1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB, Mesleki eğitim hizmet içi eğitim planı yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü2019 Yılı Protokol Kapsamında Gerçekleştirilecek Faaliyetlere Yönelik Hizmet İçi Eğitim Planı yayımlandı
04 Mart 2019 00:01
Yazdır
MEB, Mesleki eğitim hizmet içi eğitim planı yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü2019 Yılı Protokol Kapsamında Gerçekleştirilecek Faaliyetlere Yönelik Hizmet İçi Eğitim Planını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

*2018 YILI ÖĞRETMENLERİN HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI UYGULAMA ESASLARI

1- 2018 Yılı Öğretmenlerin Hizmet içi Eğitim Planı, Bakanlığımız ilgili birimlerinin eğitim ihtiyaçları ve öncelikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Zorunlu haller dışında eğitim planında değişiklik yapılmayacaktır.

2- Bakanlığımız merkez teşkilatı birimlerinin, öğretmenlerle ilgili hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin tüm iş ve işlemleri Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü koordinasyonu ve iş birliğinde yapmaları esastır.

3- Eğitim Planı, faaliyetlere başvurular ve başvuru sonuçları http://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden kurum amirlerince takip edilerek personele duyurulacaktır. Hizmet içi eğitim faaliyetlerine ait başvuru, onay ve değerlendirme işlemleri ilgili birimlerce aşağıda belirtildiği şekilde yürütülecektir. Buna göre;

a) Faaliyete başvurular (ek faaliyetler hariç), faaliyetlerin MEBBİS hizmet içi eğitim modülüne eklenmesi ile başlayacak, faaliyet başlama tarihine 55 gün kala bitecektir.*

b) Merkezi hizmet içi eğitim faaliyetlerinde onay / red işlemleri; okul/kurum onayı 5 gün, ilçe onayı 5 gün, il milli eğitim müdürlük onayı 10 gün, ilgili birim onayı 15 gün ve sorumlu birim onayı 20 gün içerisinde gerçekleştirilecektir.*

4- Faaliyetlere başvuru yapan öğretmenin, faaliyet hedef kitlesine uygunluğu onay makamlarınca incelenecek olup, hedef kitleye uymayan öğretmenin başvurusu reddedilecektir. Herhangi bir faaliyete yapılan başvurunun hedef kitleye uygunluğundan öğretmenin kendisi ve kurum amirleri doğrudan sorumlu olacaktır.

5- Öğretmenlerin merkezi hizmet içi eğitim faaliyetlerinde fırsat ve imkan eşitliğinin sağlanması esas alınacaktır. Bu amaçla;

a) Her öğretmen, takvim yılı içerisinde uzaktan eğitim faaliyetleri hariç en çok 5 hizmet içi eğitim faaliyet için başvuru yapabilecektir. Öğretmenler, projeli faaliyetler, birbirinin devamı niteliğinde olan veya görev değişikliği nedeniyle katılma zorunluluğu olan faaliyetler dışında yılda en fazla 1 merkezi hizmet içi eğitim faaliyetine katılabilecektir.

b) Merkezi hizmet içi eğitim faaliyetine hiç katılmayanlar veya toplamda en az sayıda merkezi hizmet içi eğitim faaliyetine katılanlar,

c) Öğretmenlerin meslekteki hizmet yılları dikkate alınarak 3 yıl ve üzeri hizmeti bulunanlara öncelik verilecektir.

6- Bakanlığımız merkez teşkilatı birimleri;

a) http://mebbis.meb.gov.tr adresinde ilgili faaliyetler için tanımlanmış süre içerisinde başvuru onay / red işlemini tamamlayarak katılımcı listesini (Liste-1) oluşturacaklardır.

b) Hizmet içi eğitim etkinlik programını, ders dağılım çizelgesi ile eğitim görevlileri listesini (Liste-2) ilgili faaliyetin başlama tarihinden 20 gün önce (birimlere ait son onay tarihi) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne resmi yazı ile göndereceklerdir.

7- Faaliyetlere ilişkin yazışmalarda faaliyetin adı, tarihi, yeri, numarası, faaliyetteki görevlilerin ve katılımcıların T.C. Kimlik numaraları, görevli oldukları okul / kurum mutlaka belirtilecektir.

8- Eğitim Planında yer alan hizmet içi eğitim faaliyetlerine ait planlama, düzenleme, başvuru, onay, duyuru, değişiklik, açılış onayı, iptal, görevlendirme vb. gibi işlemler Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce yapılarak http://mebbis.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır. Ayrıca katılımcılara ve görevlilere SMS/E-Posta yoluyla bildirilen duyurular da dikkate alınacaktır.

9- Bakanlığımız merkez teşkilatı birimleri ve valilikler, eğitim faaliyetine katılımı kesinleşen ve görevlendirilen personelin görevlendirme onaylarını ve listelerini http://mebbis.meb.gov.tr adresinden alarak ilgililere gerekli duyurunun zamanında yapılmasını sağlayacaklardır.

10- Görev değişikliği veya geçerli mazereti sebebiyle faaliyete katılamayacak öğretmenin yerine Bakanlık birimleri veya valilikler görevlendirilmesini istedikleri öğretmeni faaliyetin başlama tarihinden en az bir hafta önce Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne bildireceklerdir. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce uygun görülen tekliflere onay alınacaktır. Onay alınmadan ilgili kişi/kişiler görev mahallinden ayrılmayacaktır.

11- Faaliyetlerde görevlendirilmesi teklif edilen eğitim görevlilerinin standart eğitim programında yer alan yeterliklere sahip olmasına, konunun uzmanı olmasına ve seçimine özen gösterilecektir.

12- Geçerli mazeretleri sebebiyle çağrıldıkları hizmet içi eğitim faaliyetine katılamayacak olanlara ait dilekçe ve mazeret belgeleri en kısa zamanda silsileyi takip ederek resmi yazı ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. Faaliyetlere mazeretsiz olarak katılmayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

13- Eğitim planında yer almayan ancak ilgili birimlerce açılması zaruri görülen ek faaliyetlere ilişkin teklifler, gerekli işlemlerin zamanında yapılabilmesi için faaliyetin başlama tarihinden en az 20 gün önce tüm bilgi ve belgelerle birlikte Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

14- Giderleri kendileri veya kurumlarınca karşılanmak kaydıyla ve tekliflerin Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce uygun görülmesi halinde;

a) Özel öğretim kurumları, özel öğrenci yurtları ve benzer statüdeki kurumlarda görevli öğretmenler, kurum amirleri ve ilgili birimin teklifi ile,

b) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenler, kurum amirlerince doğrudan Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne teklifleri ile,

c) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenler kendi kurumlarınca seçilmiş olmak kaydıyla,

ç) Bakanlığımızca yurt dışında görevlendirilen öğretmenler, yaz tatillerinde veya kurumlarınca izinli sayılacakları dönemlerde bu durumlarını belgelendirmeleri durumunda hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılabileceklerdir.

15- İlgili birim, belirlenen süre içerisinde faaliyetlere ilişkin iş ve işlemleri tamamlamaması durumunda bu faaliyetler Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce işleme alınmayacak ve iptal edilecektir.

16- 2018 yılı itibari ile merkezi olarak düzenlenecek hizmet içi eğitim faaliyetlerinde eğitim merkezi 4. onay (ilgili birim onayı) işleminden sonra MEBBİS modülünde görünür olacaktır.

17- Hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılacaklar ve görevlendirilecekler, faaliyet başlama tarihinden bir gün öncesi, faaliyet süresince ve faaliyet bitiş tarihinden sonraki gün görevli/izinli sayılacaklardır.

18- Eğitim planı, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün internet adresinde (http://oygm.meb.gov.tr) yayımlanacaktır.

*2019 Yılı planında yer alan faaliyetler, 2019 Yılı Uygulama Esasları yayımlanıncaya kadar 2018 Yılı Uygulama Esasları dikkate alınarak yürütülecektir.

*2019 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planının 27.02.2019 tarihinde onaylanmış olması nedeniyle 2019 yılı Mart ve Nisan aylarında gerçekleştirilecek olan faaliyetlere ait MEBBİS başvurularında 3. Maddede belirtilen sürelerde Bakanlığımızca değişiklik yapılabilir.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
00:04 - 5510'a tabi kişinin, memur statüsü üzerinden emekli olmasının bir avantajı var mıdır?00:01 - 21 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları23:48 - Ara tatilde hem çobanlık yapıyor hem ders çalışıyor23:43 - Kuraklık sebebiyle İznik gölünde adacıklar oluştu23:37 - FETÖ'nün soru hırsızlığı, nice gencin hayatını karartı23:31 - Vergi düzenlemesi teklifinin üç maddesi daha kabul edildi23:26 - Tonlarca meyve ve sebze kabzımalların elinde kaldı23:20 - 38 yaşında 3'üncü üniversitesini okuyor23:14 - Polis, okula kazandırdığı çocukları geziye götürdü23:08 - Yeni vergi düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda
23:02 - Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü22:56 - Plan ve Bütçe görüşmelerinde 'FETÖ' tartışması - Video22:51 - 'Cumhuriyet kadını üzerinden kadına yönelik şiddet var'22:46 - NATO, uzayı yeni harekat alanı ilan etti22:40 - Dipsiz Göl soruşturmasında 2'si müdür, 3 kişi açığa alındı22:34 - DOB'dan öğretmenlere vefa konseri22:29 - Şaban Vatan'ın, annesinin evine yaklaşmaması kararı22:24 - Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Takan'a 'geçmiş olsun' telefonu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Okullardaki ara tatil uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam