Elektronik başvuru formunun doldurulmasına ilişkin işlemler

Haber Giriş : 24 Ocak 2006 00:48, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

4.4.2. Başvuru Formunun Doldurulması
Elektronik Başvuru Formunun doldurulmasına ilişkin işlem basamakları;
1. İnternet bağlantısı bulunan herhangi bir bilgisayardan http://personel.meb.gov.tr adresine giriniz.
2. Sayfada, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacaklar için Elektronik Başvuru Formu linkini tıklayınız.
3. Karşınıza, Elektronik Başvuru Formu giriş ekranı gelecektir. Giriş ekranındaki uyarıları dikkatli bir şekilde okuyunuz. T.C. Kimlik Numaranızı ilgili kutuya yazdıktan sonra atanmak istediğiniz alanı ve atama biçimini seçerek ?Giriş? kutucuğunu tıklayınız. Resimli ?Elektronik Başvuru Formu? ekranı gelecektir. Adayların bu ekrandaki kimlik bilgileri İçişleri Bakanlığı verilerinden, KPSS puanı ise ÖSYM verilerinden yansıtılmıştır.

a) Ekranda ?İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanında, girilen T.C. Kimlik Numarasına ait kayıt bulunmuyor!? uyarısı gelenler ile Nüfus Cüzdanındaki T.C. Kimlik Numarasını doğru girmesine rağmen farklı kişiye ait kimlik bilgileri görüntülenen adaylar, öncelikle nüfus müdürlüklerine başvurarak burada yaptıracağı düzeltme işleminden sonra Başvuru formu üzerindeki bilgilerinin güncellenmesi için; EK-6 dilekçe örneğinin doldurularak, EK-3'teki Bakanlığın ilgili atama dairelerine faks yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

b) K.K.T.C.vatandaşların da başvuru girişi sırasında Ekranda ?İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanında, girilen T.C. Kimlik Numarasına ait kayıt bulunmuyor!? uyarısı ile karşılaşacaktır. Bu adayların İçişleri Bakanlığı veri tabanında kayıtları bulunmaması nedeniyle Elektronik Başvuru Ekranına kimlik bilgileri yansıtılamamıştır. Bilgilerin güncellenmesi için;

EK-6 dilekçe örneğinin doldurularak, EK-3'teki Bakanlığın ilgili atama dairelerine faks yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

c) Ekranda ?KPSSP10 Puanınız seçmiş olduğunuz alan için belirlenen taban puanın altında!? uyarısı gelen adayların seçilen alana başvuru hakları bulunmamaktadır.

d) Ekranda ?2004 ve 2005 KPSS'ye ait KPSSP10 Puanı bulunmuyor!? uyarısı gelen adayların, KPSS sonuç belgelerindeki diğer puan türleri, öğretmenlik için geçersiz olduğundan başvuru hakları bulunmamaktadır.

e) ÖSYM başvuru formunda (KPSS) T.C. Kimlik Numarasını hatalı kodlayan adayların giriş ekranında da?2004 ve 2005 KPSS'ye ait KPSSP10 Puanı bulunmuyor!? uyarısı gelecektir. Bu adaylar ile KPSS Sonuç Belgesindeki bilgilerinde yanlışlık bulunan adaylar, ÖSYM'ye başvurarak yaptıracağı düzeltme işleminden sonra düzenlenen yeni belge ile birlikte EK-6 dilekçe örneği doldurularak, Personel Genel Müdürlüğü Bilgisayar Hizmetleri Daire Başkanlığına başvurmaları gereklidir.

f) Ekranda ?Kayıtlarda son 1 (bir) yıllık süre içerisinde atandığınız tespit edildiğinden başvuru hakkınız bulunmamaktadır!? uyarısı gelen adaydan; askerlik nedeniyle görevine başlayamadığını belgelendirenler ile adaylığı kaldırılmadan görevden çekilmiş olup 6(altı) aylık yasal bekleme süresini doldurmuş olanlara başvuru formunun aktif hale getirilebilmesi için EK-6 dilekçe örneğinin doldurularak, EK-3'teki Bakanlığın ilgili atama dairelerine faks yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

4. Elektronik Başvuru Formunda yer alan fotoğraflar, ÖSYM' den alınan 2005 yılı KPSS'ye başvuru fotoğraflarıdır. Formda fotoğrafları bulunmayan ilk atama adayları ile yeniden (açıktan) ve yeniden (açıktan) ilk atama biçimleriyle başvuruda bulunacak adayların fotoğrafları, başvuru bürolarında onaylama işlemi sırasında forma yansıtılacaktır. Bu adayların fotoğraflarını tarayıcı aracılığıyla 5KB geçmemek üzere disket / CD aktararak bürolara gitmeleri veya bu işlemin onay bürosunda yapılabilmesi için yanlarında fotoğraf bulundurmaları gerekmektedir.

5. 2004 ve 2005 yıllarında yapılan KPSS'den her ikisine de katılmış adayların yüksek olan KPSSP10 puanı Elektronik Başvuru Formuna yansıtılmıştır. Lisans düzeyindeki öğreniminizin ara sınıflarında öğrenci iken girdiğiniz sınav sonucu yansımış ise bu sınav sonucu geçersiz sayıldığından EK-6 dilekçe örneği doldurarak EK-3'teki Bakanlığın ilgili atama dairelerine faks yoluyla gönderdiğiniz takdirde geçerli olan KPSSP10 puanız ekrana yansıtılacaktır. Aksi hâlde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu adaylar atanmış olsalar bile atamaları geçersiz sayılarak iptal edilecektir.

6. Elektronik Başvuru Formunda Mezun Olduğunuz Yüksek Öğretim Programı, seçmiş olduğunuz alan / branşın karşılığında TTK'nin 119 sayılı Karar eki Çizelge'de yer verilen bölümlere uygun olarak Bakanlığımız veri tabanında kayıtlı bulunan bilgilere göre listelenmektedir. Üniversitelerin mezuniyet belgelerinde Mezun Olunan Programlara ilişkin yıllar itibarıyla farklı isimler kullanmaları listede benzer isimde birçok program adının yer almasına neden olmuştur. Listede yer alan okullardan mezuniyet belgenize uygun olanını seçmeniz gerekmektedir.

Mezun olduğunuz yüksek öğretim programı atanacağınız alana kaynak olduğu hâlde listelenen programlar arasında yer almıyor ise diploma / mezuniyet belgesi örneğiniz ile birlikte EK-6 dilekçe örneğinin doldurularak, EK-3'teki Bakanlığın ilgili atama dairelerine faks yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. Gönderilen belgenin yapılan inceleme sonucu TTK'nin 119 sayılı Karar eki Çizelge'de yer verilen bölümlere uygunluğu tespit edilmesi hâlinde ?Alanlara Kaynak Olan Yüksek Öğretim Programları? listesine ilave edilecektir.

Yeniden (Açıktan) Atama biçimiyle başvuruda bulunacak adaylardan, Mezun Olduğu Yüksek Öğretim Programı, seçmiş olduğunuz alana / branşa artık kaynak teşkil etmiyor ise mevcut listede yer almayacaktır. Bu adaylar listeden ?Diğer Program Girişi?ni seçerek, Mezun Olduğunu Yüksek Öğretim Programının tam adını ilgili kutuya yazmaları gerekmektedir.

7. Elektronik Başvuru Formunda Mezun Olduğunuz Yüksek Öğretim Kurumundan almış olduğunuz mezuniyet belgesi tarih ve sayısının girilmesi zorunludur. Belgede sayı alanı boş olan adaylar, ekranda ilgili alana 0 (sıfır) yazması gerekmektedir.

8. Eğitim Fakültesi dışındaki okullardan mezun olanlardan Pedagojik Formasyon belgesine sahip olan adaylar, belge tarih ve sayısını girmeleri zorunludur. Lisans diplomalarının arkasında ?Pedagojik Formasyon Görmüştür.? ifadesi bulunan adaylar diploma tarih ve sayısını yazmaları gerekmektedir. Pedagojik Formasyon Belgesinde sayı alanı boş olan adaylar, ekranda ilgili alana 0 (sıfır) girmeleri gerekmektedir. Eğitim fakültesi mezunlarının Pedagojik Formasyon belge tarih ve sayısı alanlarını boş bırakmaları zorunludur.

9. Başvurunuzu sadece ?Başvuruyu Onaylatacağınız İl? alanında seçmiş olduğunuz İlde onaylatabilirsiniz. Farklı bir ilde onaylatmak istemeniz hâlinde, onaylatmaya gitmeden önce Elektronik Başvuru Formunda Onay İlini değiştirmeniz gerekmektedir.

10. Adres bilgileri, mahalle, sokak, numara, semt/ilçe, il ve posta kodu yazılmak suretiyle tam olarak girilmesi zorunludur. Ayrıca telefon numaranız ile e-posta adresinizi de ilgili alanlara yazabilirsiniz.

11. Yeniden (Açıktan) Atama biçimiyle başvuruda bulunacak adaylar formda yer alan Öğretmenlikte Geçen süreler (Gün / Ay / Yıl) ile memurluk yaptı ise Memurlukta Geçen süreleri (Gün / Ay / Yıl) ayrı ayrı ilgili alanlara yazacaklardır.

12. Tercihte bulunurken, önce ?İller? sütunundaki başvuru alanınıza açık olan illerden biri seçilmelidir. Daha sonra ?İlçe/Kurumlar? sütununda listelenen eğitim kurumlarından istediğiniz eğitim kurumunu seçebilirsiniz. Tercihlerinizin tümünü kontenjan ölçüsünde aynı ilden yapabileceğiniz gibi farklı illerden istediğiniz sırada yapabilirsiniz. Bu şekilde toplam 10(on) eğitim kurumu tercih etme hakkına sahipsiniz. (Kontenjanı 10(on) sayısının altındaki alanlarda sadece kontenjan sayısı kadar tercih yapılabilir.) Diğer seçenekleri kılavuzun 4.1 inci maddesindeki ?Tercihler? başlıklı kısımda yapılan açıklamalar doğrultusunda doldurunuz.

13. Formdaki bilgilerinizi kontrol ettikten sonra ?Kaydet? butonu tıklayarak başvuru formunu doldurma işlemini tamamlamış olacaksınız. Ancak formda girilmesi zorunlu alanlarda eksiklik olması hâlinde ekrana yansıyacak hatalarınıza ilişkin uyarı mesajlarını dikkate alarak formdaki hatalı bilgileri düzeltmeniz gerekmektedir.

14. Bu aşamada başvuru formuna girmiş olduğunuz bilgileri gösterir bilgisayar çıktısı (rapor) alınamayacaktır. Bilgisayar çıktısı, başvuru onay bürolarında onaylama işlemi sonucunda verilecektir.

15. Elektronik Başvuru Formundaki bilgilerinizi başvuru bürolarına onaylatmadan önce istediğiniz şekilde düzeltebilirsiniz. Onay işleminden sonra form üzerinde düzeltme söz konusu değildir. Düzeltme işlemi için (tercih değişikliği hariç) Elektronik Başvuru Formunuzu onaylayan görevli personel tarafından başvurunuzun iptal edildikten sonra yeniden giriş yapmanız gereklidir.

4.5. Başvuru Büroları Başvuruların alınacağı il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde, atamalardan sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısı veya ilçe şube müdürü başkanlığında, atama bölümünde görevli ihtiyacı karşılayacak sayıda personelden ?Başvuru Onay Komisyonu? oluşturulacaktır. Bu komisyonda görevli personel Başvuru Bürosundaki ilk atama ve yeniden (açıktan) atama masalarında görevlendirilecektir.

Başvuru bürosuna gelen adaylar, atama biçimine göre ilgili onay masasına yönlendirilecektir. Gerekli önlemler başvuru bürosu oluşturulan il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince alınacaktır.

4.5.1. Başvuru Bürolarında Yapılacak İş ve İşlemler
? Adayın kimlik belgesi, vekâletname ile gelenlerin vekâletname ve kimlik belgesi büro görevlilerince kontrol edildikten sonra, Elektronik Başvuru Formunun onaylama işlemine ilişkin modülüne girilecektir. Adayın başvuru formunda beyan ettiği bilgiler ile ibraz edilen belgelerin uygunluğuna ve başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığına bakılacaktır. Bu bilgilerin uygunluğu hâlinde başvuru onay işlemine devam edilecektir.

? Adayın mezuniyet belgesi tarih ve sayısının girilmesi zorunludur. Belgede sayı alanı boş olması durumunda, ekranda ilgili alana 0 (sıfır) yazılması gerekmektedir.
Girmiş olduğunuz tarih ve sayı bilgileri ile adayın girdiği bilgiler arasında faklılık bulunması durumunda kaydetme işlemi sırasında uyarı mesajı gelecektir. Bu durumda aday giriş ekranı ile onay ekranındaki bilgilerin uygunluğu sağlanmalıdır.

? Onay modülünde, adayın seçmiş olduğu Yüksek Öğretim Programı için gerekli olan belgeler ile açıklamaları içeren uyarı alanları bulunmaktadır. Bu alanların işaretlenmesi zorunludur. Bu işlem Bakanlığın onay yetkili kullanıcısı tarafından uyarıların okunduğu anlamını taşır. Evrak incelemesi sırasında işaretlemiş olduğunuz uyarılara dikkat ediniz.

? Adayın Elektronik Başvuru Formunda seçmiş olduğu Yüksek Öğretim Programı, Eğitim Fakültesi dışındaki bir program ise onay ekranınıza ?Pedagojik Formasyon Belgesi Var Mı?? sorusu gelecektir. Belgesini ibraz eden adaylar için bu alanın işaretlenerek belge tarih ve sayısının girmesi zorunludur. Bazı lisans diplomalarının arkasında ?Pedagojik Formasyon Görmüştür.? ifadesi bulunmaktadır. Bu durumunda ilgili alanlara diploma tarih ve sayısını yazılması gerekmektedir.

Pedagojik Formasyon Belgesinde belge sayısının olması durumunda ekranda sayı alanına 0 (sıfır) girilecektir. Girmiş olduğunuz tarih ve sayı bilgileri ile adayın girdiği bilgiler arasında faklılık bulunması durumunda kaydetme işlemi sırasında uyarı mesajı gelecektir. Bu durumda aday giriş ekranı ile onay ekranındaki bilgilerin uygunluğu sağlanmalıdır.

? Yeniden (açıktan) veya yeniden (açıktan) ilk atama biçimleriyle öğretmenliğe başvuran adayların, öncelikte durumuna uygun atama biçimiyle başvuruda bulunup bulunmadıklarının kontrol edilmesi gereklidir. Tanımlar, kılavuzun 8. sayfasında yer alan 3.2. ve 3.3. madde başlıklarında açıklanmıştır. Hatalı atama biçimiyle başvuru formunu doldurmuş adayların onay işlemi yapılmayacak, yeniden giriş yapmaları sağlanacaktır.

Bu adayların, hizmet belgeleri dikkatle incelenerek adayın derece ve kademesi, memuriyetteki ve öğretmenlikteki hizmet süreleri, görevden ayrılış nedenine göre yasal bekleme süresini doldurup doldurmadığına dikkat edilecektir. Ancak 2547 sayılı kanuna tabi olarak üniversitelerde görevli iken ayrılanlarda 6 aylık bekleme süresi aranmayacaktır. Bunlara ait belgeler başvuru onayı süreci içinde elektronik ortamda ilgili atama dairesine gönderilecektir.

? Elektronik Başvuru Formunda fotoğrafı bulunmayan adayların, fotoğraflarının forma yansıtılması gerekmektedir. Bu adayların fotoğrafları tarayıcı aracılığıyla 5KB geçmemek üzere taranarak onay işlemi sürecinde forma aktarılması sağlanacaktır.

? Onaylama işlemi sonuçlandıktan sonra başvuru formunun iki adet çıktısı alınarak nüshalarıyla birlikte adaya veya vekâlet verilen kişiye imzalatılacaktır. Onaylanan başvuru formunun bir nüshası belge asılları ile birlikte adaya geri verilecek, diğer nüshasına bu belgelerin birer fotokopisi iliştirilmek suretiyle iki yıl süreyle muhafaza edilecektir.

? Onaylanmış başvuru formunu yanlış doldurduğunu (tercihleri hariç) sonradan beyan ederek yanlışlığın düzeltilmesini başvuru süresi içinde yazılı olarak isteyen adayların başvuruları, belgeleri yeniden incelenmek suretiyle isteğinin uygunluğu hâlinde iptal edilerek yeniden başvuruda bulunması sağlanacaktır.

4.5.2. Onay Sürecine İlişkin Uyarılar
? Başvuru onay sürecine ilişkin iş ve işlemlerden il millî eğitim müdürleri dâhil olmak üzere başvuru onay komisyonunda görevli il millî eğitim müdür yardımcısı veya ilçe şube müdürü ile görevli personel birlikte sorumlu olacaktır.

? Lisans öğrenimlerinin son sınıfından önce ara sınıf öğrencisi iken girilen KPSS sonuçları geçersizdir. Adayın bu duruma itirazı hâlinde KPSS' ye girdiği tarihte son sınıf öğrencisi olduğunu gösterir öğrenim belgesi istenecektir.

? Onay işlemi sırasında geçerliliği hususunda tereddüt edilen belgeler tarayıcıdan geçirilerek Bakanlığın ilgili atama dairesine e-posta ekinde gönderilecektir. Atama dairelerince yapılacak değerlendirme sonucuna göre işlem yapılacaktır.

? Bedensel engelli adayların başvuruları da gerekli şartları taşımaları hâlinde kabul edilerek onaylanacaktır.

? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A-5 maddesinde sayılan suçlardan hükümlü olup daha sonra mahkeme kararıyla adli sicilinden bu cezası silinmiş alanların başvuruları, Bakanlıkça oluşturulacak komisyonca incelenecek, uygun olmayanların başvuruları iptal edilecektir

? Başvuru tarihleri arasında hava muhalefeti nedeniyle son iki güne kadar başvurusunu onaylatamayanlar durumlarını başvuru formunda seçtikleri ilgili millî eğitim müdürlüğüne bildirmeleri gerekmektedir. Bu durumdaki adaylar, başvuru bilgi/belgelerini telefon, faks, e-posta vb. yollarla başvuru bürosuna ulaştırdıkları takdirde onay süresinin son günü itibarıyla durum tutanakla imza altına alınarak adayın başvurusu onaylanacaktır. Düzenlenen tutanak ve eki belgeler ilgili atama dairesine gönderilecektir.

5. ATAMA
Başvurusu onaylanmış adaylar, aşağıda belirtilen öncelik sırasıyla değerlendirileceklerdir.
? Kaynak program mezunları,
? Kaynak dışı program mezunları,
? Atanacağı alanın taban puanı üzerinde olması koşuyla KPSS'den 75 ve üzeri puan alan Pedagojik Formasyonu ya da Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programlarından birini tamamlamamış adaylar.

5.1. İlk Atama
İlk defa öğretmenliğe atanacaklar, KPSSP10 puan türündeki puanlar esas alınarak puan üstünlüğüne göre oluşturulacak sıralamadan, bu puanın eşitliği hâlinde bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

5.2. Yeniden (Açıktan) Atama
Yeniden (açıktan) veya yeniden (açıktan) ilk atama biçimleriyle öğretmenliğe başvuran adaylarda, gün hesabıyla öğretmenlikteki hizmet süresi (özel öğretim kurumlarında geçirilen süreler hariç) öncelikli olmak üzere memuriyetteki hizmet süresi, eşitlik hâlinde ise göreve başlama tarihi esas alınacaktır. Eşitliğin bozulmaması hâlinde bilgisayar kurasıyla atama yapılacaktır.

6. ATAMALARIN DUYURULMASI TEBLİGAT VE GÖREVE BAŞLAMA
Bilgisayar ortamında ataması yapılan öğretmenler atama sonuçlarını http://personel.meb.gov.tr internet adresinden ve AVEA GSM hattından öğrenebileceklerdir.

Atama kararnameleri PDF formatında atanmış oldukları il millî eğitim müdürlüklerine internet aracılığıyla gönderilecektir. Kararnameleri gönderilen öğretmenlerin adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu'na göre işlem yapılarak tebliğ tarihinden itibaren yasal 15 günlük süre içerisinde göreve başlamaları gerektiği bildirilecektir.
Tebligat yapıldığı hâlde göreve başlamama durumu belgeye dayalı dahi olsa 2 ayı aştığı takdirde 657 sayılı Kanunun 62 ve 63 üncü maddeleri gereğince atama işlemi iptal edilecektir.

Kısmî zamanlı geçici öğretici olarak görevli iken farklı eğitim kurumlarına atanmış olanlar, ders kesim tarihinden sonra yeni görev yerlerinde başlayabileceklerdir.

Atandığı tarihte askerde olanlardan 31/12/2006 tarihine kadar terhis olacakların hakları saklı kalacaktır. Ancak tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 15 günlük süre içerisinde atandığı İl millî eğitim müdürlüğüne muhtemel terhis tarihini gösterir askerlik belgesi ile birlikte terhis tarihini müteakip yasal süre içerisinde görevine başlayacağını taahhüt eden dilekçe ile şahsen veya vekâlet vereceği kişi vasıtasıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Göreve başlamak isteyen adaylar, Bu Kılavuz'un ?Adaylardan İstenecek Belgeler? başlıklı 7 nci maddesinde belirtilen belgelerle birlikte tebligatı beklemeden de atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurabileceklerdir. Adaylara ait belgeler üzerinde yapılacak inceleme sonucunda, sabıka sorgulama belgesinde ?Adli sicil kaydı vardır? ibaresi bulunanlar ile sağlık raporunda ?Bedensel engeli olduğu? belirtilenler göreve başlatılmayacak, bunlara ait belgeler Bakanlığın ilgili atama dairesine gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlıkta oluşturulacak değerlendirme komisyonu kararı doğrultusunda işlem yapılacaktır. Ancak, sağlık kurulu raporlarında ?Öğretmen olur? kaydı bulunanlar herhangi bir komisyon kararı aranmadan göreve başlatılacaklardır.

7. ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER
a) T.C. Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi,
b) Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi,
c) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans veya Pedagojik Formasyon Belgesi (Bu belge, özel öğretim okullarında adaylığı kaldırılmış olanlarda, eğitim fakültesi mezunlarında ve yeniden (açıktan) öğretmenliğe atanacaklarda istenmeyecektir),
d) Diploma Denklik Belgesi (Yurtdışı üniversite mezunlardan istenecektir. Bu belge, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesi ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mezunlarından istenmeyecektir),
e) Felsefe bölümü mezunlarından, 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji aldığına, Sosyoloji bölümü mezunlarından ise 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge,
f) Son altı ay içinde alınmış Sabıka Sorgulama Belgesi,
g) Son üç ay içinde alınmış askerlik durumunu gösterir belge,
h) En son ayrıldığı kurumdan alacağı hizmet belgesi (görevden ayrılma nedeni açıkça belirtilecektir) (Yeniden (açıktan) ve yeniden (açıktan) ilk atama biçimleriyle başvuranlardan istenecektir),
i) Bakanlıkça düzenlenmiş en son atama kararname örneği (Yeniden (açıktan) atama biçimiyle başvuranlardan istenecektir),
j) 2004 veya 2005 Öğretmenlik-KPSS Sonuç Belgesi (İlk atama biçimiyle atananlardan istenecektir),
k) Son altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf,
l) Son altı ay içinde alınmış sağlık kurulu raporu,
m) Mal Bildirimi Beyanı.

EK-1
2006-1 ATAMA DÖNEMİ TAKVİMİ

No/ YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER/ TARİH
1 BAŞVURULARIN KABUL EDİLMESİ 25 Ocak- 06 Şubat 2006
2 ATAMALARIN YAPILMASI, SONUÇLARIN BASIN VE İNTERNET YOLUYLA DUYURULMASI 08 Şubat 2006
3 ATAMA KARARNAMELERİNİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNE BİLGİSAYAR ORTAMINDA AKTARILMASI 08 Şubat 2006
4 ATAMASI YAPILAN ÖĞRETMENLERİN GÖREVLERİNE BAŞLAMALARI 09 Şubat 2006 Tarihinden İtibaren

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber