'nın 93. maddesi ile yürürlükten kaldırılan 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 14. Maddesinde yer alan "10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışanlardan durumları, bu maddede sayılan nitelik ve şartlara uygun olanlar, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakatı ile Kurumda sözleşmeli olarak istihdam edilebilir. Bu şekilde istihdam edilecek personel sayısı toplam personel sayısının yüzde ellisini aşamaz. Bu şekilde görevlendirilen personel kurumundan aylıksız izinli sayılır ve asıl kadrosuyla ilgisi devam eder." ifadesi kapsamında istihdam edilmişlerdi. Muvafakatle gelen bu kişiler (kalkınma ajanslarında da olduğu gibi) kurumlardaki amirlerinin takdir yetkisi dışında, girdikleri sınavda başarılı olmuş ve çalışmaya hak kazanmışlardır.

Son KHK ile; yarışma sınavına tabi tutularak TKDK'da çalışmaya hak kazanan ve muvafakatle gelen bu kişiler hak kaybına uğrayacaktır. Daha önemlisi kilit görevlerde yer alan ve sayıları toplam personelin yaklaşık yarısına tekabül eden 200'ün üstünde olan bu kişilerin geldikleri kamu kurum veya kuruluşlarına geri dönmeleri halinde AB fonlarını dağıtan TKDK'nın akreditasyonunun AB tarafından iptal edilmesi gündeme gelebilecektir. Bilindiği üzere Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti; 2014-2020 yıllarına ilişkin kırsal kalkınma konusunda kullanılmak üzere 1 milyar 68 milyon Avro tutarında hibe desteği anlaşması yapmışlardır. TKDK'nın akreditasyonunun iptal edilmesi ise halinde bu hibe desteği uygulayıcı kurum kalmadığından yürütülemeyecek hale gelecektir.

Bu örnek dışında bahsi geçen düzenlemeden etkilenecek çok sayıda kurum ve personel bulunmakta fakat bahsi geçen KHK maddesi çok anlaşılmaz bir şekilde kaleme alındığından çoğu kurum ve kişi konudan haberdar değildir. Özetle; 703 sayılı KHK'nın 179. maddesi ile 375 sayılı KHK'ya eklenen Geçici 31. madde, girdikleri yarışma sınavı neticesinde başarılı olarak mevcut kurumlarında çalışmaya hak kazanan personelin eski kurumlarına dönmelerini zorunlu kılarak kazanılmış haklarını ellerinden almakta ve ciddi bir mağduriyete yol açmaktadır. Aynı zamanda çok sayıda çalışanını bir anda kaybedecek kurumların işlerini olumsuz etkileyecek, kamu hizmetlerinin sorunsuz bir şekilde sürdürülmesi sağlanamayacaktır.


Memurlar.netin Notu:

9 Temmuz 2018 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 703 sayılı KHK ile 233 maddede düzenleme yapıldı. Yayımlanan KHK tam 143 sayfadır. 703 sayılı KHK'da yaptığımız inceleme sonucunda ulaştığımız tespitleri şu adreste yayınlamaktayız. Tıklayınız. Diğer taraftan bu KHK'dan bir gün sonra, 10 Temmuz'da 3 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlanmıştır. KHK ve kararnameler çok büyük çaplı olduğu için bazı konular gözümüzden kaçmış olabilir. Bu nedenle, üyelerimiz, KHK özelinde fark ettikleri önemli değişiklikleri, bizlere 0 532 540 0 590 nolu memurlar.net Whatsapp hattına bildirebilir.

Bu Habere Tepkiniz