Çalışma Meclisinde, hali hazırda olmayan unvanlara yer verildi

10 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yer alan Çalışma Meclisi organında, şuan bulunmayan ve 2008 öncesinde yer alan unvanlara yer verildi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 14 Temmuz 2018 10:00, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2018 20:41
Çalışma Meclisinde, hali hazırda olmayan unvanlara yer verildi

Daha önceki memurlar.net haberlerinde yer aldığı zere, 16 Bakanlığın teşkilatına dair düzenlemeler, 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer aldı.

Kararnamenin Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığının teşkilatını düzenleyen bölümünde aşağıdaki maddeye yer verildi:

"Çalışma Meclisi
MADDE 89 - (1) Çalışma Meclisi;
a) Bakanın veya Bakan yardımcısının başkanlığında, İş Teftiş Kurulu Başkanı, Çalışma Genel Müdürü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü, Uluslararası İşgücü Genel Müdürü, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürü, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü ve bakanlıklardan ve Strateji ve Bütçe Başkanlığından iştirak edecek birer temsilciden,
b) Üniversitelerin iş hukuku, sosyal ekonomi, çalışma ekonomisi, sosyal siyaset, iş fizyolojisi, iş sağlığı ve güvenliği ve gündemindeki konularla ilgili dallardan Yükseköğretim Kurulunca seçilecek beş öğretim üyesinden,
c) İşveren sendikaları konfederasyonlarından üç, en fazla üyeye sahip işçi sendikaları konfederasyonundan iki, diğer işçi ve kamu görevlileri sendikaları konfederasyonlarından birer, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonundan üç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden üç temsilci ile gündemindeki konularla ilgili olarak çağırılan kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile meslek odaları ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinden,
meydana gelir."

DEĞERLENDİRME

1- Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürü gibi unvanlar hali hazırda bulunmamaktadır.

2- Bu unvanlara, 3 Nolu Üst Kademe Kamu Yöneticilerinin Atanmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde de yer verilmemiştir.

3- İş Teftiş Kurulu Başkanı diye bir unvan da bulunmamaktadır. Kararnamede bu unvan "Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı" olarak yer almaktadır.

4- Yapılan bu önemli yanlışlık, Cumhurbaşkanlığı Sistemi Uyum Komisyonu Yazım Ekibinde çalışan Mehmet Uçum, Yavuz Atar, Mustafa Özyar, Metin Yener'in hiçbir kamu kurumunun katkısına ihtiyaç duymadan, kararname metinlerini yazdıklarını göstermektedir. Bu çalışma şekli sağlıklı değildir.

Bu Habere Tepkiniz