Üçlü kararnameyle atanmış Genel Müdürler, görevden alınırsa, hangi kadroya atanır?

703 sayılı KHK'nın geçici birinci maddesinin 4. fıkrasına göre, üçlü kararnameyle atanmış üst yöneticilerin, görevden alındıklarında 375'in mülga ek 18. maddesine göre atanması gerekmektedir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 03 Eylül 2018 00:03, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2018 11:45
Üçlü kararnameyle atanmış Genel Müdürler, görevden alınırsa, hangi kadroya atanır?

Daha önce üçlü kararnameyle atanmış olanlar, Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alındıklarında hangi kadroya atanacaktır?

Bu konuda 703 sayılı KHK'nın geçici birinci maddesinin 4. fıkrasında şu hüküm yer almaktadır.

"(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yönetici kadro ve pozisyonlarında bulunup 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin mülga ek 18 inci maddesi hükümleri kapsamında olanlardan yukarıdaki fıkrada yer almayanlar, görevden alındıkları takdirde anılan madde hükümlerine göre işleme tabi tutulur."

BU MADDE HÜKMÜNDEN NE ANLAŞILMALIDIR?

Bu madde, tüm kamu kurumlarında, daha önce üçlü kararnameyle atanmış olanların görevden alındıklarında, 375 sayılı KHK'nın mülga ek 18. maddesine göre atanmasını öngörmektedir.

Mülga ek 18. madde ise Müşavir, 36-A/11 ve araştırmacı kadrolarına atama yapmayı öngörmektedir.

Diğer taraftan, uygulamada bu hükmün her bakanlığı değil sadece geçici birinci maddenin 3. fıkrasında sayılan bakanlıkları kapsadığı yönünde bir görüş bulunmaktadır. Bu görüş ise maddede geçen "ek 18.maddesi hükümleri kapsamında olanlardan yukarıdaki fıkrada yer almayanlar," ifadesine dayandırılmaktadır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber