15 Mart'taki bordronuzda kontrol etmeniz gereken kalemler

Torba kanun tasarısı 25 Şubat 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu kanunda, mali ödemeler de yer almaktadır. Diğer taraftan, kamu kurumlarında, maaş bölümünde çalışan kamu personelinin bir kısmı zaman zaman hata yapabilmektedir. Gerek sözleşmeli personelin gerekse de memur olarak çalışanların, 15 Mart maaş bordrosundaki kalemleri incelemeleri uygun olacaktır. Peki hangi kalemelerin kontrol edilmesi gerekmektedir? Detaylı bilgi için başlığa tıklayınız

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Mart 2011 11:53, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Çocuk yardımı

Geçen yıl, 2010 yılı bütçe kanunununda yapılan yasal düzenleme ile aslında çocuk yardımındaki "2 sınırlaması" kaldırılmıştı. Dolaysıyla, geçen yıl tüm memurlar, çocuk yardımını, 2 sınırı olmaksızın aldılar. Ancak bu hüküm, 2011 yılı bütçe kanunununda yer almadı. Dolaysıyla da 2011 yılı ocak ve şubat aylarında, memurlar, çocuk yardımını, 2 çocuk üzerinden aldı. Bu sorun, torba tasarıda çözüldü. Yapılan düzenlemeyle 2 sınırlaması bir daha kaldırıldı ve torba kanunun Yürürlük başlıklı 215. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, bu uygulama 1 Ocak 2011'den geçerli olmak üzere uygulanacak. Çocuk yardımı 250*Maas Katsayısı üzerinden ödenmektedir. Ayrıca, 0-6 yaş arası için (72 nci ay dahil), bu ödeme iki kat olarak uygulanmaktadır.

- Her bir çocuk için 250* 0,061954= 15,4 TL ödenecektir.

- Eğer çocuklar 0-6 yaş arası için (72 nci ay dahil) ise bu ödeme her çocuk için 30,97 TL'dir.

15 Mart maaşında, memurlar için, Ocak ve Şubat ayındaki farklar da yer almalıdır.

Sendika üyesi memurlara 3 ayda bir 45 TL

Torba kanunun 118. maddesiyle 375 sayılı KHK'nın ek 4. maddesi şu şekilde değişmiştir: "25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte kırkbeş Türk Lirası toplu sözleşme primi ödenir. Bu madde uyarınca yapılan ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun benzer ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.?

Torba kanunun Yürürlük başlıklı 215. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, bu uygulama da 1 Ocak 2011'den geçerli olmak üzere uygulanacak. Bu nedenle, sendika üyesi kamu personelinin (memur ve sözleşmeli personel dahil) Mart bordrosunda, 45 TL yer almalıdır.

Sözleşmeli personele aile yardımı ödeneği

Torba kanun ile 375 sayılı KHK'ya aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

?EK MADDE 8- Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile döner sermaye işletmelerinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden aile yardımı ödeneğinden veya başka bir ad altında da olsa aynı amaçla yapılan herhangi bir ödemeden yararlanamayanlara, Devlet memurlarına verilen aile yardımı ödeneği, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir."

Torba kanunun Yürürlük başlıklı 215. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, bu uygulama da 1 Ocak 2011'den geçerli olmak üzere uygulanacak. Aile yardımı ödeneği eş ve çocuk olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Eş için aile yardımı verilebilmesi için eşin çalışmaması gerekmektedir.

Eş için aile yardımı ödeneği: (1823*Maaş Katsayısı)= 112,94 TL'dir.

Çocuk için aile yardımı ödeneği ise yukarıda açıklanmıştır. Çocuk başına 15 TL, eğer çocuklar 0-6 yaş arasında ise (72 nci ay dahil) ise bu ödeme her çocuk için 30,97 TL'dir.

Buna göre gerek 399'a tabi sözleşmeli personel gerekse de 4/B'li personelin Mart ayı bordrosunda hem Ocak hem de Şubat ayı farkını içerecek şekilde aile yardımı ödeneği yer almalıdır. Bu ödemeler, sözleşmeli personelin verdiği/vereceği beyannamelere göre verilecektir.

memurlar.net olarak örnek verecek olursak, eşi çalışmayan ve 2 çocuğu 2 ve 4 yaşlarında, bir çocuğu 8 yaşında olan sözleşmeli personel; 30,97+30,97+15,4+112,94=190,28 TL alacaktır. Ocak ve Şubat ayrıca ödeneceğinden, Mart bordrosunda bu ödeme 570 TL olarak yer almalıdır.

Damga vergisi

Torba kanunda, sözleşmeli personelden damga vergisi alınması uygulaması kaldırılmış olmakla birlikte, bu vergi Ocak ayında alınmaktadır. Ancak ilgili maddenin yürürlüğü 1 Ocak 2011 olarak düzenlenmemiştir. Bu nedenle, Ocak ayında verilen vergiler şimdilik Mart ayında geri alınmayacaktır. Ancak eğer Maliye Bakanlığı, Ocak ayında peşin verilen verginin kalan aylara tekabül eden kısmının verilmesini kabul ederse, bu halde bordroludan peşin kesiken vergiden mahsup yapılabilecektir.

399'daki I sayılı cetvele tabi personele ek ödeme

Torba kanunda yapılan düzenlemelerden birisi de, 399'a tabi kurumlarda çalışan sözleşmeli personele verilen ek tazminattır. Ancak bu maddenin yürürlüğü de, 1 Ocak 2011 olarak düzenlenmemiştir. Bu nedenle bu ödeme de geriye doğru değil ancak 25 Şubat 2011'den geçerli olmak üzere ödenebilecektir. Ancak bu ödemenin verilebilmesi için Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığı belirleme yapacaktır. Bu belirleme mart ayına yetişmez ise, 399'a tabi kurumlarda I sayılı cetvelde çalışan memurlar, bu ödemeyi Mart ayında alamayacaktır.

Bu Habere Tepkiniz