Özelde adaylığı kaldırılmış olan öğretmenler, aday öğretmenlik sürecine tabi tutulabilirler mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Özel öğretim kurumlarında görev yapmakta iken, ilgili mevzuatına göre öğretmenlik mesleğinde adaylığı kaldırılmış olan öğretmenlerden Bakanlığımız öğretmen kadrolarına atanmış olanların, aday öğretmen statüsünde sayılıp sayılmayacakları hususuna ilişkin görüş yazısı yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Eylül 2023 14:00, Son Güncelleme : 16 Eylül 2023 12:53
Özelde adaylığı kaldırılmış olan öğretmenler, aday öğretmenlik sürecine tabi tutulabilirler mi?

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54'üncü maddesinde; "Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz." hükmüne, 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanununun 5'inci maddesinin ikinci fıkrasında ise; "Adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz. Bu süre içinde, zorunlu haller dışında aday öğretmenlerin görev yeri değiştirilemez." hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan 2022/20 sayılı Genelgenin 3'üncü maddesinde de; "Özel öğretim kurumlarında görev yapmakta iken ilgili mevzuatına göre öğretmenlik mesleğinde adaylığı kaldırılmış olan öğretmenlerden Bakanlığımız öğretmen kadrolarına atanmış olanlar, bu kurumlarda adaylıklarının kaldırıldığını resmi kurumlar tarafından verilmiş belge ile ispatlamaları kaydıyla, aday öğretmen statüsünde sayılmayacaktır" denilmektedir.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 20.01.2023 tarih ve 74667412 sayılı görüş yazısında; "Bu çerçevede özel öğretim kurumlarında görev yapmakta iken ilgili mevzuatına göre öğretmenlik meslekinde adaylığı kaldırılmış olan öğretmenlerden Bakanlığımız öğretmen kadrolarına atanmış olanların, bu kurumlarda adaylıklarının kaldırıldığını resmi kurumlar tarafından verilmiş belge ile ispatlamaları kaydıyla, aday öğretmenlik sürecine tabi tutulmamaları ancak, devlet memurluğundaki adaylıklarının bir yıllık görev süresinin sonunda kaldırılması gerektiği değerlendirilmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz