Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatı nasıl düzenlenecek?

Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı birleştirildi ama 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde taşra teşkilatına dair bilgi yer almadı

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 13 Temmuz 2018 14:00, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2018 12:29
Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatı nasıl düzenlenecek?

Bilindiği üzere kamudaki bürokrasinin azalması ve işleyişin hızlanması sebepleri ile özellikle ekonomi alanında bazı bakanlıkların birleştirilmesi hedeflenmişti. Bu sebeple Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı birleştirilerek Ticaret Bakanlığına dönüştürdü.

Yayınlanan 703 sayılı KHK'nın 30. maddesi ile 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında KHK'nın adı, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ve Bazı Düzenlemeler Hakkında KHK olarak değiştirilmiş ve KHK'nın 1 ila 25 inci maddeleri, 27 ila 34 üncü maddeleri, 36ıncı maddesinin birinci fıkrası, 38 inci maddesi, geçici 1 ila geçici 5 inci maddeleri ile eki (1) sayılı cetvel yürürlükten kaldırımıştır.

Ekonomi Bakanlığına, bünyesinde bulunan ürün güvenliği ve denetimi genel müdürlüğüne bağlı olarak çalışan 8 bölge müdürlüğü ve bu bölgelere bağlı il bazında 35 ürün denetmenleri grup başkanlığı bulunmaktadır. Grup başkanlıklarında ürün denetmenleri görev yapmaktadır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınında 18 bölge müdürlüğü ile Türkiye'nin tüm illerinde ticaret il müdürlükleri bulunmaktadır. Ticaret il müdürlüklerinde gümrük ticaret denetmenleri görev yapmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı 1 numaralı kararnemesi gereğince Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı birleştirilmiştir.

Kararnamenin 15. bölümünün (Ticaret Bakanlığı) 442. maddesinde 'Ticaret Bakanlığı merkez taşra ve yurtdışı teşkilatından oluşur' denilmektedir. Ayrıca 467. maddesinde 'Bakanlık taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir. Serbest bölgeler doğrudan bakanlığa bağlıdır' hükmü bulunmaktadır.

Yayınlanan kararnamede bakanlıkların taşra teşkilatları açık bir şekilde liste halinde belirtildiği gözlenmiş, Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatı hakkında yukarıdaki ifade dışında hiçbir açıklama bulunamamıştır.

İlgili kararnamede konu ile ilgili bilgi verilmemesi bakanlığın taşra teşkilatının yeni bir yapılanmaya gidebileceği göstermektedir.

Ekonomi Bakanlığından gelen bölge müdürlükleri, ürün denetmenleri, grup başkanlıkları ile Gümrük ve Ticaret Bakanlıklarının bölge müdürlükleri, il ticaret müdürlüklerinin nasıl bir yapılanmaya gideceği merak konusudur.

Şu anda 2 kurumun taşra teşkilatı da çalışmalarına devam etmektedir, ancak belirsizliğin bir an önce son bulması gerekmektedir.

Bu Habere Tepkiniz