Şef, şube müdürlüğüne vekalet ederse, ek ödemesi ne kadar artacak?

666 sayılı KHK, 3 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KHK'nın uygulamasını gösteren 161 Seri Nolu Tebliğ ise 2 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu tebliğde, hangi vekalet durumlarında ek ödemenin artacağı, hangilerinde ek ödemenin artmayacağı net olarak açıklanmıştır. Kanun Hükmünde Kararname ve tebliğ esas alınarak yaptığımız açıklama için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Ocak 2012 00:04, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Hangi vekalet türünde, ek ödeme farkı alınabilecek?

- Kurumlarınca bir kadroya kurum içinden veya kurum dışından vekalet ettirilenlere,

- vekaletin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine istinaden yapılmış ve bu hususun onayda belirtilmiş olması,

- vekalet görevinin Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek karar ile atama yapılması gereken kadrolar için ilgili bakan, diğer kadrolar için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi,

- vekalet eden personelin asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadrolar için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) taşıması kaydıyla,

vekalet ettikleri kadro için öngörülen ek ödemenin asli kadroları için öngörülen ek ödemeden fazla olması halinde, aradaki fark, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve bu görev fiilen yapıldığı sürece ödenecektir.

Dolu kadroya vekalet halinde, ek ödeme farkı alınamayacak

Ancak mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık ve refakat izni, geçici görev, vekalet, görevden uzaklaştırma, hizmet içi eğitim, seminer ve kurs nedenleriyle görevlerinden ayrılanlara vekalet edenler ile ek 9 uncu maddenin beşinci fıkrasında öngörülen tüm şartları bir arada taşımadıkları için tedviren görevlendirildikleri kabul edilecek olanlara ek ödeme farkı ödenmeyecektir.

BİR ÖRNEK

Örnek 1- Şef kadrosunda bulunan ve 1 inci dereceden aylık alan bir memurun boş şube müdürü kadrosuna vekaleten atanması halinde ilgiliye vekalet nedeniyle yapılacak ek ödeme farkı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (T) sayılı cetvelde, 1 inci dereceden aylık alan şef için %115 ve şube müdürü için %170 oranında ek ödeme yapılması öngörülmüştür.

Ek Ödeme Oranı (%) Brüt Ek Ödeme (TL) Damga Vergisi (TL) Net Tutar (TL)
Şef (Asli kadro) 115 9500x0,06446x1,15 = 704,23 704,23x0,0066 = 4,65 699,58
Şube müdürü ( Vekalet edilen kadro) 170 9500x0,06446x1,70 = 1.041,03 1.041,03x0,0066 = 6,87 1.034,16
Fark ödemesi Vekalet edilen kadro ek ödeme tutarı - Asli kadro ek ödeme tutan 1.034,16 - 699,58 334,58

Buna göre ilgili personele, asli kadrosu için hesaplanan 699,58 TL net ek ödemeye ilave olarak ayrıca vekaleten atandığı şube müdürü kadrosu için 334,58 TL net ek ödeme farkı, vekalet görevinin fiilen yapılmasını müteakip ödenecektir. Ancak, vekalet nedeniyle bu ödemenin yapılabilmesi için vekalet eden personelin, yukarıda yer verilen şartları taşıması gerekmektedir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber