Öğretmenler, il içi isteğe bağlı nakil sonucunu iptal edilebilir mi?

2021 yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusuna göre, il içi isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme iptal talepleri ancak yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra yürürlükteki yönetmelikte belirtilen mazeret durumlarından birinin oluşması halinde mümkün olabilmektedir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 29 Temmuz 2021 14:00, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2021 13:46
Öğretmenler, il içi isteğe bağlı nakil sonucunu iptal edilebilir mi?

İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ BAŞVURU SÜRESİ İÇERİSİNDE İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME TALEBİ İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?

2021 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusunun "B.Başvuru" başlıklı bölümü 10. maddesinde başvuru süresi içinde sonuçlar açıklanmadan il içi yer değiştirme başvurusunu iptal edilebileceği açıklanmıştır.
Duyurunun ilgili maddesi şu şekildedir:

"10. Başvuru süresi içinde öğretmenler, görevli oldukları eğitim kurumuna ya da kadrolarının bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirebileceklerdir."

İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ AÇIKLANDIKTAN SONRA YER DEĞİŞTİRME SONUCU İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?

2021 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusunun "F. Dikkat Edilecek Diğer Hususlar" başlıklı 3. maddesinde yer değiştirme işlemleri sonrasında il içi yer değiştirme işlemlerinin iptal edilmesi, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan mazeret durumlarının oluşması halinde mümkündür.
Duyurunun ilgili maddesi şu şekildedir:

"3.İl içi isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Öğretmenlerin, başvuru yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Ancak bunlardan, yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra yürürlükteki yönetmelikte belirtilen mazeret durumlarından biri oluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal edilebilecektir. Ataması iptal edilenlerden önceki görev yerlerinde alanlarında norm kadro bulunmayanlar, il içindeki diğer eğitim kurumlarında alanlarında boş bulunan norm kadrolara valiliklerce atanacaktır."

Bu duyurunun atıfta bulunduğu yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği olup, özre bağlı yer değiştirme işlemleri bu yönetmeliğin "Mazerete ve Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirmeler" başlıklı 8. bölümünde yer alan 49, 50 ve 51. maddelerindeki hükümlere göre yapılmaktadır.

Buna göre; Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu, olağanüstü hal (özel ve genel hayatı etkileyen durumlar), eşinin terör eylemleri nedeniyle Şehit olması veya Terör eylemleri nedeniyle çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olması, eşi veya çocuğunun vefat etmesi, eşinin emekli olmasına bağlı bir mazeretin yer değiştirme işleminden sonra ortaya çıkması gerekir.

Örneğin kişinin il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri açıklandıktan sonra yer değiştirme sonucunu iptal ettirebilmesi için, yer değiştirme sonuçlarının açıklandığı tarihten sonra sonra evlenerek eş durumu özrünün ortaya çıkması gerekmektedir. Yada engellilik durumunun yer değiştirme işleminden sonra ortaya çıkması yada sağlık özrünün yer değiştirme işleminden sonra ortaya çıkması gerekmektedir.

Mazeret durumlarının hangisi ve şartlarının ne olduğuna dair yayınlanan kılavuz baz alınmaktadır. "2021 Yaz Tatili Mazeret Duyurusu" yayınlanmadığından 2021 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Duyurusuna bakarak mazeret ve şartları öğrenebilirsiniz.

KEYFİ OLARAK İPTAL MÜMKÜN DEĞİL

Yani il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri açıklandıktan sonra yer değiştirme sonucunu keyfi bir şekilde iptal ettirmeniz mümkün değil.

Çünkü duyuruda yazıldığı halde iptal talebinde bulunulması ve karşılanması ciddiyeti ortadan kaldırmakta ayrıca sizin il içi yer değiştirmeye hak kazandığınız okula bir başkasının atanmasına engel olmaktasınız.

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber