KKS'li personel için, eski ve yeni ücret hesaplaması

Kadro karşılığı sözleşmeli personel uygulaması, Başbakanlık ve bağlı kuruluşlarında çalışmakta olan üst düzey personel, uzman ve uzman yardımcıları için geçerliydi. Ancak son zamanlarda diğer kurum personeline de aynı ayrıcalık tanınmıştı. 666 sayılı KHK ile tüm kadro karşılığı sözleşmeli personel uygulamaları kaldırılmıştır. Müfettiş, uzman, denetçi, kontrolör ve iç denetçi maaşları eşitlenmiştir. Bir çok ziyaretçi arkadaşımız şuan yeni maaşını hesaplamaya çalışmaktadır. Memurlar.net olarak, 1. derece bir Başbakanlık uzmanı özelinde eski ve yeni maaş hesaplamasını yayınlıyoruz.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Kasım 2011 21:12, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Maaş hesaplamasına geçmeden önce şu hususu belirtmek istiyoruz. Aşağıdaki hesaplama sadece kadro karşılığı sözleşmeli personel içindir. Kadro karşılığı sözleşmeli olmayan uzman, müfettiş, denetçilerin http://www.memurlar.net/haber/209414/ adresindeki hesaplamaya bakarak pratik bir şekilde maaşlarını hesaplamaları mümkündür. Hesaplamanın yapılabilmesi için en önemli ayrıntı emekli keseneği miktarının çıkarılmasıdır.

BİRİNCİ DERECE BAŞBAKANLIK UZMANIN İÇİN EMEKLİ KESİNTİSİ MİKTARI

GÖSTERGE AYLIĞI (657/43'teki gösterge*Maaş katsayısı) 1500*0,06446 96,69
EK GÖSTERGE (657 ek gösterge cetvelindeki ek gösterge*maaş katsayısı) 3600*0,06446 232,05
TABAN AYLIĞI (1000+ bütçe kanununda yer alan taban aylık katsayısı) 1000*0,86251 862,51
KIDEM AYLIĞI(20 yıl çalıştığı varsayılmıştır. Çalıştığı yıl*kıdem gösterge miktarı*maaş katsayısı) 20*20*0,06446 25,78
MaTRAHA İLAVE EDİLECEK TUTAR[(Gösterge+Ekgösterge)*Maaş katsayısı*5434'teki oran] 9500*0,06446*130% 769,08
EMEKLİLİK MATRAH   1986,11
EMEKLİLİK KESİNTİSİ (eski memurlar için yüzde 16 üzerinden) Emeklilik matrahının % 16 317,77

Eş ve çocuk için ödenen aile yardımı ödeneği dahil edilememiştir.

Katsayılar Temmuz 2011 rakamları alınmıştır

Sözleşme tutarı Temmuz 2011 rakamı alınmıştır.

BİRİNCİ DERECE BAŞBAKANLIK UZMANIN YENİ SİSTEME GÖRE AYLIĞI

GELİRLER    
ÜCRET (666 sayılı KHK'daki ücret göstergesi*Maaş katsayısı) 46.450* 0,06446 2.994,17
TAZMİNAT (666 sayılı KHK'daki tazminat göstergesi*Maaş katsayısı) 25.560* 0,06446 1.647,60
ASGARI GEÇİM İNDİRİMİ (2012 Ocak asgari ücretinin yarısı*Kişinin durumuna göre oran) 796.50/2*15% 59,73
  GELİR TOPLAM 4701,50
GİDERLER    
EMEKLİ KESENEĞİ(%16) 317,77 317,77
GELİR VERGİSİ [(Ücret miktarı+tazminat miktarı)- Emekli keseneği miktarı] 2.994,17-317,77*%15 401,46
DAMGA VERGİSİ(0,0066) 4641,77 30,63
  GİDER TOPLAM 749,86
  NET ÜCRET 3951,64

Kişi bekar olarak düşünülmüştür. Evli ve çocuk sahibi olunması halinde asgari geçim miktarı artacaktır.

BİRİNCİ DERECE BAŞBAKANLIK UZMANIN ESKİ SİSTEME GÖRE AYLIĞI

GELİRLER    
SÖZLEŞME ÜCRETİ   2586,62
ÖZEL HİZMET TAZMİNAT (En yüksek Devlet memuru aylığına yan ödeme kararnamesinde yer alan oran uygulanır) 9500*0,06446*130% 769,08
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ 9500*0,06446*35% 214,32
ASGARI GEÇİM İNDİRİMİ 796.50/2*15% 59,73
  TOPLAM 3629,75
     
GİDERLER    
EMEKLİ KESENEĞİ   317,77
GELİR VERGİSİ 2586,62-317,77*15% 340,32
DAMGA VERGİSİ 2586,62+769,08+214,32*0,0066 23,56
  TOPLAM 681,77
  NET SÖZLEŞME ÜCRETİ 2947,98

BİRİNCİ DERECE BAŞBAKANLIK UZMANIN ESKİ SİSTEME GÖRE İKRAMİYESİ

İkramiyelerden emekli keseneği kesilmez. Bu nedenle sözleşme ücretine sadece gelir vergisi uygulanacaktır.

GELİRLER  
SÖZLEŞME TUTARI 2586,62
   
GİDERLER  
GELİR VERGİSİ%15 387,99
DAMGA VERGİSİ 17,07
NET İKRAMİYE TUTARI 2181,56

Kadro karşılığı sözleşmeli personelin 6 adet ikramiyesi bulunmaktadır. Bu nedenle Kadro Karşılığı sözleşmeli personelin ücretini hesaplarken, net sözleşme ücretine, net ikramiye tutarının yarısı ilave edilmelidir. Bu hesaba göre bir Başbakanlık uzmanı eski maaş sistemine göre Ocak 2012'de 4.037 lira ücret alacaktır. eski maaş yüksek olduğu için bu ücret alınmaya devam edilecek. Ancak 666 sayılı KHK'nın geçici 10. maddesi gereğince maaşa zam olmayacak ve aradaki fark zamanla kapanacaktır.

Bu Habere Tepkiniz