Yeşil pasaporttaki ıslak imza ve mühür dayatması artık kaldırmalı!

İçişleri Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen hususi ve hizmet damgalı pasaport formlarında bürokratik süreçleri azaltmak amacıyla elektronik imzalı belgeleri kabul etmeli!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 13 Ocak 2022 10:05
Yeşil pasaporttaki ıslak imza ve mühür dayatması artık kaldırmalı!

İl Emniyet Müdürlükleri tarafından düzenlenen hususi ve hizmet damgalı pasaport işlemleri 2 Nisan 2018 tarihinden itibaren İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri tarafından alınmaya başlanmıştır.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 27.03.2018 tarihinde kamu kurumlarına gönderilen "Pasaport Talep Formları ve İmza Sirküleri" konulu yazısının ekindeki kurumların sorumluluklarına ilişkin düzenlemenin birinci maddesinde; "Talep formlarındaki bilgilerin doğruluğundan formu tasdik eden makamlar sorumludur. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi doğrultusunda hususi ve hizmet damgalı pasaport talep formları ile kadro durumlarını gösterir belgelerde elektronik imza kabul edilmez. Talep formları imzalamaya yetkili kılınan kişilerce ıslak imzalı ve mühürlü olarak gönderilir." İfadesi yer almaktadır.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesinde ise; "Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğurur. Kanunların resmi şekle veya özel bir merasime tabi tuttuğu hukuki işlemler ile banka teminat mektupları dışındaki teminat sözleşmeleri, güvenli elektronik imza ile gerçekleştirilemez." ifadesi yer almaktadır.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü anılan Kanun maddesini gerekçe göstererek "Pasaport Talep Formları ve İmza Sirküleri"nin elektronik olarak imzalanmayacağını ifade etmektedir.

Bilindiği üzere, her geçen yıl kamuda yürütülen rutin işlemlerin dijitalleşmesine ve e-devlet entegrasyonu sağlanarak süreçlerin kolaylaşmasına yönelik adımlar atılmaktadır. Ancak, bir yandan bu çalışmalar devam ederken, rutin bir formun ıslak imza ve mühür dayatmasına tabi tutulması tabiri caizse akıl dışıdır.

Atama belgeleri, diplomalar, sertifikalar, öğrenci belgeleri, mahkeme kararları gibi birçok hukuki sonuç doğuran belgenin elektronik imza süreçleriyle devam ettirildiği bir kamu düzeninde, tüm memurları ilgilendiren basit bir formun e-imzaya tabi olması için konuyu bir kez daha İçişleri Bakanlığı yetkililerinin dikkatine sunmak istiyoruz!

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz