Bakanlık başarı belgesi veriyor ama valilikler ödül vermiyor

Bakanlık başarı belgesi veriyor ama valilikler ödül vermiyor

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 21 Ocak 2022 16:13
Bakanlık başarı belgesi veriyor ama valilikler ödül vermiyor

19.01.2022 tarihli ödül yazımız olumlu tepkiler alınca konuyu detaylı bir şekilde inceleme kararı aldık. Bilindiği üzere ödül alan personelin listesi Tebliğler Dergisi'nde yayınlanmaktadır. Ödül alanların listelerinin yayınlandığı Tebliğler Dergilerini incelediğimizde Memurlar.Net olarak bizi bile şaşırtan rakamlarla karşılaştık. 2013 yılından bu yana hiçbir personeline ödül vermeyen ya da sadece birkaç personeline ödül vererek görüntüyü kurtarmaya çalışan il müdürlükleri olduğuna şahit olduk. Bu yazımızda ödül istatistiklerini paylaşacağız.

Memur, başarı belgesini almasına rağmen sıra ödül almaya geldiğinde ödül almanın o kadar kolay olmadığı görülüyor. Hatta Bartın örneğinde olduğu gibi bu imkansız hale gelebiliyor. Bilindiği gibi ödül 2013 yılından beri veriliyor. İsmi, daha önce aylıkla ödüllendirme olan belge 2013 yılında çıkarılan "Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi Ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge" ile belli kurallara bağlanıp "ödül" adını almıştı.

Yönerge gereği milli eğitim personeli 3 başarı belgesi aldığında üstün başarı belgesi almakta, üstün başarı belgesi alan memura ise Bakan ve Valiliklerce ödül verilebilmektedir. Personel, ödül almak için belli bir puanlamaya tabi tutulmaktadır. Merkez teşkilat için Bakanın, iller için valinin vereceği karara göre en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %200'üne kadar artırımlı olarak para ödülü verilebilmektedir.

Yönerge gereği bir mali yıl içinde ödül verilebileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde yirmisini geçememektedir. Cari yıl içinde kaç kişiye ödül verilebileceğine yönelik kontenjan bilgisi taşra teşkilatı için iller bazında, merkez teşkilatı için birimler bazında İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce belirlenip, her yıl Ocak ayı içerisinde illere ve ilgili birimlere bildirilmektedir. Ancak Bakanlıktan illere verilen ödül kontenjanı ile merkez teşkilatta ve illerde ödül alan personel sayısı karşılaştırıldığında bir uçurum ortaya çıkmaktadır. 2013 yılından bu zamana kadar 8 yıllık süreç içerisinde Bakanlık tarafından illere verilen kontenjan hiçbir zaman dolmamıştır. 2021 yılı verileri Bakanlık tarafından paylaşılmadığından 2021 yılı ödül istatistiği hakkında konuşmak için verilerin paylaşılmasını bekleyeceğiz.

2013 - 2020 yılları arası ödül alan personel listeleri incelendiğinde yerel idarelerin ödül vermekten çok ödül vermemeye meyilli olduğu görülmektedir.

Ödül vermeme liderliğini Bartın ili elinde bulunduruyor. Bartın 2013 yılından bu yana hiçbir personeline ödül vermedi. Bu haliyle 81 il içinde bu farklılığıyla göze batıyor.

Amasya, Balıkesir, Bingöl, Erzincan, Kırşehir, Kahramanmaraş, Nevşehir, Şanlıurfa, Aksaray, Karaman illeri çoğunluğu 2020 yılında olmak üzere sadece bir kez ödül verdi. Ancak burada da ödül alan personel sayısına baktığımızda görüntüyü kurtarmak peşinde oldukları anlaşılıyor. Balıkesir bir (1) kişiye, Amasya üç (3) kişiye, Kahramanmaraş yedi (7) kişiye ödül verdi. Sadece bir yıl ödül veren iller arasında en fazla ödül alan personel Şanlıurfa'da. Ama yanlış anlaşılmasın orada da 29 kişi ödül aldı. Personel sayısına göre kontenjan verildiği hatırlandığında bu sayıların ne kadar düşük olduğu da görülecektir.

Aydın (220 kişi), Bilecik (52 kişi), Bolu (18 kişi), Hatay (508 kişi), Bayburt (43 kişi) ve Bakanlık Merkez Teşkilatı (15 kişi) iki kez ödül veren makamlar. Burada Bakanlık için ayrı bir paragraf açmak gerekiyor. Yönerge gereği ödülü illerde Vali merkez teşkilatta Bakan veriyor. Ancak devasa büyüklükteki merkez ve yurt dışı teşkilatında 8 yılda toplamda sadece 15 kişinin ödül alması burada da aksayan yönlerin olduğunu gösteriyor. Kanaatimizce Merkez Teşkilatta genel müdürlere ya da bakan yardımcılarına ödül verme yetkisi verilmeli aksi takdirde personel mağdur oluyor. Bakan elbette personeline ödül vermelidir; ancak ödül verme; komisyonlar, puanlama gibi bazı seremonilerden sonra gerçekleştiğinden ilgili kişiler Bakanı bu işlerle uğraştırmanın doğru olmadığını düşünüyor olabilirler.

Çankırı (23 kişi), Isparta (29 kişi), Kars (84 kişi), Kastamonu (74 kişi), Muğla (33 kişi), Rize (230 kişi), Siirt (129 kişi), Van (102 kişi), Yozgat (182 kişi), Batman (43 kişi), Iğdır (5 kişi) illeri ise üç kez ödül veren iller. Burada en göze batan il Iğdır. Her ne kadar küçük bir il olsa da 8 yıllık süreçte toplamda 5 kişinin ödül alması ne ile açıklanabilir sorusunu akla getiriyor. Kuvvetle muhtemel ilgili kişiler personelin hareketliliğinden ve personelin şehirde uzun süre kalmadıklarından bahsedeceklerdir. Yine de bu sayının az olduğu kanaatindeyiz. Muğla ve Van illerine büyükşehirleri incelerken bakacağız.

Afyon (50 kişi), Çorum (108 kişi), Diyarbakır (523 kişi), Hakkari (52 kişi), Kırklareli (107 kişi), Malatya (330 kişi), Sivas (264 kişi), Kırıkkale (30 kişi), Şırnak (100 kişi), Karabük (43 kişi), Kilis (12 kişi) illeri dört kez ödül verdi. Bu illerin çoğunluğu son yıllarda ödül vermeye başladı. Ancak Diyarbakır, Kırıkkale ve Şırnak sürecin başında, 2013 yılında ödül veren iller olmasına rağmen nedendir bilinmez son yıllara kadar ödül vermeye ara vermişler. Bu gruptaki iller de genel olarak az sayıda ödül verenlerden; ancak sadece 12 personele ödül veren Kilis ili dikkati çekiyor.

Adana (438 kişi), Adıyaman (135 kişi), Ağrı (62 kişi), Bitlis (44 kişi), Burdur (70 kişi), Denizli (299 kişi), Gümüşhane (139 kişi), İzmir (1540 kişi), Manisa (391 kişi), Muş (17 kişi), Sakarya (427 kişi), Zonguldak (225 kişi), Yalova (123 kişi), Düzce (145 kişi) illeri beş kez ödül verdi. Bu grupta beş büyükşehir olduğunu belirtip Muş'a dikkat çekelim. Muş ili üç yıl hiçbir personeline ödül vermemiş 2018 ve 2019 yıllarında ise birer kişiye ödül vererek yılı kapatmış durumda.

Ankara (1978 kişi), Artvin (76 kişi), Edirne (167 kişi), Elazığ (100 kişi), Kayseri (201 kişi), Kocaeli (917 kişi), Uşak (85 kişi), Osmaniye (139 kişi) illeri altı kez ödül verdi. Bu grupta en az sayı 85 kişi ile Uşak'ta görülüyor; ama oransal olarak Ankara ve Kayseri'nin Uşak'tan çok daha kötü durumda olduğunu belirtmek gerekir. 2016 ve 2017 yıllarında hiçbir personeline ödül vermeyen Ankara Valiliği 2013 yılında ise 26 kişiye ödül vermekle yetinmiş durumda.

Süreç içinde yedi yıl ödül veren illerin sayısı diğer gruplarla karşılaştırıldığında görece olarak daha fazla. Bu grupta 15 il var. Ödül dağılımları şu şekilde: Antalya (816 kişi), Bursa (1174 kişi), Çanakkale (112 kişi), Erzurum (349 kişi), Eskişehir (211 kişi), Gaziantep (1350 kişi), Mersin (1168 kişi), Mardin (146 kişi), Niğde (113 kişi), Ordu (958 kişi), Samsun (1149 kişi), Tekirdağ (218 kişi), Tokat (289 kişi), Trabzon (671 kişi), Tunceli (41 kişi). Bu iller çoğunlukla uygulamanın başladığı 2013 yılında ödül vermeyip diğer yıllarda ödül verdi. Ama yine de personel sayısı ile ödül alan personel sayısı karşılaştırıldığında yeterli personelin ödül almadığı görülmekte.

Son grupta ise 2013 yılından 2020 yılına kadar sekiz yıl kesintisiz bir şekilde personeline ödül veren iller var. Bu grupta toplam sadece beş ilin olması Türkiye genelinde ödül teklif eden İl Milli Eğitim Müdürlükleriyle onay makamı olan Valiliklerin ödül verme işini ne kadar az sahiplendiğinin de bir göstergesi aslında. Bu beş ilimizi tebrik ediyoruz. İşte o beş il ve ödül alan personel sayısı: Giresun (258 kişi), İstanbul (7747 kişi), Konya (517 kişi), Kütahya (119 kişi), Sinop (168 kişi)

Söz verdiğimiz gibi bir paragraf da büyükşehirler için açalım. Bilindiği üzere 30 büyükşehir belediyesi bulunmakta. Büyükşehir belirlenirken nüfus büyüklüğü ve yoğunluğu ilk dikkat edilen başlık. Bunun yanında şehrin gelişmişlik düzeyi de büyükşehir olma kriterleri arasında. Bu iki kriter bile büyükşehirde yaşayanların diğer illerde yaşayanlara göre bilgiye, kültüre ve yeniliklere daha çabuk ulaşabilecekleri yönünde ip uçları veriyor.

KAPAT [X]

Ödül verilmeye 2013 yılında başlandı 2020 yılı dahil sekiz yıl ödül verildi. Basit bir matematik işlemi ile 30 x 8 = 240 kez ödül verilmesi gerekiyor. Ancak bu süreçte 83 kez ödül verilmediğini görmekteyiz. 30 büyükşehirden 2013 yılında 16, 2014 yılında 15, 2015 ve 2016 yıllarında 14 ilin ödül vermediği görülüyor. Bu veri, büyükşehir olduğu için yeniliklere ilk önce uyum sağlaması gereken illerin yeniliğe ayak uyduramadığı anlamına gelmektedir. Bu illerden Balıkesir (1 kişi), Kahramanmaraş (7 kişi), Şanlıurfa (29 kişi), Muğla (33 kişi) kişiye ödül vermiş. Burada sorulması gereken soru şu: Bu illerde başarılı olup başarısının devamını getiren personel yok mu?

8 yılda Bartın örneğinde olduğu gibi hiçbir personele ödül verilmemesi ya da Balıkesir örneğinde olduğu gibi sadece bir kişiye ödül verilmesi, ödül almaya hak kazanan kimsenin olmadığı anlamına mı geliyor? Bu çok da inandırıcı değil. O halde acaba valiler mi ödüllü vermekten imtina ediyorlar.

Ödül vermeme konusunda ayıp kimin? Ödül vermeyen valinin mi, konuyu valiye anlatamayan İl müdürünün mü, üyelerinin hakkını savunmayan sendikacıların mı?

Veriye dayalı olarak konuları değerlendiren Bakanlık yetkililerinin elinde bu veriler olduğuna göre personeline ödül vermeyen illerden gerekçe istenecek mi?

Birkaç ay içerisinde 2021 yılı ödül alanlar da açıklanacak. Milli eğitim personelinin haklarının takipçisi olarak veriler yayınlandığında yeni istatistikler paylaşacağız.

Ödül listelerinin yayımlandığı Tebliğler Dergileri

2013 YILI MART 2014 SAYI: 2678

2014 YILI MART 2015 SAYI: 2690

2015 YILI MART 2016 SAYI: 2702

2016 YILI NİSAN 2017 SAYI: 2715

2017 YILI NİSAN 2018 SAYI: 2727

2018 YILI MART 2019 SAYI: 2738

2019 YILI TEMMUZ-EK 2020 SAYI: 2754

2020 YILI MAYIS 2021 SAYI: 2763


Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz