Fazla çalışma ücretini 2012 yılı sonuna kadar alacak 10 kurum

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Kasım 2011 13:27, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Fazla çalışmalar 2012 yılı sonuna kadar alınacak

666 sayılı KHK'nın ilgili maddesi şu şekildedir:

"GEÇİCİ MADDE 15- a) Ek 12 nci maddenin ikinci fıkrasıyla 31/12/2011 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılan; 633 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin son fıkrası, 6831 sayılı Kanunun 71 inci maddesinin son fıkrası, 213 sayılı Kanunun ek 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (b), (c) ve (d) bentleri, 3402 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesi, 3717 sayılı Kanunun 2/A maddesi, 3843 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, 4904 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin yedinci fıkrası, 5003 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları, 5490 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi, 5502 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin beşinci fıkrası ve 6085 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan hükümlerin uygulanmasına 31/12/2012 tarihine kadar devam olunur. Bu süre içinde 6831 sayılı Kanunun 71 inci maddesine göre Orman Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı personeli için öngörülen fazla çalışma ücretinin yarısı ödenir. Ek 10 uncu madde kapsamında ödeme yapılanlara bu ödemeler yapılmaz"

GEÇİCİ MADDE 18- Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı merkez teşkilatı kadrolarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) fıkrasına göre çalışmakta olan personele (kadro karşılığı sözleşmeli personel dahil) ek 12 nci maddenin birinci fıkrasıyla 14/1/2012 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılan 3056 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde yer alan fazla mesai ücretine ilişkin hükümlerin aynı usul ve esaslar çerçevesinde uygulanmasına devam olunur.

Yukarıdaki maddede yer alan;

633 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını

213 Maliye Bakanlığını,

3402 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü,

6831 Orman Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı, 8Bunlar yarısını alacak)

3717 Adalet Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu, Yülsek Seçim Kurulu, Türkiye Adalet Akademisini

4904 Türkiye İş Kurumunu

5003 Karayolları Genel Müdürlüğünü

5490 Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünü

5502 Sosyal Güvenlik Kurumu

6085 Sayıştay Başkanlığını,

ifade etmekte olup, bu kurumlarda hali hazırda çalışmakta olanlar 312/12/2012 tarihine kadar fazla açlışma almaya devam edecektir.

* Diğer kurumlarda çalışanların fazla çalışmaları ise 31/12/2011'de sona erecektir.

* Ancak üst düzey personel ve kariyer meslek mensuplarına fazla çalışma verilmeyecektir.

* MİT'te çalışan memurlar (KKS dahil) fazla çalışma almaya, yıl sınırı olmaksızın devam edecektir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber