Sözlü sınavlar için çok önemli karar

Adaylarca da bilindiği üzere başta KPSS-A olmak üzere bir çok personel alımında sözlü sınav uygulanmaktadır. Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu sözlü sınavlara ilişkin çok önemli bir karar verdi. Kurulun vermiş olduğu karara göre sözlü sınavda adayın sorulara verdiği yanıtların teknolojik imkanlardan yararlanarak sesli ve görüntülü kayıt altına alınmasının gerekli olduğu belirtilmiştir. Karara ilişkin ayrıntılar için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Ocak 2009 00:24, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 19:02

Danıştay Onikinci Dairesince verilen bir kararın temyizini inceleyen Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu sözlü sınavlarla ilgili çok önemli bir karar verdi. 29 kişilik kurulda sadece bir üyenin karşı çıktığı ve neredeyse oybirliği ile alınan karara göre "sözlü sınavda adayın sorulara verdiği yanıtların teknolojik imkanlardan yararlanarak sesli ve görüntülü kayıt altına alınmamasının", hukuksuz bir durum olduğuna vurgu yapıldı.

Dosyayı ilk defa inceleyen Danıştay Onikinci Dairesi verdiği kararda, sözlü sınav komisyon üyelerinin her biri tarafından değerlendirme yapılarak tutanağa bağlanmış soruların ve yanıtlarının neler olduğunun, bu yanıtlara komisyon üyelerince takdir edilen notun gerekçeleriyle ortaya konulmamış olması ve ayrıca sözlü sınavda verilen yanıtların teknolojik imkanlardan yararlanarak sesli ve görüntülü kayıt altına alınmaması nedenleriyle davacının sözlü sınavda başarısız sayılmasına ilişkin işlem hukuka uygun bulunmamıştı.

Kamu kurumunun temyizi neticesinde dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunda görüşüldü. Kurulun geçtiğimiz ay içinde verdiği karara şu dört nokta öne çıkmıştır. Karar tarihi nitelikte olduğu için kararın sonuç bölümünü memurlar.net'in değerlendirmeleri ile birlikte aşağıya alıntılıyoruz.

1- Sözlü sınavın sesli ve görüntülü kayıt yapılmak suretiyle gerçekleştirilmesi günümüzde mümkündür. Bu imkanın kullanılmaması hukuk devleti ilkesinin sağladığı güvenceyi zedelemektedir.

2- Sözlü ve görütülü kayıt imkanı varken ayrıca sözlü sınav komisyon üyelerinin soru ve cevapları tutanağa bağlaması gerekmemektedir.

3- Sözlü sınavda komisyon üyelerince takdir edilen notun gerekçeleri ortaya konulmalıdır.

4- Sınav öncesinde soruların ve yanıtlarının hazırlanmış olması gerekmektedir.

5- Sözlü sınav öncesinde adaylara yöneltilebilecek soruların ve yanıtlarının hazırlanmış olması gerekmektedir. Sınav sırasında, adaylara hazırlanmış olan bu sorulardan kur'a yöntemiyle belirlenenlerin sorulmalıdır.

KARARIN ÖNEMİ

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun söz konusu bu kararı önümüzdeki dönemde tüm sözlü sınav işlemlerini etkileyecek ve yönlendirecektir. Artık sözlü sınavlarda hakkının yendiğini düşünen adaylar yukarıdaki beş ilke bağlamında dava açarak haklarını arayabilecektir.

İleleyen zamanda da, tüm sözlü sınav komisyonlarının, bu karar doğrultusunda teknolojik imkanlardan yararlanacağını düşünüyoruz. Bu şekilde, "bazı adaylara kolay soru soruldu", "bazı adaylara zor soru soruldu" veya "sorunun yanıtını doğru vermiş olmasına karşın komisyon üyesinin düşük not takdir ettiği" gibi tüm iddialar yargı yerlerince daha net bir şekilde denetlenebilecektir.

Bu Habere Tepkiniz