50/d statüsündeki araştırma görevlilerinin 33-a kadrolarına geçişine dair soru ve cevaplar

2547 sayılı Kanunun 50/d statüsündeki araştırma görevlilerinin 33-a kadrolarına geçişlerine dair incelikleri bu yazımızda açıklıyoruz

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Mart 2023 00:10, Son Güncelleme : 17 Mart 2023 22:52
50/d statüsündeki araştırma görevlilerinin 33-a kadrolarına geçişine dair soru ve cevaplar

2547 sayılı Kanunun 50/d statüsündeki araştırma görevlilerinin 33-a kadrolarına geçişlerine dair incelikleri bu yazımızda açıklıyoruz.

9/2/2023 tarihli ve 32099 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7437 sayılı Kanunun dördüncü maddesiyle 2547 sayılı Kanuna eklenen geçici 84 üncü maddede; "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte; 50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilenlerden tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar ve bu eğitimlerini tamamlamış olanlar hariç; tezli yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik eğitimine devam eden veya bu eğitimlerini tamamlamış araştırma görevlilerinin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde talep etmeleri ve 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesindeki şartları taşımaları kaydıyla, kadrolarının bulunduğu üniversite tarafından 33 üncü maddenin (a) fıkrası kapsamında atamaları yapılır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir." Hükmü yer almıştır.

Bu çerçevede hazırlanan usul ve esaslar ise Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 1 Mart 2023 tarihli toplantısında belirlenerek yükseköğretim kurumlarına gönderilmiştir.

Bu kapsamda, halihazırda 50/d statüsünde görev yapmakta olan araştırma görevlilerinin kadroya geçişleriyle ilgili merak ettiği soruları aşağıda başlıklar halinde kısa kısa yanıtlayacağız.

1-Başvuruyu ne zamana kadar yapmam gerekiyor?

9 Şubat 2023 tarihinden itibaren altı aylık içerisinde bir başvuru süresi öngörülüyor. Bu kapsamda, 9 Ağustos 2023 tarihi mesai bitimine kadar başvurunuzu yapabilirsiniz. Bazı üniversitelerin müracaatları öne çekmesi işlemlerin topluca tamamlanması amacına binaen yapılmaktadır. Ancak, kanunla verilen bir süre hakkının kısıtlanmaması mümkün olmadığından 9 Ağustos 2023 tarihine kadar başvurunuzu yapmanızda hukuken hiçbir engel bulunmamaktadır.

2-Başvurumu nereye yapmalıyım?

Başvurunuzu kadronuzun bulunduğu akademik birime yapmalısınız. 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca başka bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam edenlerin de aynı şekilde kadrolarının bulunduğu yere müracaatlarını yasal süre içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir.

3-Kadroya geçiş işlemleri ne zaman tamamlanır ?

Üniversitenize yapmış olduğu müracaat sonrası, hakkınızda 7315 sayılı Kanun kapsamında arşiv araştırması yapılması gerekmektedir. Arşiv araştırmasının sonucuna göre üniversiteniz 33/a statüsüne geçişine dair atamanızı yapacaktır. Arşiv araştırma talepleri il emniyet müdürlüklerinin yoğunluk durumuna göre en geç 30 iş gününde tamamlanmaktadır.

4-Diğer üniversitelerde geçici görevli olanların kadroya geçiş süreci nasıl işleyecek ?

Mevcut durumda 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca kadrosunun bulunduğu üniversite adına başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü eğitimine devam edenler öncelikle kadroya geçiş müracaatlarını yine kadrolarının bulunduğu üniversiteye yapacaklar.

Bu kişilerin müracaatları sonrası yaptırılacak arşiv araştırma taleplerinin sonucuna göre kadronuzun bulunduğu üniversite kadroya geçiş için atama yapabilmek için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından kadro iade talebinde bulunacaktır.
Bu talebin üzerine 33/a kadroya geçebilmeniz için kadronuzun bulunduğu üniversiteye geri dönüş yaparak göreve başlama işlemini gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

5-Arşiv araştırmam olumsuz olursa görevle ilişiğim kesilir mi ?

Kanunda öngörülen arşiv araştırma talebi daimi kadro diye ifade ettiğimiz 33/a statüsüne geçiş için şart koşulmuştur. Arşiv araştırma sonucu "olumsuz" olarak değerlendireceğimiz şekilde sonuçlanan kişilerin daimi kadroya geçişleri reddedilerek mevcut 50/d statüsünde devamları sağlanabilecektir. Ancak, ilgili araştırma görevlilerinin görev sürelerinin yıllık uzatıldığı değerlendirildiğinde, arşiv araştırmasında elde edilen verilere bir sonraki yeniden atama işleminde bu durum görev süresinin uzatılmaması gibi bir durumla karşılaşılmasına neden olabilecektir.

6-Öncelikli Alan/ÖYP Araştırma Görevlilerinin işlemleri nasıl yürütülecek ?

Araştırma görevlisi kadrolarına Öncelikli alan veya Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında atanan araştırma görevlilerinin diğer 50/d araştırma görevlileri gibi kadroya geçiş işlemleri aynı şekilde tamamlanacaktır.

Ancak, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen usul ve esasların 8 inci maddesinde yer alan açıklamaya göre, bu statüde olan kişilerin 33/a kadrolarına atanmaları halinde hakların özel düzenlenen usul ve esaslar uyarınca azami sürede lisansüstü eğitimi tamamlamama hallerinde kadrolarıyla ilişikleri kesilmeyecektir.

7-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen usul ve esasta yer alan "Şerhli Atama" ne anlama gelmektedir ?

Kadroya geçiş sürecinde yüksek lisanstan sonra doktoraya geçiş için araştırma görevlilerine tanınan 6 aylık süre ile doktora sonrası 1+1 yıllık ek süre içerisinde olan kişilerden kadroya geçme talebinin olması ve arşiv araştırması yapılırken bu sürelerin dolma ihtimali varsa ilgililer 33/a statüsüne şerhli olarak atanacaktır.

Bu kişilerin arşiv araştırmaları neticesinde olumsuz bir durum tespit edilmesi halinde atama işlemleri bu duruma göre yeniden değerlendirilecektir.

8-35 inci Madde Kapsamında Eğitim Görenler 33/a Kadrosuna Geçtikten Sonra Yeniden Görevlendirme Alabilir mi ?

2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca lisansüstü eğitim görenler, kadroya geçiş işlemleri sonuçlandıktan sonra yeniden lisansüstü eğitimlerine devam etmek amacıyla geçici görevlendirme talebinde bulunabilecektir. Ancak, YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslarda ilgililerinin taleplerinin "yükseköğretim kurumlarınca değerlendirildikten sonra" karar verilmek üzere YÖK'e sunulması hüküm altına alınmıştır.

Üniversite tarafından yapılacak değerlendirmenin sonucu olumsuz olsa dahi son kararın YÖK tarafından nihayete erdirileceği değerlendirilmektedir

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber