Göreve girişteki %79 raporu mu? Yoksa görevde iken alınan %48 raporu mu esas alınır?

2008 yılı Ekim ayından sonra ilk defa memurluğa başlamış kişiler 5510 sayılı Kanuna tabidirler ve 5510 sayılı Kanunun ilgili hükümleri şartlarını taşımaları kaydıyla engellilik durumlarından dolayı emeklilik haklarını kazanırlar.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 23 Mayıs 2024 00:10, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2024 23:45
Göreve girişteki %79 raporu mu? Yoksa görevde iken alınan %48 raporu mu esas alınır?

Soru : Merhaba, Engelli emeklilik hakkında bir sorum olacaktı; 2016 yılında alınan % 79 Sürekli Engelli Sağlık Kurulu raporum ve 2018 EKPSS puanı ile 2022 yılında memur oldum. Ancak 2020 yılına ait % 48 engel raporum da mevcuttur. İşe girişim 2018 EKPSS puanıyla olduğundan eski raporumla giriş yaptım. İlk sigorta girişim 06.2010 tarihi (4 a sigortalı)
Toplam Sigorta Günlerim: 4 a : 580 gün, 4 B: 1927 gün,4 c : 660 gün (Devam Ediyor)
Toplam Hizmet Sürem: 13 yıl 10 ay , 3167 gündür.
Memuriyete engelli olarak girenlerdeki 15 yıl 3930 gün esasına göre engellilikten emekli olabilir miyim? Ortalama 2 yıl sonrasında tüm bu süre ve prim günü doluyor. Memuriyet süresinin diğer prim günlerimi aşma şartı var mıdır? Bilgi verebilirseniz çok memnun olurum. Saygılarımla.

Detaylar/Değerlendirmeler:
Memurluğa başlamadan önce malul sayılmayı gerektirir rahatsızlığı olanlar malullük nedeniyle emekli olamazlar. Malulen emekli olabilmek için, rahatsızlığın memurluğa başladıktan sonra ortaya çıkması gerekmektedir.

5510 sayılı Kanuna tabi memurlar için memurluğa başlamadan önce malul sayılmayı gerektiren durum şöyledir:
Memurların çalışma gücünün en az %60'ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği SGK Sağlık Kurulunca tespit edilmesi halinde memur malul sayılmaktadır.
Bu şekilde malul sayılması ilk şart olmakta, daha sonra da aylık bağlanması için memurun en az 10 yıldan beri sigortalı olması ve toplam olarak 1800 gün hizmetinin olması gerekmektedir. Şayet başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olunması halinde ise 10 yıl sigortalılık süresi şartı aranmadan sadece 1800 gün SGK primleri ödenmiş hizmetlerinin olması gerekmektedir.
Bu durumda bağlanan aylık malulen emekli aylığı olmaktadır.

Göreve girmeden önce malul sayılmayı gerektiren ancak malullük aylığı bağlanmama durumunda engellilikten dolayı yaşlılık aylığı bağlanması şartları da şöyledir:
Memurlar, şayet ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce yukarıda belirttiğimiz malul sayılmayı gerektirecek derecede hastalığı veya engelliliği bulunması nedeniyle malullük aylığından yararlanamaması durumunda, en az on beş yıldan beri sigortalı olması, en az 3960 gün de SGK primleri ödenmiş hizmetleri olması şartıyla yaşlılık aylığı bağlanabilmektedir.

Ayrıca, çalışma gücü kayıp oranlarına göre emeklilik durumlarında SGK Sağlık Kurulu kişiler hakkında düzenlenen sağlık kurulu raporlarını ve dayanağı tıbbi belgeleri de incelemesi neticesinde memurun çalışma gücündeki kayıp oranını;
- % 50 ila %59 arasında olduğu kararı verirse memurun en az 16 yıldan beri sigortalı olması ve 4320 gün hizmetinin olması,
- % 40 ila %49 arasında olduğu kararı verirse memurun bu kez en az 18 yıldan beri sigortalı olması ve 4680 gün de hizmetinin olması,
Gerekmektedir. Bu durumda bağlanan aylıklar yaşlılık aylığı olmakta, malulen emekli aylığı olmamaktadır.
Bu şartlar, 5510 sayılı Kanun Madde 25 ve 28 hükmünde yer almaktadır.
SGK Sağlık Kurulu raporları inceleyip karar vermekle yetkili Kuruldur.

Ayrıca, memurlar için vergi indiriminden dolayı emeklilik uygulaması işlemi bulunmamaktadır. Vergi indirimine esas rapor oranının SGK Sağlık Kurulu tarafından kabul edilemeyeceğini, bu raporun sadece görevde iken vergi indiriminden yararlanıp maaş artışına yönelik olmakla sınırlı kalacağını değerlendirmekteyiz.

Açıklamalarımız bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz şöyle olacaktır:

EKPSS ile % 79 oranlı raporunuzun emekliliğinizde dikkate alınması gerektiği, görevde iken almış olduğunuz % 48 oranlı raporun esas alınmaması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Sonuçta, engellilik, çalışma gücü ve malullük durumlarıyla ilgili hükümler yukarıda açıkladığımız şekildedir. Bu hükümlere ve 5510 sayılı Kanunun diğer hükümlerine göre de, işçi, memur veya esnaf olsun emeklilikte toplam hizmet esas alınacağından, sadece memuriyet süresinin belirttiğiniz hizmet sürelerinden fazla görev yapma gibi bir şart da bulunmamaktadır.

Malulen veya engellilikten dolayı emeklilik için gereken yol haritasının ise aşağıda belirttiğimiz şekilde yapılabileceğini söyleyebiliriz;
1- Tam teşekküllü bir hastaneden nihai bir Sağlık Kurulu Raporunun alınması gerekir.
2- Kurumunuzca raporunuzun Sosyal Güvenlik Kurumuna iletilmesi, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunun hakkınızda çalışma gücünüzün en az % 60 ını veya meslekte kazanma gücünüzü kaybettiğinize dair karar verirse 10 yıllık sigortalılık süresi ve 1800 gün SGK primi ödenmiş hizmetlerinizin olması kaydıyla malullük aylığınızın bağlanabileceğini değerlendirmekteyiz.
3- Şayet çalışma gücü kayıp oranının yukarıda belirtilen orandan az olduğuna veya meslekte kazanma gücü kaybı olmadığına karar verirse,
Oran % 40-49 arası olursa 09/12/2010+18 = 09/12/2028 tarihi + 4680,
Oran % 50-59 arası olursa 09/12/2010 + 16 = 09/12/2026 + 4320,
gün hizmetin tamamlanması şartıyla malullük değil yaşlılık aylığı bağlanabileceğini söyleyebiliriz.

Mevcut hükümler kapsamında değerlendirmelerimiz bu şekildedir. Bu durumunuzun Kurumunuzca SGK ya iletilmesi ve alınacak cevaba göre hareket etmenizi tavsiye edebiliriz.
Ayrıca, engelli memur, emeklilik öncesi yeni sağlık kurulu raporu almalı mı? Konulu değerlendirmelerimiz için https://www.memurlar.net/haber/1065803/ adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber