Emekli memurun ikramiyesi ile görevde iken vefat eden memurun ikramiyesi farklı mı hesaplanır?

Emekli iken veya görevde iken vefat eden kişinin emekli aylığı tutarı ile hak sahiplerine ödenecek hak sahipliği aylık tutarı hak sahibi sayısına göre farklı olabilir, ancak emekli ikramiye ödemesi tutarı aynı olur, değişmez.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 17 Mart 2023 00:10, Son Güncelleme : 22 Şubat 2023 10:23
Emekli memurun ikramiyesi ile görevde iken vefat eden memurun ikramiyesi farklı    mı hesaplanır?

Detaylar/Değerlendirmeler:

Rahatsızlığı olan memur emekli olduğunda alacağı aylık ve ikramiye tutarı ile emekli olmadan görevde iken vefat ettiğinde hak sahiplerinin alacağı aylık ve ikramiye tutarı değişir mi?

Bugün için emekliliği hak kazanmış kişiler genel olarak 5434 sayılı Kanuna tabi memurlardır. Bu nedenle konuyu 5434 sayılı Kanun bağlamında değerlendirmekteyiz.

Göreve başladıktan sonra rahatsızlığı ortaya çıkan memurların malulen emekli olmaları mümkündür. Bunun için de kişilerin talebi ve SGK Sağlık Kurulunun kişi hakkında çalışarak hayatını kazanamayacak derecede malul olduğu kararının verilmesi ve memurların da en az 10 tam hizmet yıllarının olması gerekmektedir.

Ayrıca, malullük aylığına hak kazanamayıp, göreve girdikten sonra çalışma gücü kaybı ortaya çıkanlara yönelik de erken emeklilik söz konusudur, ancak bu malulen emeklilik olmayıp engellilikten dolayı emekli aylığı bağlanmasına yöneliktir. Bunun için de, göreve başladıktan sonra çalışma gücü kaybı oranları SGK Sağlık Kurulunca incelenmesi neticesinde;

% 50 - 59 arasında olduğu kararı verildiğinde memurun en az 5760 gün (16 yıl),

% 40 - 49 arasında olduğu kararı verildiğinde ise memurun en az 6480 (18 yıl),

SGK primleri ödenmiş hizmetlerinin olması gerekmektedir. Bu şekilde olduğunda yaşlılık aylığı bağlanması mümkün olmaktadır.

Normal emekli, malul olarak emekli ve çalışma gücü kaybı nedeniyle emekli olma halinde aylık ve ikramiye tutarları farklı olur mu?

5434 sayılı Kanunun getirmiş olduğu sistemde, normal emekli, malul olarak emekli ve çalışma gücü kaybı nedeniyle emekli olma halinde memurun görevde iken almakta olduğu görev aylıkları esas alınmaz, bu sistemde aylık ve ikramiye hesaplanmasında esas alınan kalemler bulunur, bu kalemler de;

Memurun;

-Kadro görev unvanı, -Derece ve kademesi ve göstergesi,- Ek göstergesi,

Ayrıca; Taban aylığı, Kıdem Aylığı, Ek gösterge aralığına göre belirlenen Emeklilik tazminat oranı/özel hizmet aylığı ve güncel memur maaş katsayısıdır.

Bu kalemler esas alındığında, hesaplanan aylık ve ikramiye tutarları ortaya çıkar. Bu nedenle bir farklılık olmaz.

Farklı tutarların ortaya çıkması hangi hallerde mümkün olmaktadır?

Memurların hizmet yılları, görev unvanları, ek gösterge, derece/kademe vb. gibi durumların farklı olması halinde hesaplanan tutarlar farklı olur, bu durumda normal bir durumdur.

Yani, bir memurun 27 yıl hizmeti var, diğer memurun 25 yıl hizmeti var. Yine bir memurun ek göstergesi 2800, diğerinin 3600. Yine bir memur mühendis, öğretmen, diğeri normal memur statüsünde. Bu durumlarda doğal olarak hesaplanan tutar hem aylık hem de ikramiye açısından farklı olur. Bu hesaplamalar,

https://www.memurlar.net/hesaplama/emekli-maas/ adresimizden yapılabilir.

5434 sayılı Kanuna göre hak sahipliği aylığı

5434 sayılı Kanuna göre hak sahipliği aylığında memurun kendisine bağlanacak olan aylık bağlanma sistemi uygulanır. Ancak bu sistem sonucu ortaya çıkan aylık tutarının tamamı veya bir kısmı hak sahiplerinin sayıları dikkate alınarak aylık bağlama oranlarına göre dağıtımı yapılır.

Memurun kendisine ödenecek olan emekli ikramiye tutarını ise kesintisiz yine hak sahiplerinin aylık bağlama oranlarına göre tamamı ödenir. Ayrıca, şayet memur görevde iken vefat ederse memurun kendisine ödenmeyecek olan ilk katsayı artışından dolayı gelecek artış oranı kadar hak sahiplerine de fark ikramiye tutarı ödenir. Bu ödeme sadece görevde iken ölüm hali için geçerlidir, emekli olduktan sonra ölümleri kapsamaz.

Emekli ikramiyesi tutarının tamamı hak sahiplerine aylık bağlama oranlarında ve tamamının dağıtılması şeklinde hesaplanır. İkramiye tutarında bir eksiltme yapılmaz.

Sonuç değerlendirmemiz olarak, memur ister normal emekli, ister malulen emekli, ister engellilikten dolayı emekli olduğunda aylık hesaplama sistemi aynı olduğundan bir farklılık olmaz. Farklılık sadece kişilerin kendi hizmet, öğrenim vb. gibi durumlarından olur.

Memurun emekli olması ile emekli olmadan vefat etmesi halinde hak sahiplerine aylık hesaplama sistemi yine aynı olur, sadece hak sahiplerinin kişi sayısına göre bağlanacak aylık oranlarında farklılık olur. Emekli ikramiye tutarı ise memurun emekli olduğunda alacağı tutar ile emekli olmadan vefat halinde hak sahiplerine ödenecek tutar aynı olur ve hiçbir eksilme olmaz.

Bu Habere Tepkiniz


Sonraki Haber