1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB, görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik yaptı

01 Ocak 2013 09:04
Yazdır

31 Aralık 2012 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28514 (4. Mükerrer)

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 ? 4/3/2006 tarihli ve 26098 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ile 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan ?eğitim uzmanı? ibareleri, ?eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç diğer hizmet sınıflarında bulunan kadrolardan eğitim uzmanı? olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 ? Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

?a) Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği, Bakanlık müşavirliği ve eğitim müşavirliği görevlerinde en az üç yıl süreyle bulunmuş olanlar durumlarına uygun görevlere,?

?(6) Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği, Bakanlık müşavirliği, eğitim müşavirliği, Bakanlık başdenetçiliği, Bakanlık denetçiliği, il eğitim denetmenliği ile şube müdürü ve daha üst unvanlı görevlerde asaleten geçirilen süreler (A) tipi eğitim kurumu müdürlüğünde geçmiş sayılır.?

MADDE 3 ? Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

?GEÇİCİ MADDE 2 ? Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlık merkez teşkilatında geçici görevle çalışmakta olan öğretmenlerden Bakanlık merkez teşkilatındaki geçici görev süresi toplam en az altı ay olanlar eğitim uzmanı kadrolarına atanabilirler.?

MADDE 4 ? Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 ? Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.


Çıkarılan maddeler aşağıda kırmızı renkle, eklenen maddeler ise mavi renkle gösterilmiştir.

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları ve kadrolar

MADDE 5 ? (Başlığı ile birlikte değişik:RG-12/12/2008-27078)

(1) Görevde yükselmeye tabi görev grupları ve kadrolar:

b) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

1) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç diğer hizmet sınıflarında bulunan kadrolardan eğitim uzmanı

Görevde yükselme sınavı suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 ? (Değişik:RG-23/7/2010-27650)

(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

d) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı ile eğitim uzmanı, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç diğer hizmet sınıflarında bulunan kadrolardan eğitim uzmanı kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.
2) Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak.
3) Bakanlık eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda veya şef kadrosunda en az beş yıl süreyle görev yapmış olmak.

Görevler arası geçişler

MADDE 25 ? (Değişik:RG-23/7/2010-27650)

(1) Görevler arası geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği, Bakanlık başmüfettişliği, Bakanlık müfettişliği, iç denetçilik, hukuk müşavirliği, eğitim müfettişliği, mali hizmetler uzmanlığı görevlerinde bulunanlar ile şube müdürlüğü veya daha üst kadro unvanını kazanmış olmaları şartıyla ataşelik ve diğer müşavirlik görevlerinde toplam en az üç yıl süreyle bulunmuş olanlar, durumlarına uygun görevlere,

?a) Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği, Bakanlık müşavirliği ve eğitim müşavirliği görevlerinde en az üç yıl süreyle bulunmuş olanlar durumlarına uygun görevlere,?

25. MADDEYE EK FIKRA

?(6) Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği, Bakanlık müşavirliği, eğitim müşavirliği, Bakanlık başdenetçiliği, Bakanlık denetçiliği, il eğitim denetmenliği ile şube müdürü ve daha üst unvanlı görevlerde asaleten geçirilen süreler (A) tipi eğitim kurumu müdürlüğünde geçmiş sayılır.?

EK GEÇİCİ MADDE

?GEÇİCİ MADDE 2 ? Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlık merkez teşkilatında geçici görevle çalışmakta olan öğretmenlerden Bakanlık merkez teşkilatındaki geçici görev süresi toplam en az altı ay olanlar eğitim uzmanı kadrolarına atanabilirler.?

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 31,782 defa okundu. 18 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Sizce Ankara'da yapımı devam eden Ankapark projesine devam mı edilmeli?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam