Danıştay: Sadece sözlü sınav ile personel alınamaz

Yargı denetiminin sağlanabilmesi amacıyla sözlü sınavın kamera kaydıyla yapılması gerektiğini belirten Danıştay, yeni bir karar daha verdi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun personel yönetmeliğinde, KPSS'den sonra sadece sözlü sınav ile personel alınmasına tanıyan hükümler yer almakta idi. Danıştay 12. Dairesi söz konusu bu düzenleme hakkında yürürlüğe durdurma kararı vermiştir. Karar ve açılan bir dava sonucunu görmek için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Nisan 2010 10:00, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 19:01

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun sözleşmeli personel alımına başvuran bir aday, sözlü sınavda başarısız sayılarak elenmiştir. Elenen aday, sözlü sınava dayanak olan yönetmelik hükmünün yürütmesinin Danıştay tarafından durdurulduğunu, dolaysıyla da başarısız sayılma işleminin iptalini istemiştir. Ankara 13. İdare Mahkemesi dosyayı görüşürken Danıştay 12. Dairesinin E:2008/4245 noul kararına atıfta bulunmuştur.

Yönetmeliğin ilgili hükmü

16 Nisan 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinin 14. maddesinin birinci fıkrası şu şekildedir:

"(1) Yarışma sınavı Kurum tarafından yapılır. Yarışma sınavı ilanda belirtilmek koşuluyla; yazılı, sözlü ya da yazılı ve sözlü olarak yapılabilir."

Danıştay kararının ilgili bölümü şu şekildedir:

Uyuşmazlığa konu yönetmelik uyarınca, kurumda çalışmak üzere alınacak personel için yapılacak yarışma sınavını düzenleyen 14. maddenin 1. fıkrasında, yapılacak atamalarda adayların eşit koşullarda yarışmalarını sağlayan nesnel bir yöntem olan yazılı sınavdan sonra sözlü sınav yapılması yönünde getirilen düzenleme yerinde ise de, daha önce KPSS sınavında başarılı olsa bile, kurumca ayrıca bir yazılı sınav yapılmaksızın her türlü öznel değerlendirmeye açık bulunan sadece sözlü sınav yapılmasını öngören hükmün objektif değerlendirme ilkesine uygun olmadığı, öte yandan; sınavın sözlü olma niteliği, idari yargı denetimini, işlemin yalnızca yetki ve şekil unsurları ile sınırladığından, idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolunun açık olduğu yolundaki Anayasa hükmüne de ters düştüğü, bu nedenlerle sözkonusu hükmün salt sözlü sınav yapılabilmesine olanak tanıyan kısmında hukuka uyarlık gögülmediğinden yönetmeliğin 14. maddesindeki yazılı sınav yerine sadece sözlü sınav yapılması yönündeki ifadenin yürütmesinin durdurulmasına.

Ankara 13. İdare Mahkemesinin Kararının sonuç bölümü

Ankara 13. İdare Mahkemesi sözlü sınavın dayanağı olan yönetmelik hükmünün yürürlüğü durdurulduğu için, sözlü sınavda başarısız sayılma işleminin iptal etmiştir.

Davanın önemi

Dava, özellikle KPSS'den sonra sadece sözlü sınav ile personel almaya çalışan kurumlar açısından oldukça önemlidir. Zira Danıştay, KPSS'den sonra yazılı ve sözlü sınav yapılmasını yerinde bir düzenleme olarak görürken, KPSS'den sonra yazılı sınav olmaksızın sadece sözlü sınav ile personel alınmasını hukuka uygun bulmamıştır. Burada şu hususu da belirtmek istiyoruz. Yönetmelikler de bir kanuna dayanmaktadır, şayet kanunda sadece sözlü sınav ile personel alınmasına imkan tanıyan bir düzenleme var ise bu halde yönetmelik hükmünün hukuka aykırı olmadığını düşünüyoruz. Ancak kanunda bu konuya ilişkin bir düzenleme yok ise ve sadece yönetmelik ile bu şekilde bir düzenleme yapılarak sözlü sınav ile personel alınmaya çalışılıyorsa, açılacak bir davada danıştay iptal kararı verecektir.

Bu Habere Tepkiniz