Amirler, disiplin cezasını özlük dosyasından silmek zorunda mıdır?

Memurlara verilen disiplin cezalarının belirli bir süre sonra özlük dosyasından silinmesi bazı şartlarda gerçekleşmektedir. Bu yazımızda bu konuda açıklamalarda bulunulacaktır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 14 Nisan 2024 14:55, Son Güncelleme : 14 Nisan 2024 08:56
Amirler, disiplin cezasını özlük dosyasından silmek zorunda mıdır?

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 133 üncü maddesinde, "Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir.
Memurun, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar özlük dosyasına işlenir.
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının özlük dosyasından çıkarılmasında disiplin kurulunun mütalaası alındıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hükmü açıklayacak olursak;

-Mezkur hükümden anlaşılacağı üzere disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenmektedir.
-Uyarma ve kınama cezaları, cezanın uygulanmasından 5 sene sonra, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ise verilişinden itibaren 10 sene sonra özlük dosyasından silinebilecektir.

-Ancak, bu tedbirin özlük dosyasından silinmesi için memurun atamaya yetkili amire başvurması gerekmektedir.
-Atamaya yetkili amirler ilgisine göre değişmekle birlikte Bakan, TBMM Başkanı, Rektör, ilgili Genel Müdür, Vali, Kaymakam vb. unvandakilerdir.

- Amir, başvuru üzerine cezayı silmek zorunda mıdır?

-Memurun yukarıda belirtilen sürelerdeki davranışlarının atamaya yetkili amirlerce cezanın özlük dosyasından silinmesini haklı kılacak nitelikte görülürse ilgili amir tarafından cezalar özlük dosyasından silinecektir.
-İlgili amirin bu konudaki takdir yetkisini nasıl kullanacağına dair 657 sayılı Kanunda açık bir ifade yer almamaktadır.

-Kanımızca bu konuda amirlerin ilgililer hakkında tarafsız şekilde kanaat getirmesi ve takdir yetkisini sınırsız kullanmaması adına kişinin bu sürelerde almış olduğu cezanın tekrarlanmaması ve mevzuattan kaynaklanan başka cezalarda ayrı ayrı değerlendirme yapılmasının uygun olacağı görülmektedir.
-Görüldüğü üzere memurun disiplin cezasının silinmesi konusunda amirin ilgilinin davranışları konusunda karar vermesiyle ilgili belirli bir kriter bulunmamaktadır.
-İlgilinin disiplin cezasının özlük dosyasından silinmesi talebi reddedilirse bu durumda kişi idare mahkemesinde bu idari işlemin iptali davası açabilecektir.
-Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının özlük dosyasından silinmesinde atamaya yetkili amirler ayrıca disiplin kurulunun görüşünü almalıdırlar.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber