Geçici işçilere kadro veren kanunun iptal istemi Salı günü görüşülecek

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Temmuz 2008 00:10, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 19:01

Anayasa Mahkemesi kapatma davasına ilişkin işlemleri devam ettirirken bir taraftan da rutin faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yüksek Mahkeme, 22 Temmuz'da önemli bir kanun tasarısını görüşecekti. Hatırlanacağı üzere geçici işçileri daimi kadrolara geçiren kanun tasarısı, "2006 yılı içerisinde toplam 6 ay veya daha fazla süreyle çalışanları" kapsama almıştı.

Ankara 4. İdare Mahkemesi açılan bir dava nedeniyle, 4.4.2007 günlü, 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un:

1- 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasının son paragrafının, birinci tümcesinde yer alan ?2006 yılı içerisinde?? ve ??toplam 6 ay veya daha fazla süreyle ?? ibareleri ile ikinci tümcesinde yer alan ? 2005 veya 2006 yıllarında ?? ibaresinin,

2- 2. maddesinin (7) numaralı fıkrasının ikinci tümcesinde yer alan ? ? 2006 yılı içerisinde ?? ibaresinin,
iptaline karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştur.

Yüksek Mahkeme bu konuya dair ilk görüşmesini 22 Temmuz'da yapacaktır.

Bu Habere Tepkiniz