1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uzman Öğretmenlik İçin Değerlendirme Kriterleri

Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınavı ÖSYM tarafından 24/05/2006 tarihinde açıklandı. Öğretmenlerimizin en çok merak ettiği "KBYS Puanları Ne İşe Yarayacak?" sorusuna ilişkin dosyayı dün yayımlamıştık. Ancak, değerlendirme puanına etki edecek olan kıdem, eğitim (hizmet içi, lisansüstü), etkinlikler, sicil ve sınav puanı ayrıntılarını da ayrıca açıklamak gerekmektedir. Değerlendirme puanını oluşturacak olan bu kritere ilişkin ayrıntılar için başlığa tıklayınız.
25 Mayıs 2006 11:44
Yazdır

Yönetmeliğin ilgili maddesini dün yayımlamıştık. Hatırlayacak olursak:

"a) Lisans öncesi ve lisans mezunu öğretmenler ile alanı ve eğitim bilimleri alanı dışında yüksek lisans ya da doktora öğrenimini tamamlayan öğretmenler için değerlendirme; kıdem, eğitim, etkinlikler, sicil ve sınav ölçütlerine göre 100 puan üzerinden yapılır. Değerlendirme puanının % 10'unu kıdem, % 20'sini eğitim (hizmet içi, lisansüstü), % 10'unu etkinlikler, % 10'unu sicil ve % 50'sini de sınav puanı oluşturur.

b) Alanında veya eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans ya da doktora öğrenimini tamamlayan öğretmenler için değerlendirme; kıdem, hizmet içi eğitim, etkinlikler ve sicil ölçütlerine göre 100 puan üzerinden yapılır. Değerlendirme puanının % 20'sini kıdem, % 40'ını hizmet içi eğitim, % 20'sini etkinlikler ve % 20'sini de sicil puanı oluşturur.
Başöğretmenliğe yükselmede, uzman öğretmenliğe yükselmede değerlendirmeye alınan uzman öğretmenlik sertifikasının düzenlendiği tarihten önceki belgeler, değerlendirmeye alınmaz. "

Bu heseplamada yer alan kıdem, eğitim, etkinlikler, sicilden ne anlaşılması gerektiği hangi unsurların bu kriterlerin içine girdiği ise 13/08/2005 tarihli Resmi Gazetenin ekinde yer almıştır.

İŞTE DETAYLAR

1. T.C Kimlik No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Adı Soyadı

3. En Son Atama Kararnamesinde

 Yazılı Alanı Kodu

4. Kurum Türü

Resmî:

MEB  Diğer

5. Öğrenim

 Durumu

6. Yükselmek İstediği Unvan

Özel:

...

A. KIDEM/HİZMET BİLGİLERİ

Başvurunun son günü itibarıyla öğretmenlik ve uzman öğretmenlikteki toplam hizmet süresi

(Eğitim kurumu yöneticiliklerinde geçen hizmet süresi dâhil)

  Yıl Ay Gün

Hizmet süresi (bitirilen yıl itibarıyla)

 

1?20 Yıl (Her Yıl İçin 4 Puan) 

21?30 Yıl (Her Yıl İçin 2 Puan)

 

Toplam Kıdem Puanı

Toplam Kıdem Puanının %10'u

 

Açıklama: Kıdem ölçütü için verilecek 100 tam puan değerlendirmede 10 puan olarak yer alacaktır.

....

B. EĞİTİM BİLGİLERİ

 

PUAN DEĞERİ

TOPLAM KREDİ SAYISI

TOPLAMPUAN

Hizmet içi eğitim etkinlikleri (1)

50

 

 

Lisans üstü

Alanı ve eğitim bilimleri alanı dışında doktora eğitimi

50

 

 

Alanı ve eğitim bilimleri alanı dışında tezli yüksek lisans eğitimi

30

 

Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı dışında olmak üzere, alanında veya eğitim bilimleri alanında yapılan tezsiz yüksek lisans eğitimi

20

 

Toplam Eğitim Puanı

Toplam Eğitim Puanının%20'si

AÇIKLAMALAR

(1)  Her 6 saatlik hizmet içi eğitim 1 kredi, her bir kredi 1 puan olarak değerlendirilecektir. Kursiyer olarak katılınan hizmet içi eğitim etkinlikleri toplamda 50 puanı geçmemek üzere değerlendirilecektir. Bu değerlendirme için kursiyerlerden başarı belgesi/seminer belgesi istenilecektir.

(2) Doktora öğrenimini tamamlayanlara yüksek lisans için ayrıca puan verilmeyecek ve lisansüstü eğitimlerden sadece öngörülen en yüksek puan dikkate alınacaktır.

 

 

C. HİZMET İÇİ EĞİTİM BİLGİLERİ (Sınavdan Muaf Olanlar İçin Dolduracaktır)

 

PUAN DEĞERİ

TOPLAM KREDİ SAYISI

TOPLAM

PUAN

Hizmet İçi Eğitim Etkinlikleri (1)

100

 

 

Toplam Hizmetiçi Eğitimi Puanı

Toplam Hizmetiçi Eğitimi Puanının %40'ı

 

 

AÇIKLAMALAR

(1) Her 6 saatlik hizmet içi eğitim 1 kredi, her bir kredi 1 puan olarak değerlendirilecektir. Kursiyer olarak katılınan hizmet içi eğitim etkinlikleri toplamda 100 puanı geçmemek üzere değerlendirilecektir. Bu değerlendirme için kursiyerlerden başarı belgesi/seminer belgesi istenilecektir

 

......

D- ETKİNLİK BİLGİLERİ
ETKİNLİKLER ETKİNLİK KONULARI PUAN DEĞERİ ETKİNLİK PUANI
1. BİLİMSEL(1) Bildiri Sunmuş Olmak Kaydıyla Katıldığı Bilimsel Toplantılar 2
Dergilerde Makale Yayımlama 2
Yurt İçi Hakemli Dergilerde Makale Yayımlamak 3
Yurt Dışı Hakemli Dergilerde Makale Yayımlamak 5
Bölüm Yazarlığı Düzeyinde Yayımlanmış Eseri Olmak 3
Yayımlanmış Eseri Olmak (ISBN) 7
Bilimsel İnceleme Yapma (Yetkili Makamca Onaylanan Araştırma Plânı veya Tasarımı Çerçevesinde Yapılan ve Sonuçlandırılan İncelemeler Değerlendirilecektir) 4
Bilimsel Araştırma Yapma (Yetkili Makamca Onaylanan Araştırma Plân veya Tasarımı Çerçevesinde Yapılan ve Sonuçlandırılan Araştırmalar Değerlendirilecektir) 4
Proje Hazırlama ve Yürütme (2) 3
Bakanlıkça İl Düzeyinde Yapılan Yarışma veya Sınavlara Soru Hazırlama 2
Bakanlıkça Ulusal Düzeyde Yapılan Yarışma veya Sınavlara Soru Hazırlama 3
Yurt İçi Bilgi/Beceri Yarışmalarında Dereceye Giren Öğrencilerin Danışmanlığını Yapmak 3
Yurt Dışı Bilgi/Beceri Yarışmalarında Dereceye Giren Öğrencilerin Danışmanlığını Yapmak 5
Danışmanlığını Yaptığı Proje veya Öğrencilerin Dereceye Girmesi 3
Patent Hakkına Sahip Olduğu Buluş Yapma 10
Yurt İçi Kurumlarca Bilimsel Etkinliklerde Ödüllendirilme 5
Yurt Dışı Kurumlarca Bilimsel Etkinlikleri Ödüllendirilme 7
Eğitim-Öğretim Programı Hazırlama, Geliştirme ve Modül Yazma Komisyon Çalışmalarına Katılmış Olmak (2) 2
Özgün Ders Araç ve Gereci Hazırlamış Olmak (3) 3
Yurt İçinde Bilgisayar Yazılımlarında Ödül Almış Olmak 5
Yurt Dışında Bilgisayar Yazılımlarında Ödül Almış Olmak 7
TOPLAM BİLİMSEL ETKİNLİKLER PUANI 25  
AÇIKLAMALAR:
(1) Toplamda 25 puanı geçmemek üzere her bir etkinlik karşısındaki puan değeri üzerinden en fazla bir kez değerlendirilir. Bakanlık Merkez, İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylanan belge veya etkinlik sonucunda etkinliği düzenleyen kurum/kuruluşlar tarafından verilen belgeler sunulacaktır.
(2) Bakanlık veya İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylanan yazılı izin veya onay belgeleri sunulacaktır.
(3) İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince belgelenen ürünler değerlendirilecektir.

...

ETKİNLİKLER ETKİNLİK KONULARI (2) PUAN DEĞERİ ETKİNLİK PUANI
2. KÜLTÜREL(1) Yürüttüğü Sosyal Etkinlik ile Millî Bayramlar, Belirli Gün ve Haftalara İlişkin Çalışmalar (3) 1  
Şiir Dinletisi Düzenleme 1  
Konser, Konferans, Panel, Müsamere Düzenleme 2  
Okul İçi ve Dışı Yarışma 1  
Okul-Sınıf Gazetesi 1  
Okul-Sınıf Dergisi 1  
Okul Yıllığı 1  
Kendi Geliştirdiği Deneyler 1  
Drama 3  
Öğrencinin Gelişimine Yönelik Seminer Çalışmaları 1  
Belgelendirilmiş Saha Gezileri 1  
Okul Dışındaki Kaynak Kişilerle Konuşma 1  
Kişisel Sergi veya Yıl Sonu Sergisinde Bireysel Katkı 1  
Fuar Faaliyetlerine Ürün veya Organizasyon Boyutunda Etkin Katılım 3  
Yurt İçi Defile Hazırlama 3  
Yurt Dışı Defile Hazırlama 5  
Alanıyla İlgili Araştırma/Arşiv Çalışması Yapmak, Eğitim-Öğretimde Kullanılır Hâle Getirmek 3  
Okulu, Kurumu ve Mesleği Tanıtmaya Yönelik Yazılı ve Görsel Kaynak Hazırlama (Afiş, broşür, web sitesi vb.) 2  
Yurt İçinde Halk Oyunlarında Ödül Alma 3  
Yurt Dışında Halk Oyunlarında Ödül Alma 5  
Yurt İçinde Müzik Alanında Ödül Alma (Halk Müziği, Türk Sanat Müziği vb.) 3  
Yurt Dışında Müzik Alanında Ödül Alma (Halk Müziği, Türk Sanat Müziği vb.) 5  
Halk Oyunu veya Müziği ya da Halk Giyimi Araştırmalarını Yapma ve Yayınlama 3  
İl Düzeyinde Halk Oyunları veya Müziği Seçici Kurul Üyeliği 2  
Ulusal veya Bölgesel Düzeyde Halk Oyunları veya Müziği Seçici Kurul Üyeliği 3  
Öğretmen Adaylarına, Aday Öğretmenlere veya Meslektaşlara Uygun Eğitim Programlarının Sağlanması veya Uygulanması ve Rehberlik Danışmanlık Çalışmaları 3  
Öğrencilere Meslekleri Tanıtma ve Yönlendirme Çalışmalarına Katılma 1  
Okul Mezunlarını İzleme ve İşe Yerleştirme 1  
Meslekî Ürün, Ders Araç ve Gereçleri Hazırlama 4  
Yeni Meslek Alanlarını Araştırma ve Geliştirme 3  
Yok Olmaya Yüz Tutmuş Sanatları ve Meslekleri Araştırma, İnceleme ve Yaşatma Çalışmaları 3  
Yurt içi Kurumlarca Kültürel Etkinliklerde Ödüllendirme 3  
Yurt dışı Kurumlarca Kültürel Etkinliklerde Ödüllendirme 5  
Okulun Gelişmesine Yönelik Çevreden Katkı Sağlama 2  
Mevcut İmkânları Kullanarak Atıl Durumda Bulunan Araç-Gereç, Makine vb. Eğitim Materyallerini Kullanılabilir Hale Getirerek Eğitim Hizmetine Sunma 3  
Yenilikleri ve Teknolojik Gelişmeleri Takip Etmek ve Eğitime Uygulamak Amacıyla Alanında Kendi İmkânlarıyla Eğitim Alma 2  
Sivil Toplum Kuruluşları, Özel Sektör, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Mesleki İşbirliği Amacıyla Yapılacak Proje ve Protokollerin Uygulanmasında Aktif Olarak Görev Alma 2  
Okul/Kurumun Aslî Görevleri Dışında Çevrenin Eğitim İhtiyacının Karşılanması Amacıyla Tam Gün Tam Yıl Açık Tutulmasına Katkı Sağlama 2  
Eğitim Faaliyetleri İçinde Üretim Faaliyetlerinde Görev Alma 1  
TOPLAM KÜLTÜREL ETKİNLİKLER PUANI 25
AÇIKLAMALAR:
(1) T oplamda 25 puanı geçmemek üzere her bir etkinlik karşısındaki puan değeri üzerinden en fazla bir kez değerlendirilir. Bakanlık Merkez, İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylanan belge veya etkinlik sonucunda etkinliği düzenleyen kurum/kuruluşlar tarafından verilen belgeler sunulacaktır.
(2) İ lgili mevzuatında belirtilen esaslara göre ilgililerce onaylanarak yürütülen çalışmalar değerlendirilecektir.
(3) Bu bölümde değerlendirilen çalışmalar, diğer kültürel etkinlik konuları içinde değerlendirilmeye alınmayacaktır.
           

.................

ETKİNLİKLER ETKİNLİK KONULARI PUAN DEĞERİ ETKİNLİK PUANI
3. S A N A T S A L (1) Plastik Sanatlar (Resim, grafik tasarımı, seramik, iç mimari, özgün baskı, heykel, moda tasarımı, endüstriyel tasarım, tekstil tasarımı, fotoğraf, sergi, eğitici ve öğretici senaryo yazımı ve film tasarımı vb.) Bireysel Sanat Faaliyetleri (2) 4  
Yurt İçinde Bireysel Ödülleri (3) 5  
Yurt Dışındaki Bireysel Ödülleri (3) 7  
Öğrencilerin Yurt İçindeki Ödülleri (3) 5  
Öğrencilerin Yurt Dışındaki Ödülleri (3) 7  
Fonetik Sanatlar (Müzik, Edebiyat vb.) Bireysel Sanat Faaliyetleri (2) 4  
Yurt İçi Bireysel Ödülleri (3) 5  
Yurt Dışı Bireysel Ödülleri 7  
Öğrencilerin Yurt İçindeki Ödülleri (3) 5  
Öğrencilerin Yurt Dışındaki Ödülleri (3) 7  
Sahne Sanatları (Tiyatro, Opera, Bale, Sinema, Halk Oyunları, Dans, Fotoğraf v.b) Bireysel Sanat Faaliyetleri (2) 4  
Yurt İçindeki Bireysel Ödülleri (3) 5  
Yurt Dışındaki Bireysel Ödülleri (3) 7  
Öğrencilerin Yurt İçindeki Ödülleri (3) 5  
Öğrencilerin Yurt Dışındaki Ödülleri (3) 7  
TOPLAM SANATSAL ETKİNLİKLER PUANI 25  
AÇIKLAMALAR
(1) Toplamda 25 puanı geçmemek üzere her bir etkinlik karşısındaki puan değeri üzerinden en fazla bir kez değerlendirilir. Bakanlık Merkez, İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylanan belge veya etkinlik sonucunda etkinliği düzenleyen kurum/kuruluşlar tarafından verilen belgeler sunulacaktır.
(2) Resim, grafik tasarımı, seramik, özgün baskı, iç mimari, heykel, moda tasarımı, endüstriyel tasarım, tekstil tasarımı, fotoğraf, sergi, eğitici ve öğretici senaryo yazımı ve film tasarımı ve benzeri alanlarındaki etkinlikleri için il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından onaylanan yazılı izin ve onay belgeleri veya etkinlik sonucunda mülkî amirlerce ya da etkinliği düzenleyen kurum veya kuruluşlar tarafından verilen belgeler sunulacaktır.
(3) Kendisinin veya öğrencilerinin özgün örneklerle katıldığı yarışmalarda aldığı derecelere ilişkin yarışmayı düzenleyen kurum veya kuruluşlar tarafından verilen belgeler sunulacaktır.

................

ETKİNLİKLER ETKİNLİK KONULARI PUAN DEĞERİ ETKİNLİK PUANI
4. S P O R T İ F (1) Okul İçi Sportif Etkinlikler Düzenleme 1  
İl İçi Sportif Etkinlikler Sporcu Hazırlama (2) 2  
Okul Takımı Hazırlama (2) 2  
İlk Üç Dereceye Girme (4) 3  
İller Arası Sportif Etkinlikler Sporcunun Katılımı (2) 3  
Okul Takımının Katılımı (2) 3  
İlk Üç Dereceye Girme (4) 4  
Uluslar Arası Sportif Etkinlikler Sporcunun Katılımı (2) 5  
Okul Takımının Katılımı (2) 5  
İlk Üç Dereceye Girme (4) 7  
Lisans Sahibi Olma (5) Hakem 3  
Antrenör (3) 4  
Gözlemci 2  
Uluslar Arası Hakem 7  
Millî Takım Antrenörü 7  
Millî Sporcu 5  
Millî Sporcu Olarak Dereceye Girme 7  
Yurt İçi Kurumlarca Sportif Etkinlikleri Ödüllendirilmek 4  
Yurt Dışı Kurumlarca Sportif Etkinlikleri Ödüllendirilmek 6  
TOPLAM SPORTİF ETKİNLİKLER PUANI 25  
AÇIKLAMALAR
(1) Toplamda 25 puanı geçmemek üzere her bir etkinlik karşısındaki puan değeri üzerinden en fazla bir kez değerlendirilir. Bakanlık Merkez, İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylanan belge veya etkinlik sonucunda etkinliği düzenleyen kurum/kuruluşlar tarafından verilen belgeler sunulacaktır.
(2) Eğitim Kurumu tarafından onaylanmış görev belgesi çerçevesinde yürütülmüş olacaktır.
(3) Antrenör olduğuna dair kulüplerce verilecek onay belgesi sunulacaktır.
(4) İlk üç dereceye girdiğine dair onay belgesi sunulacaktır.
(5) Kendisine ait onaylanmış lisans veya yetki belgesi sunulacak ve fiilen bu görevleri yerine getirme şartı aranılacaktır.

...............

ETKİNLİK PUANLARI BİLİMSEL 25 Puan KÜLTÜREL 25 Puan SANATSAL 25 Puan SPORTİF 25 Puan TOPLAM ETKİNLİKLER PUANI 100 TOPLAM ETKİNLİKLER PUANININ %10'U

..

E. SİCİL BİLGİLERİ
SON ÜÇ YILLIK SİCİL PUANI
YILI   SİCİL PUANI SON ÜÇ YILLIK SİCİL NOTU ORTALAMASI
YILI SİCİL PUANI
TOPLAM SİCİL PUANININ % 10?U
YILI   SİCİL PUANI
Adayların sicil dosyaları nerede tutuluyor ise ?Sicil Bilgileri? bölümü o birim tarafından doldurulacaktır.

.............

F. SINAV SONUÇ BİLGİLERİ
SINAV SONUÇ PUANI TOPLAM SINAV PUANININ % 50'Sİ
Bu bölüm en az 60 puan alanlar için doldurulacaktır.

..............

PUANLAR Sınava Girenler (1) % 10 KIDEM Puanı % 20 EĞİTİM Puanı % 10 ETKİNLİKLER Puanı % 10 SİCİL Puanı % 50 SINAV Puanı TOPLAM PUANLARIN ORTALAMASI (3) Sıralamaya Esas Puan
Sınavdan Muaf Olanlar (2) % 20 KIDEM Puanı % 40 EĞİTİM Puanı % 20 ETKİNLİKLER Puanı % 20 SİCİL Puanı SINAVDAN MUAF TOPLAM PUANLARIN ORTALAMASI (3) Sıralamaya Esas Puan
AÇIKLAMALAR
(1) Sınav şartına bağlı öğretmenler için kıdem 10, eğitim 20, etkinlikler 10, sicil (iş başarımı) 10 ve sınav 50 puan üzerinden değerlendirilir.
(2) Sınavdan muaf olan öğretmenler için kıdem 20, eğitim 40, etkinlikler 20 ve sicil (iş başarımı) 20 puan üzerinden değerlendirilir.
(3) Bu çizelgenin A, B, C ve D Bölümleri eğitim kurumu müdürlerince, E ve F Bölümleri ise sicil dosyalarının tutulduğu birimlerce doldurularak toplam puan yazılır.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
35 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
00:45 - Koca: İran'dan, numunesi pozitif çıkan hastamız olmadı00:02 - Özel sektörde geçen süreler sözleşmeli personele fayda sağlar mı?00:01 - 26 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - Kazandıran Şubatta Son 3 Gün23:43 - 4 araçtan 1'i EDS'ye yakalandı23:37 - 30 bin kişi 4 yıl sonra doğum günü kutlamaya hazırlanıyor23:31 - Deprem korkusu yüzünden otların üzerinde yatıyor23:26 - Vali olmak istiyordu, hayali bir günlüğüne gerçek oldu23:21 - Torba teklifin 22 maddesi daha kabul edildi23:16 - Oğlunun saçıyla başladı, siparişlere yetişemiyor
23:11 - Akılalmaz yöntem! 'Altın bulduk, beraber değerlendirelim'23:06 - Milli sporcular koronavirüs nedeniyle ülkeye geri döndü23:00 - 'Koronavirüsün korkusu gerçeğinden büyük'22:53 - Küçük Nilüfer matematikte dünya birincisi oldu22:48 - Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı22:43 - Galatasaray hisseleri kazandırmaya devam ediyor22:38 - Köprü ve otoyollardan 189 milyon lira gelir elde edildi22:33 - Rusya, Türkiye'den domates ithalat kotasını artırdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam