Öğretim Programlarının Güncellenmesine Yönelik Çalışmalar

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 10 Mayıs 2013 11:01, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Bilim ve teknolojideki gelişmeler ile bireylerin, toplumun ve ekonominin ihtiyaçlarında değişmeler öğretim programlarının belirli aralıklarla güncellenmesini zorunlu kılmaktadır. Ayrıca zorunlu eğitimin liseleri de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi; ilkokul, ortaokul ve liseler için öğretim programlarının 12 yıllık zorunlu eğitimin hedefleri kapsamında gözden geçirilmesi ihtiyacını doğurmuştur.

Lise eğitiminin zorunlu hale gelmesi ve dolayısıyla lise çağındaki nüfusun tamamının lise eğitimi alacak olması, ortaöğretim içinde öğrencilerin ilgi, ihtiyaç, yetenek ve potansiyelleri bakımından daha önce hiç olmadığı kadar çeşitlenmesi anlamına gelmektedir. Öğretim programlarının da farklı ilgi, ihtiyaç, yetenek ve potansiyellere sahip öğrencilerin öğrenme ve gelişim ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden düzenlenmesi için çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda ilkokul, ortaokul ve lise öğretim programlarında bütünlüğün ve tutarlılığın sağlanması, öğretim programlarının tamamını gözden geçirmeyi gerektirmektedir. Bu gereklilikten hareketle, öğretim programlarının ve haftalık ders çizelgelerinin güncellenmesi çalışmalarına 2012 yılında başlanmış ve aşağıdaki derslerin program güncellemeleri tamamlanmıştır:

1. İlköğretim Kurumları İngilizce (2-8),

2. İlköğretim Kurumları Fen Bilimleri (3-8),

3. Ortaokul Matematik (5-8),

4. Ortaöğretim Matematik (9-12),

5. Ortaöğretim Fizik (9-12),

6. Ortaöğretim Kimya (9-12) ve

7. Ortaöğretim Biyoloji (9-12).

Bu derslerin öğretim programları 13.02.2013 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmış ve güncellenen öğretim programlarının 2013-2014 öğretim yılından başlayarak kademeli olarak uygulanacağı ilgililere duyurulmuştur.

Diğer taraftan;

1. İlköğretim Türkçe (1-8)

2. İlköğretim Matematik (1-4)

3. İlköğretim Hayat Bilgisi (1-3)

4. Sosyal Bilgiler (4-7)

5. Ortaöğretim Dil ve Anlatım

6. Ortaöğretim Türk Edebiyatı

7. Ortaöğretim Tarih ve

8. Ortaöğretim Coğrafya

derslerine ait öğretim programlarının güncellenmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Güncellemesi devam eden derslere ait yeni öğretim programlarının 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren uygulamaya konulması planlanmaktadır. Güncellenecek öğretim programlarının ayrıntılı uygulama takvimi bu programlara ilişkin Kurul kararında yer alacak ve duyurusu karar ile birlikte yapılacaktır.

Eğitim kurumları, ders kitapları hazırlayan sektör ile diğer tüm ilgililerin daha sağlıklı planlama yapabilmelerine yönelik bilgilendirme amacıyla bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber