1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Araştırma Görevlisi, Uzman, Öğretim Görevlisi Kadrolarına Yeni Düzen Yürürlükte

Profesör, doçent ve yardımcı doçent dışında kalan akademik unvanlı kadrolara yapılacak atamaları düzenleyen yeni sistem yürürlüğe girdi. Yayımanan yönetmeliğe göre ilanlar YÖK'ün sitesinde yayımlanacak, kadrolara atanmada ALES'in yüzde 55'i, lisans mezuniyet notunun yüzde 15'i, yabancı dilin yüzde 15'i, juri sözlü sınav notunun ise yüzde 15'i esaslınarak değerlendirme yapılacaktır. Detaylar için başlığa tıklayınız.
31 Temmuz 2008 11:34
Yazdır

YÖK, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğetim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda yeni düzen getirdi. Yeni düzen, bir önceki sisteme göre çok daha objektif kriterler taşımaktadır. İşte detaylar

ALES SINAVI

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavına (ALES) en az lisans mezunu olanlar ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurtdışında lisans öğrenimini tamamlamış olanlar müracaat edebilirler.

Alanlarındaki puan türünden yüz üzerinden yetmiş puan (70) alanlar sınavda başarılı sayılırlar.

Bu sınavın sonuçları yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.

HER ADAYDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

(1) Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda genel olarak;

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES'den en az 70, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak, (Yani KPDS'den veya ÜDS'den 50 puan almayanlar başvuru yapamayacak)

şartı aranır.

(2) Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri senato kararıyla, birinci fıkranın (b) bendinde belirlenen puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.

(3) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(4) Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları dışında adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar. (Bu husus çok önemlidir. Zira yükseköğrenim kurumları "...alanında araştırma yapmak gibi" ifadelerle adayı tanımlayabilmekteydi. Bu düzenleme ile bunun önüne geçilmiştir.)

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARINA BAŞVURUDAKİ ÖZEL ŞARTLAR

(1) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:

a) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,

b) 100 tam not üzerinden en az 65; 4 tam not üzerinden en az 2.50 lisans mezuniyet notuna sahip olmak.

(2) Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri senato kararıyla, birinci fıkranın (b) bendinde belirlenen puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.

(3) 4'lük not sisteminin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

(4) Tıpta uzmanlık ile yan dal uzmanlık sınavlarında başarılı olanların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında bu şartlar aranmaz.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ OLMAK İÇİN 10 YIL DENEYİMLİ OLMA ŞARTI GETİRİLDİ

5) Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:

a) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında on yıl tecrübeli olmak,

b) Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak.

YABANCI DİL OKUTMANLIĞI İÇİN KPDS'DEN 80 PUAN ŞARTI

6) Okutman kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:

a) Yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) atanacak okutman adaylarında en az yüksek lisans mezunu olmak,

b) Yabancı dil okutmanı başvurularında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

UZMAN, ÇEVİRİCİ KADROLARINA BAŞVURUDA EN AZ 2 YIL TECRÜBE ŞARTI

(7) Uzman, Çevirici ve Eğitim-Öğretim Planlamacısı kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:

a) En az lisans mezunu olmak,

b) Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az iki yıl tecrübeli olmak.

İLANLARI YÖK YAYIMLAYACAK

Atama yapılmak istenen kadrolar yükseköğretim kurumları tarafından YÖK'e gönderilecek ve YÖK sitesinde yayımlanacaktır. İlanlar aynı gün memurlar.net'te de yer alacaktır. İlan metninde adaylarda bu Yönetmelik kapsamında belirlenen şartlar, son başvuru tarihi, ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi, giriş sınavı tarihi ve sonuçlarının açıklanacağı günleri içeren sınav takvimi de belirtilecektir. Son başvuru tarihi ilan tarihinden itibaren onbeş günden az olarak belirlenemeyecektir. Adayların başvuruları internet üzerinden de alınabilecektir.

4 KATI KADAR ADAY JURİNİN SÖZLÜ SINAVINA ALINACAK

Sınav jürisi; müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının dört katına kadar adayı,
- ALES puanının %60'ını (merkezi sınavdan muaf olan adayların son iki yıla ait ALES notunun bulunmaması halinde, ALES puanı 70 olarak kabul edilir)
- ve yabancı dil puanının %40'ını;

meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise;
- ALES puanının %70'ini
- ve lisans mezuniyet notunun %30'unu dikkate alarak,
belirler ve kurumun web sitesinde ilan eder.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puna sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun dört katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır.

GİRİŞ SINAVININ İÇERİĞİ

(1) Giriş sınavları Yönetmelikte belirtilen jüri tarafından sözlü olarak yapılır. Sınavda adayın mesleki ifade becerisi, analitik düşünme ve akademik yeteneği, genel kültür düzeyi ve başvurduğu alanla ilgili beceri ve ilgi düzeyi değerlendirilir.

(2) Raportör olarak belirlenen üye, giriş sınavının soru ve cevaplarını tutanak altına alır.

ATAMADA KISTASLAR NELER OLACAK?

Sınav jürisi değerlendirmesinde;
- ALES notunun %55'ini (merkezi sınavdan muaf tutulacak adayların değerlendirilmesinde; son iki yıla ait merkezi sınav notunun bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir),
- lisans mezuniyet notunun %15'ini,
- yabancı dil puanının %15'ini,
- ve giriş sınavı notunun %15'ini;

meslek yüksekokullarında ise;
- ALES notunun %55'ini (merkezi sınavdan muaf tutulacak adayların değerlendirilmesinde; son iki yıla ait merkezi sınav notunun bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir),
- lisans mezuniyet notunun %30'unu
- ve giriş sınavı notunun %15'ini hesaplayarak,

ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler.

MUAFİYET

"Doktorasını tamamlamış olanlar, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz." (Yönetmelik madde 14)

Bu düzenlemeye göre daha önce araştırma görevlisi olarak çalışanlar merkezi sınavdan muaftır.

Yönetmeliğin tam metni için tıklayınız.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 238,497 defa okundu. 131 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Taşeron personelin, işçi kadrosuna geçirilmesini;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam