İl MEM'ler öğretim yılına hazırlık ödeneğinde hala yanlış yapıyor

?Bakanlık Hazırlık Ödeneğine Son Noktayı Koydu? haberimizde; Milli Eğitim Bakanlığının Öğretim yılına hazırlık ödeneğine son noktayı koyduğunu, Bakanlığın görüş yazıları ile Sayıştay kararlarını yayınlayarak belirtmiştik. Fakat Memurlar. Net'e gelen iletilerden Milli Eğitim Müdürlüklerinin bu konuda sıkıntı çıkardıkları, ödeme yapmadıkları anlaşılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının Ağrı, Kırşehir, Şanlıurfa ve İzmir Valiliklerine yazmış oldukları görüş yazılarında Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödendiği tarihten sonraki eğitim öğretimin devam ettiği bir tarihte askerlik, izin dönüşü veya ilk atama yoluyla göreve başlanmış olunsa dahi, 5 yıl içerisinde talep edilmesi halinde ödenmesi gerektiği açıkça belirtilmiştir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Haziran 2009 00:03, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, internet sitesinde görüş yazılarını yayınlamaktadır. Fakat Ağrı, Kırşehir, Şanlıurfa ve İzmir Valiliklerine yazmış oldukları Öğretim yılına hazırlık ödeneği ile ilgili görüş yazılarını http://sgb.meb.gov.tr/gorusler/index.htm adresindeki görüşler bölümünde yayınlamamaktadır.

Strateji Geliştirme Başkanlığının Öğretim yılına hazırlık ödeneği ile ilgili görüş yazılarını internet sitesinde yayınlamasını ve bir genel açıklama yapmasını beklemekteyiz. Çünkü Milli Eğitim Müdürlükleri bu görüş yazılarının kendilerine yazılmadığını belirterek ödeme yapmamaktadırlar. Ayrıca bakanlıktan yeni görüş yazıları istemektedirler. Sorunu tümden çözmek için görüş yazılarının internet sitesinde yayınlanması ve bir açıklama yapılması gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Öğretim yılına hazırlık ödeneği ile ilgili görüş yazıları

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın 24.12.2008 tarih ve 6330 sayılı Ağrı Valiliği'ne yazmış oldukları görüş yazısında;

?Sayıştay 3'ncü Dairesinin 06/01/1998 tarihli ve 209 sayılı kararında ?Öğretmenlerin göreve ikinci yarı yılda başlaması Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğini almalarına engel değildir. Yılda bir kez ödenen bu miktar öğretmenin bir öğretim yılı için hazırlığı karşılığıdır. Hak sahibi öğretmenlere aynı öğretim yılında sözü edilen ödeneğin verilmesinde mevzuata aykırı bir durum bulunmamaktadır.? denilmektedir.

Ayrıca 5018 sayılı Kanunun 34'üncü maddesi uyarınca, ilgili olduğu malî yılın sonundan başlayarak beş yıl içinde alacaklıları tarafından geçerli bir mazerete dayanmaksızın, yazılı talep edilmediğinden veya belgeleri verilmediğinden dolayı ödenemeyen borçlar zamanaşımına uğrayarak kamu idareleri lehine düşeceği ayrıca malın alındığı veya hizmetin yapıldığı malî yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar talep edilmeyen emanet hesaplarındaki tutarlar bütçeye gelir kaydedileceği hüküm altına alınmış bulunmaktadır. Gelir kaydedilen veya kamu idareleri lehine düşen tutarlar ise ancak mahkeme kararı üzerine ödenebilmektedir.

Bu kapsamda, ilgili her ne kadar öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödendiği tarihten sonraki bir tarihte göreve başlamış olsa da söz konusu ödenek; öğretmenlerin fiilen yürüttükleri görevin gereği olarak öğretim yılı boyunca ortaya çıkabilecek şahsi ders araç ve gereç ihtiyaçlarının teminine katkıda bulunmak amacıyla ödenmektedir. Buna göre, içinde bulunulan öğretim yılı için zamanaşımına uğramamış olan söz konusu öğretim yılına hazırlık ödeneğinin göreve başlama tarihi itibariyle ödenmesinde bir sakınca bulunmadığı değerlendirilmektedir.? açıklamasında bulunmuştur.

Bu açıklamalar nedeniyle; Öğretmenlik görevine ilk defa eylül ayı dışında atanan ve eylül ayı dışında göreve başlayan öğretmene bu ödeneğin ödenmesi gerekmektedir. Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödenmesinde zaman aşımı beş yıldır. Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödendiği tarihten sonraki Eğitim Öğretimin devam ettiği bir tarihte göreve başlanmış olunsa dahi, 5 yıl içerisinde talep edilmesi halinde ödenmesi gerekmektedir.

Not: Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödenmesinde zaman aşımı, kuruma başvuru yapıldığı andan itibaren geriye dönük 5 yıldır. Ödeneği hak ettiğiniz tarih ile kuruma bugün itibariyle ödeneğin ödenmesi için yapacağınız başvuru arasında geçen süre 5 yıldan az ise bu ödeneğin ödenmesi gerekmektedir.


Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın 16.02.2009 tarih ve 755 sayılı Kırşehir Valiliğine yazmış oldukları görüş yazısında;

?Sayıştay Dairesinin 14/10/1999 tarihli ve 8466 sayılı kararında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 18.5.1994 tarih ve 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 nci maddesi ile değişik 32´nci maddesine göre, sadece Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olan ve fiilen öğretmenlik yapanlara ödenebilecek olan Öğretim yılın hazırlık ödeneğinin, yedek subay öğretmenlere ödenmesinin mümkün olmadığına karar vermiştir.

Bu kapsamda, askerliklerini yedek subay olarak yapan personelin eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında olmamalarından dolayı askerlikte geçen sürelerde öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödenmesinin uygun olmayacağı ancak aylıksız izin dönüşü göreve başladıkları tarihin içinde olduğu öğretim yılı için söz konusu Ödeneğinin ödenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.? açıklamasında bulunmuştur.

Bu açıklamalar nedeniyle; Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödendiği eylül ayı içerisinde asker olup eylül ayı sonrasında askerlik dönüşü eğitim öğretimin devam ettiği herhangi bir ayda göreve başlayan öğretmenlere göreve başladığı andan itibaren bu ödeneğin ödenmesi gerekmektedir.


Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 26.08.2005 tarih ve 52814 sayılı Batman Valiliğine yazmış oldukları görüş yazısında;

?Bu çerçevede ilgililerin, her ne kadar öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödendiği tarihlerde aylıksız izinde olsalar da, bu ödeneğin öğretmenlerin fiilen yürüttükleri görevin gereği olarak öğretim yılı boyunca ortaya çıkabilecek ders araç-gereç ihtiyaçlarının teminine katkıda bulunmak, böylece etkin ve verimli çalışmalarına imkân sağlamak amacıyla ödendiği, aylıksız izin alan ilgililerin öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödendiği öğretim yılı içerisinde görevlerine döndükleri ve aylıksız izinli oldukları sürelerde de özlük haklarının saklı tutulduğundan hareketle, aylıksız izin dönüşü göreve başladıkları tarihin içinde olduğu öğretim yılı için öngörülen söz konusu ödenekten yararlandırılmaları gerektiği değerlendirilmektedir.? açıklamasında bulunmuştur.

Bu açıklamalar nedeniyle; Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin herhangi bir nedenle ödeneğin ödendiği eylül ayında fiilen görevde olmayanlara, aylıksız izinli oldukları sürelerde de özlük haklarının saklı tutulduğundan hareketle, aylıksız izin dönüşü göreve başladıkları tarihin içinde olduğu öğretim yılı için öngörülen söz konusu ödeneğin ödenmesi gerekmektedir.


Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın 07.05.2008 tarih ve 2482 sayılı Şanlıurfa Valiliğine yazmış oldukları görüş yazısında;

?Sayıştay 3'ncü Dairesinin 06/01/1998 tarih ve 209 sayılı kararında ?Öğretmenlerin göreve ikinci yarıyılda başlaması "Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği"ni almalarına engel değildir. Yılda bir kez ödenen bu miktar, öğretmenin bir öğretim yılı için hazırlığı karşılığıdır. Hak sahibi öğretmenlere aynı öğretim yılında sözü edilen ödeneğin verilmesinde mevzuata aykırı bir durum bulunmamaktadır? denilmektedir.

Bu kapsamda ilgililer her ne kadar öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödendiği tarihten sonraki bir tarihte göreve başlamış olsalar da söz konusu ödenek; öğretmenlerin fiilen yürüttükleri görevin gereği olarak öğretim yılı boyunca ortaya çıkabilecek ders araç ve gereç ihtiyaçlarının teminine katkıda bulunmak amacıyla ödenmektedir. Buna göre aylıksız izin dönüşü göreve başladıkları tarihin içinde olduğu öğretim yılı için öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir? açıklamasında bulunmuştur.

Bu açıklamalar nedeniyle; Aylıksız izin dönüşü, Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödendiği tarihten sonraki eğitim öğretimin devam ettiği herhangi bir ayda göreve başlayan öğretmenlere göreve başladığı andan itibaren bu ödeneğin ödenmesi gerekmektedir.


Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın 22.09.2008 tarih ve 4800 sayılı İzmir Valiliğine yazmış oldukları görüş yazısında;

?Sayıştay 3.Dairesinin 06.01.1998 tarihli ve 209 sayılı kararında ?Öğretmenlerin göreve 2. Yarıyılda başlaması ?öğretim yılına hazırlık ödeneğini almalarına engel değildir. Yılda bir kez ödenen bu miktar, öğretmenin bir öğretim yılı için hazırlığı karşılığıdır. Hak sahibi öğretmenlere aynı öğretim yılında sözü edilen ödeneğin verilmesinde mevzuata aykırı bir durum bulunmamaktadır?. Denilmemektedir.

Ayrıca; 5018 sayılı kanunun 34. Maddesi uyarınca, ilgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak 5 yıl içinde alacaklıları tarafından geçerli bir mazerete dayanmaksızın yazılı talep edilmediğinden veya belgeleri verilmediğinden dolayı ödenemeyen borçlar zaman aşımına uğrayarak kamu idareleri lehine düşeceği ayrıca malın alındığı veya hizmetin yapıldığı mali yılı izleyen 5 yılın sonuna kadar talep edilmeyen emanet hesaplarındaki tutarlar bütçeye gelir kaydedileceği hüküm altına alınmış bulunmaktadır. Gelir kaydedilen veya kamu idareleri lehine düşen tutarlar ise ancak Mahkeme Kararı üzerine ödenebilmektedir.

Bu kapsamda, ilgili her ne kadar öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödendiği tarihten sonraki bir tarihte göreve başlamış olsa da söz konusu ödenek; öğretmenlerin fiilen yürüttükleri görevin gereği olarak öğretim yılı boyunca ortaya çıkabilecek şahsi ders araç ve gereç ihtiyaçlarının teminine katkıda bulunmak amacıyla ödenmektedir. Buna göre içinde bulunulan öğretim yılı için zaman aşımına uğramamış olan söz konusu öğretim yılına hazırlık ödeneğinin göre başlama tarihi itibarıyla ödenmesinde bir sakınca bulunmadığı değerlendirilmektedir.? açıklamasında bulunmuştur.

Bu açıklamalar nedeniyle; Öğretmenlik görevine ilk defa eylül ayı dışında atanan ve eylül ayı dışında göreve başlayan öğretmenlere de bu ödeneğin ödenmesi gerekmektedir. Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödenmesinde zaman aşımı beş yıldır. Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödendiği tarihten sonraki Eğitim Öğretimin devam ettiği bir tarihte göreve başlanmış olunsa dahi, 5 yıl içerisinde talep edilmesi halinde ödenmesi gerekmektedir.

Öğretmenlere genel ilke olarak öğretim yılı başında her yıl bir defaya mahsus olarak ödenmekte olan öğretim yılına hazırlık ödeneği; Bakanlık tarafından bugüne kadar yayınlanan bu görüş yazıları ile Sayıştay, Danıştay ve İdare Mahkemelerinin vermiş oldukları kararlarında Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin eylül ayı dışında öğretim yılı içerisinde göreve başlayan öğretmenlere de ödenmesi gerektiği açıkca belirtilmiştir.

Bugüne kadar geriye dönük 5 yıllık zaman aşımı süresi içerisinde bu ödenekten yararlanamayanlar, yani eylül ay dışından öğretmenlik görevine atananlar, askerden dönenler, aylıksız izin ve doğum izninden dönenler görev yaptıkları okul müdürlüklerine başvuruda bulunarak ödeneği istemeleri gerekmektedir.

Sayıştay, Danıştay ve İdare Mahkemelerinin kararlarında; Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin öğretmenlerin fiilen yürüttükleri görevin gereği olarak öğretim yılı boyunca ortaya çıkabilecek şahsi ders araç ve gereç ihtiyaçlarının teminine katkıda bulunmak amacıyla ödendiğine karar verdiklerinden, ödeneğin ödendiği eylül ayı ile eğitim öğretimin sona erdiği haziran ayı içerisinde göreve başlayanlara ödenebilecektir. Bu aylar dışında askerlik veya izin dönüşü okulların kapandığı günden sonra göreve başlayanlara o yılın Öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenmemesi gerekmektedir. Devamındaki eylül ayında diğer yılın Öğretim yılına hazırlık ödeneği otomatik olarak zaten ödenecektir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber