Adalet meslek eğitimi önlisans programı mezunları müdür olabilecek

Geçen yıl yapmış olduğumuz haberlerde "Adalet meslek eğitimi önlisans programı mezunlarının" durumuna değişmiştik. Söz konusu haberde belirtilen mağduriyet bugünkü yönetmelik değişikliği ile giderilmiştir. Buna göre, Adalet Bakanlığı ile Açıköğretim fakültesi arasında yapılan bir anlaşma ile doğrudan Adalet Meslek Eğitimi Önlisans programına kayıt olan ve öğrenim sonucunda mezun olanlar artık müdür olabilecektir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Nisan 2008 17:25, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

ŞUBE MÜDÜR KADROSU

Şube müdürlüğü kadrosuna yapılacak atamalarda öğrenim ve bazı unvanlarda bekleme olmak üzere iki şart bulunmaktadır. Daha önce "En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksek okulu mezunu olmak," olarak belirlenen öğrenim şartı "En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi önlisans programı mezunu olmak," olarak değişmiştir. Bu değişiklik ile meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi önlisans programı mezunlarına da şube müdür olma imkanı getirilmiştir.

Şube müdürlüğüne atanmadaki "Son üç yılı Bakanlık merkez teşkilâtı şef veya 5 inci maddenin (B) bendinin (b) alt bendinde bulunan kadrolarda toplam en az sekiz yıl hizmeti bulunmak," şeklindeki hizmet şartı ise "Son üç yılı Bakanlık merkez teşkilâtında olmak üzere şef, mühendis, mimar, istatistikçi ve programcı kadrolarında toplam en az sekiz yıl hizmeti bulunmak," olarak değiştirilmiştir. Bu değişikliğe göre sadece şef, mühendis, mimar, istatistikçi ve programcı kadrolarında bulunanlar artık şube müdürü olabilecektir. Önceki düzenlemede şube müdürü olabilecek unvan sayısı daha fazla idi.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yazı işleri müdürlüğü kadrosuna atamalarda da şube müdürlüğünde olduğu gibi iki şart bulunmaktadır. yeni öğrenim ve hizmet şartı şu şekildedir:

"a) En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi önlisans programı mezunu olmak,
b) En az beş yılı zabıt kâtibi kadrosunda olmak üzere toplam en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,"

Yapılan değişiklik ile meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi önlisans programı mezunlarına da yazı işleri müdürlüğü için açılacak görevde yükselme sınavına başvuru hakkı tanınmıştır.

İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bu kadro için açılacak görevde yükselme sınavına başvurabilmek için yeni getirilen düzenleme şu şekildedir:

"a) En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi önlisans programı mezunu olmak,
b) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, programcı yardımcısı, zabıt kâtibi, memur, ambar memuru, satınalma memuru, daktilograf, veznedar, emanet memuru, tebligat memuru, santral memuru, sekreter, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför veya teknisyen kadrolarında toplam en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,"

Yapılan değişiklikte meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi önlisans programı mezunlarına idari işler müdürlüğü için açılacak görevde yükselme sınavına başvuru hakkı tanınmış, başvuru yapabilecek unvan sayısı ise azaltılmıştır.

Bu Habere Tepkiniz