5510'a tabi memurlar, borçlanma yapacakları sürelerin tamamını borçlanmak zorunda mıdır?

Memurlar, borçlanma kapsamında olan sürelerini isterlerse kısmi olarak yapabilirler.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 25 Mart 2023 00:10, Son Güncelleme : 22 Şubat 2023 10:09
5510'a tabi memurlar, borçlanma yapacakları sürelerin tamamını borçlanmak zorunda mıdır?

Detaylar/Değerlendirmeler:

Genel olarak memurlar Sosyal Güvenlik Kurumundan hizmet satın almalarındaki düşüncelerinin emeklilik için gereken şartlardan hem hizmet şartı hem de emeklilik yaş grubunun daha önce tamamlanmasını sağlayıp sağlamadığına bakar ve bunun için detaylı inceleme yaparak borçlanma yapıp yapmayacaklarına karar verirler.
Borçlanma yapılacak sürelerin kapsamı, 5510'a tabi memurlar için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 41 hükmünde bulunur. Çoğunluk olarak talep edilen borçlanma süreleri, askerlik ve yedek subay okulunda geçen süreler, aylıksız izinde geçen süreler olmaktadır.
5510'a tabi memurların emeklilik yaş grupları 5510 sayılı Kanun Madde 28 hükmünde gösterilmiştir.

Borçlanmaya ilişkin hükümlerde, bu sürelerin tamamını borçlanılması zorunludur şeklinde bağlayıcı bir hüküm yoktur. Burada kişilerin talebine bırakılmış bir düzenleme mevcuttur. Kişiler kendi yapacakları hesaplamalar sonucunda veya çalıştıkları kurumlardan alacakları bilgilere göre askerlik, aylıksız izin vb. gibi sürelerinin tamamını değil de işlerine yarayacak kadar olan sürelerini borçlanabilirler.

5510'a tabi memurların, hizmet borçlanmalarını emeklilikten en az 6 ay önce yapma ve borçlanmayı yapmak için görevde bulunma şartı bulunmaz.

5510'a tabi memurlar borçlanmalarını istedikleri zaman (görevdeyken veya memurluktan ayrıldıktan sonra da)yapabilirler ve emeklilik öncesi en az 6 ay önce yapılması şeklinde bağlayıcı bir uygulama yoktur.

5510 sayılı Kanunda borçlanmaların emeklilikten en az 6 ay önce yapılması gerektiği şeklinde hüküm yer almaz. Yani memur istediği zaman ve ister memurlukta iken ister memurluktan ayrıldıktan sonra da borçlanma yapabilir.

Sonuç değerlendirmemiz/tavsiyemiz;

Borçlanmayı düşündükleri süreler kişilere bir avantaj sağlıyorsa, yani emeklilik yaş grubunu (EYT çıktığında da ayrı değerlendirmeleri gerekir) daha erkene çekmeyi sağlıyorsa borçlanmaları, yok hiçbir avantaj sağlamıyor, sadece hizmet süresini artırıyorsa bu borçlanma sadece emekli aylık oranının artmasına az bir katkı sağlayacağından borçlanmanın bir faydasının olmayacağını söyleyebiliriz.

İkinci bir durum olarak da borçlanma yapacakları tutar ile bu borçlanma yaptıkları sürelere karşılık alacakları emekli ikramiyesi tutarları aynı orantıda olmayacağından (borçlanma yaptıkları süre için daha fazla para ödeyecek, ancak borçlanma yaptıkları süreler için ödedikleri tutar kadar emekli ikramiyesi alamayacaklardır) şayet emeklilik hakkını daha önce kazanmaları kendi işlerine yaradığında borçlanma yapmalarını tavsiye edebiliriz.

Askerlik süresinin kısmi olarak borçlanmasında, işçi ile memur arasında fark olur mu?

Askerlik süresi, çalışanların emeklilik sürelerine eklenmesi için borçlanma şartına bağlı olur ve borçlanılan statüye göre değerlendirilir.

Askerlik süresinin borçlanmasına ilişkin hükümler hem 5434 sayılı Kanun, hem de 5510 sayılı Kanunda belirtilmiştir. Bugün için borçlanılacak süreleri belirten hüküm 5510 sayılı Kanun Madde 41'belirtilmiştir.

5434'e tabi olanlar;

5434'e tabi olanlar hakkında 5434 sayılı Kanun Ek Madde 8 hükmü uygulanır ve bu hükümde "Muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er olarak geçen sürelerinin," borçlanma kapsamında olduğu belirtilmiştir.

5434 sayılı Kanunda, askerlik süresinin tamamının borçlanmasına dair zorlayıcı hüküm bulunmaz. Sadece borçlanmaların geçerli olabilmesi için memur iken yapılması ve emeklilik öncesinden de en az 6 ay önce yapılması şartı bulunur.

5510'a tabi olanlar;

5510 sayılı Kanun Madde 41 hükmünde, "Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen sürelerinin," borçlanma kapsamında olduğu belirtilmiştir.

Bu Kanun hükümlerinde de, yine askerlik süresinin tamamının borçlanmasına dair zorlayıcı hüküm bulunmaz. Burada farklılık ister memur iken ister açıkta iken borçlanmanın yapılabilmesi ve emeklilik öncesi en az 6 ay önce yapılma zorunluluğu bulunmaz.
Sigortalı çalışanlar;

Sigortalı çalışanların da askerlik sürelerinin hizmet kabul edilmesi için borçlanma yapmaları gerekmektedir. Burada da askerlik süresinin tamamının borçlanılmasına gerek yoktur. Kısmi olarak borçlanma yapılabilme imkanı bulunur. Bu şekilde borçlanılan süreler sigortalı çalışmış süre olarak değerlendirilir. Yani 4 a kapsamında sayılan süre olur.

Sonuç bağlamında;

Memurlar veya işçiler askerlik sürelerinin isterse tamamını, isterse kendilerine yetecek kadar (hizmet ve yaş avantajı olarak. EYT çıktığında ayrı değerlendirmeleri gerekir) süresini borçlanabileceklerini değerlendirmekteyiz.

Sadece, askerlik borçlanmasında yaş ve hizmet olarak ve de borçlanma tutarı olarak İŞÇİLER ile MEMURLAR açısından farklılıklar bulunduğunu belirtebiliriz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber