2019 yılı devlet üniversiteleri yayın sıralaması

Devlet üniversitelerinin 2019 yılı uluslararası indeksli yayın performansı 14 farklı göstergede belirlendi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Temmuz 2020 11:00, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2020 10:26
2019 yılı devlet üniversiteleri yayın sıralaması

Bilindiği üzere, geçtiğimiz yıl yayımlanan 11. inci Kalkınma Planında; 2.3.1. Eğitim başlığı altında yer alan "Politika ve Tedbirler" başlığı altında yer alan "Dünya akademik başarı sıralamalarında 2023 yılı itibarıyla en az 2 üniversitemizin ilk 100'e ve en az 5 üniversitemizin de ilk 500'e girmesi sağlanacaktır. " hedefi yer almaktadır.

Ülkemizde yükseköğretim kurumları gerek devlet gerekse vakıf üniversiteleri bakımından çok ciddi sayılara ulaşmış olsa da, bakıldığında belirli başlı üniversitelerimiz haricinde çoğu yükseköğretim kurumunun dünya sıralamasında adı geçmiyor! Bu durum üniversitelerin yeni kurulmuş olması, öğretim üyesi sayısının yetersiz olması, araştırma altyapısının zayıf olmasıyla açıklanacak bir durum değildir! İsim belirtmeyelim ama bazı üniversitelerdeki yönetimsel hatalar, araştırma ekosisteminin bozulmasına ve bilimsel üretimin azalmasına sebep olmaktadır.

Dolayısıyla, gelinen noktada Kalkınma Planında yer alan hedefe uygun olarak, Üniversitelerimizin dünya sıralamalarında daha ön sıralara gelebilmesi için başta üniversite yöneticileri olmak üzere tüm öğretim elemanlarına büyük rol düşmektedir. Öğretim elemanlarının uluslararası saygın indekslerce taranan dergilerde makaleler yayımlatmaya ve nitelikli projeler yapmaya ağırlık vererek üniversitelerinin bilimsel faaliyetlerini arttırmaya yönelik çabalarının bu süreçte çok daha fazla olması gerekmektedir.

Son yıllarda bu konularda bir farkındalık yaratma çabasıyla devlet üniversiteleri özelinde yayın sıralaması yapmaya gayret ediyoruz. Amacımız yükseköğretimde rekabetçi bir yapının oluşmasına, üniversiteler arasında küçük çekişmelere vesile olmaktır.

Bu noktada, 2019 yılında da Web Of Science kayıtları esas alınmak suretiyle devlet yükseköğretim kurumlarını farklı göstergeler üzerinden sıralamaya çalıştık. Tablolar incelendiğinde, 2019 yılında öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı bakımından en başarılı ilk üç devlet üniversitesi:

1- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, (2,03-öğretim üyesi başına düşen)

2- Boğaziçi Üniversitesi, (1,92-öğretim üyesi başına düşen)

3- Gebze Teknik Üniversitesi, (1,67 öğretim üyesi başına düşen)

Olmuştur. Bu üç yükseköğretim kurumu aynı zamanda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen Araştırma Üniversiteleri içerisindedir.

Öte yandan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yakın bir tarihte başlatılan Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşmasına seçilen üniversitelerin yayın performansına baktığımızda ise ilk üç sıralama şu şekildedir:

1- Bingöl Üniversitesi, (1,40-öğretim üyesi başına düşen)

2- Bozok Üniversitesi, (0,98-öğretim üyesi başına düşen)

3- Bartın Üniversitesi, (0,96 öğretim üyesi başına düşen)

Son olarak, bu yıl ki çalışmamızda kuruluş yıllarına göre üniversitelerin sıralamalarına ilave olarak bölgesel düzeyde rekabeti ön plana almak amacıyla yedi coğrafi bölgenin üretken yükseköğretim kurumlarını da sıraladık.

Faydalı olması dileğiyle...

2019 YILI DEVLET ÜNİVERSİTELERİ SIRALAMA GÖSTERGELERİ

-Devlet üniversiteleri genel yayın sıralamasına erişmek için TIKLAYINIZ.

-Araştırma üniversiteleri genel yayın sıralamasına erişmek için TIKLAYINIZ.

-Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programına seçilen üniversitelerin genel yayın sıralamasına erişmek için TIKLAYINIZ.

-1933-1987 yılları arasında kurulmuş devlet üniversitelerinin genel yayın sıralamasına erişmek için TIKLAYINIZ.

-1992-1994 yılları arasında kurulmuş devlet üniversitelerinin genel yayın sıralamasına erişmek için TIKLAYINIZ.

-2006-2008 yılları arasında kurulmuş devlet üniversitelerinin genel yayın sıralamasına erişmek için TIKLAYINIZ.

-2010-2015 yılları arasında kurulmuş devlet üniversitelerinin genel yayın sıralamasına erişmek için TIKLAYINIZ.

-Akdeniz bölgesinde faaliyet gösteren devlet üniversitelerinin genel yayın sıralamasına erişmek için TIKLAYINIZ.

-Doğu Anadolu bölgesinde faaliyet gösteren devlet üniversitelerinin genel yayın sıralamasına erişmek için TIKLAYINIZ.

-Ege bölgesinde faaliyet gösteren devlet üniversitelerinin genel yayın sıralamasına erişmek için TIKLAYINIZ.

-Güney Doğu Anadolu bölgesinde faaliyet gösteren devlet üniversitelerinin genel yayın sıralamasına erişmek için TIKLAYINIZ.

-İç Anadolu bölgesinde faaliyet gösteren devlet üniversitelerinin genel yayın sıralamasına erişmek için TIKLAYINIZ.

-Karadeniz bölgesinde faaliyet gösteren devlet üniversitelerinin genel yayın sıralamasına erişmek için TIKLAYINIZ.

-Marmara bölgesinde faaliyet gösteren devlet üniversitelerinin genel yayın sıralamasına erişmek için TIKLAYINIZ.

ÖNEMLİ NOTLAR

-Uluslararası indeksli yayın sayıları "Web Of Science'dan" alınmıştır. Yayın sayılarında üniversitenizin sıralamasını değiştiren bir farklılık tespit etmeniz halinde bize bildirmenizden memnun oluruz.

-Öğretim elemanı sayıları 2019 yılı sonu itibarıyla "Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sisteminden" alınmıştır.

-Sıralamalar, "Öğretim Üyesi Başına Düşen Yayın Sayısı" üzerinden yapılmıştır. Sayısal eşitlik halinde "Öğretim Elemanı Başına Düşen Yayın Sayısı" esas alınmıştır.

-Kuruluşundan itibaren beş yıl geçmeyen üniversiteler sıralamaya alınmamıştır.

Bu Habere Tepkiniz