Memur Maaş Hesaplama

?
/ ? /
?
?
?
?
?
?
?
1. derece 1 - Lisans Mezunu Öğretmen
İstihaklarGösterge - OranTutar
Gösterge Aylığı (1/1)1,3201,198.29 ₺
Ek Gösterge Aylığı3,6003,268.06 ₺
Taban Aylığı14,208.73 ₺
Yan Ödeme Aylığı750215.92 ₺
Özel Hizmet Tazminatı120.5610,397.16 ₺
Ek Ödeme655,605.64 ₺
İlave Seyyanen Ödenek15,96514,492.95 ₺
KesintilerOranTutar
Gelir Vergisi15.00 %0.00 ₺
Damga Vergisi7.59 ‰-193.71 ₺
G.S.S. Primi5.00 %-1,453.61 ₺
M.Y.Ö. Sigortası9.00 %-2,616.50 ₺
BES Kesintisi3.00 %-872.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı49,386.75 ₺
Kesintiler Toplamı-5,135.82 ₺
Net Maaş44,250.93 ₺
Not
Gelir Vergisi Matrahı14,820.88 ₺
Yıllık Gelir Vergisi Matrahı14,820.88 ₺
  • Hesaplamaya ek dersler dahil edilmemiştir.
    Teknik öğretmenlere ilave eğitim öğretim tazminatı ayrıca ödenmektedir. Ayrıca yapılan ödemeyi görmek için tıklayın.
  • 1) 25 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7349 sayılı Kanun gereğince maaş hesabından AGİ çıkarılmıştır.

    2) Yine 7349 sayılı Kanun uyarınca, Gelir ve damga vergisi hesaplamasında, asgari ücrete kadar olan kısım için muafiyet yapılmıştır.

    3) Altıncı dönem toplu sözleşmede elde edilen kazanımlar maaş robotuna eklenmiştir.

Memur Maaş Hesaplama Nedir?

Memur maaş hesaplama, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurların aylık ücretlerinin hesaplanması işlemidir. Bu hesaplama, memurun derecesi, kademesi, kıdem yılı, ek göstergesi, özel hizmet tazminatı oranı, ek ödeme oranı ve yan ödeme puanı gibi faktörlere göre yapılır.

Memur maaş hesaplamasının temel formülü şu şekildedir:

Memur maaşı = Taban aylığı + Ek gösterge + Kıdem aylığı + Özel hizmet tazminatı + Ek ödeme + Yan ödeme

Taban aylığı, her derece ve kademede aynı olan ve memurlara ödenen en düşük aylıktır. Ek gösterge, memurun kadrosuna ve görevinin önemine göre belirlenir ve maaşa ek bir ödeme olarak yansır. Kıdem aylığı, memurun hizmet süresine göre artar ve maaşa ek bir ödeme olarak yansır. Özel hizmet tazminatı, memurun görev yaptığı yerdeki iklim ve çalışma koşullarına göre belirlenir ve maaşa ek bir ödeme olarak yansır. Ek ödeme, memurun aylık ücretine yapılan bir ek ödemedir ve her yıl toplu sözleşme ile belirlenir. Yan ödeme puanı, memurun sendika üyesi olup olmadığına ve sendika aidatı ödemesine göre belirlenir ve maaşa ek bir ödeme olarak yansır.

Memur maaş hesaplaması, bu faktörler dikkate alınarak yapılır. Örneğin, 1. derecede 3. kademede bulunan ve 10 yıllık kıdeme sahip bir memurun maaşı şu şekilde hesaplanır:

Memur maaşı = 6.600 TL + 100 TL + 300 TL + 200 TL + 200 TL + 100 TL= 7.400 TL

Bu hesaplamada, 6.600 TL taban aylığı, 100 TL ek gösterge, 300 TL kıdem aylığı, 200 TL özel hizmet tazminatı, 200 TL ek ödeme ve 100 TL yan ödeme puanı kullanılmıştır.

Memur maaş hesaplaması, kamu kurum ve kuruluşlarının insan kaynakları birimleri tarafından yapılır. Ancak, internette de memur maaş hesaplama programları bulunmaktadır. Bu programlar, gerekli bilgileri girmeniz halinde memur maaşınızı hesaplayabilir.

Son Haberler

Çok Okunanlar