Bakan Soylu'dan 'Adana'daki festivale yasak' açıklaması
 
İkiz plaka kurbanı sürücüye 5 bin lira ceza
 
AÖF sorularını değerlendiriyoruz
 
Arınç'tan Davutoğlu'nun partisine ilişkin açıklama
 
MHP'den Davutoğlu'nun partisine 'FETÖ' göndermesi
 
Ahtapot, kartalı yakalayıp suyun altına çekmeye çalıştı Video
 
Şırınga çikolatadan 2 çocuğun ölümüyle ilgili gerçek! Foto Galeri
 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TUS Eylül 2002 Klinik Bilimler Soruları

15 Nisan 2003 00:00
Yazdır
Eylül 2002 TUS sorularına ilişkin görüşlerinizi ve değerlendirmelerinizi Forum bölümünde yer alan "Eylül 2002 TUS Soru ve Cevapları" kategorisinde ifade edebilirsiniz.

PEDİATRİ
101. Bir bebekte ilk çıkması beklenen süt dişleri hangisidir?
A) Üst santral kesici
B) Alt lateral kesici
C) Alt köpek dişleri
D) Üst lateral kesici
E) Alt santral kesici

(Cevap E)

102. Yenidoğan bebekte hiperamonemi tedavisinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
A) Sodyum benzoat
B) Glutamin
C) Arginin
D) Fenilbütirat
E) Fenilasetat

(Cevap B)
103. Yenidoğan bebekte aşağıdaki durumlardan hangisinin perinatal asfiksiye bağlı olduğu düşünülmemelidir?
A) Persistan pulmoner hipertansiyon
B) Sürrenal kanama
C) Uygunsuz ADH sendromu
D) Kolestaz
E) Dissemine İntravasküler Koagülasyon

(Cevap D)
104. Aşağıdakilerden hangisi intrauterin büyüme geriliği olan bir yenidoğanda beklenen bulgulardan biri değildir?
A) Polistemi
B) Hipoglisemi
C) Hiperkalsemi
D) İntrauterin enfeksiyon
E) Hipotermi

(Cevap C)
105. Aşağıdakilerden hangisi konjenital hipotiroidizmin en sık görülen nedenidir?
A) Tiroid disgenezisi
B) Deiodinasyon defekti
C) İyon transport defekti
D) Tirotiropin eksikliği
E) Organifikasyonda tiroid peroksidaz defekti

(Cevap A)
106. Aşağıdakilerden hangisi lipid depo hastalıklarından biri değildir?
A) GM1 Gangliosidozis
B) X'e bağlı adrenolökodistrofi
C) Tay-Sachs hastalığı
D) Niemann-Pick hastalığı
E) Gaucher hastalığı

(Cevap B)
107. Aşağıdakilerden hangisi çocukluk çağında kardiyomiyopatiye neden olmaz?
A) Karnitin eksikliği
B) Glikojen depo hastalığı Tip II
C) Mitokondriyal fonksiyon bozukluğu
D) Metil malonik asidemi
E) Mukopolisakkaridozlar

(Cevap D)
108. Aşağıdaki metabolik hastalıklardan hangisi asemptomatik seyreder?
A) Laktoz intoleransı
B) Galaktozemi
C) Glikojen depo hastalığı
D) Glikoz-glaktoz malabsorbsiyonu
E) Fruktokinaz eksikliği

(Cevap E)
109. AIDS tanısı alan çocuklarda en sık pnömoni sebebi Gram (+) bakteri hangisidir?
A) Hemofilus influenza
B) Klebsiella pnömonia
C) Streptokokus pnömonia
D) Stafilokokus aureus
E) Listeria monositogenez

(Cevap C)
110. Aşağıdakilerden hangisi boğmacanın en sık görülen komplikasyonudur?
A) Konvülsiyon
B) Bronkopnömoni
C) Bronşektazi
D) Ensefalopati
E) Amfizem

(Cevap B)
111. Aşağıdakilerden hangisinin uygulanması splenektomi sonrası enfeksiyon riskini azaltmaz?
A) Hepatit B aşısı
B) Hemofilus İnfluenza aşısı
C) Meningokok aşısı
D) Pnömokok aşısı
E) Penisilin proflaksisi

(Cevap A)
112. Aşağıdakilerden hangisi Diabetes insipituslu süt çocuğunda beklenen bulgulardan biri değildir?
A) Poliüri
B) Polidipsi
C) Kilo kaybı
D) Hipotermi
E) Dehidratasyon

(Cevap D)
113. Aşağıdakilerden hangisi hipopitüitarizm bulgularından biri değildir?
A) Uzamış sarılık
B) Hipoglisemi
C) Orantısız boy kısalığı
D) Mikropenis
E) İnmemiş testis

(Cevap C)
114. Romatizmal ateşte kalbe ait en sık görülen komplikasyon hangisidir?
A) Pulmoner darlık
B) Aort darlığı
C) Mitral darlığı
D) Aort yetmezliği
E) Mitral yetmezlik

(Cevap E)
115. İki günlük prematüre bebekte patent duktus arteriozus tedavisinde ne verilir?
A) Dubotamin
B) İndometazin
C) Protosiklin
D) Betametazon
E) Naloksan

(Cevap B)
116. Ölümle sonuçlanan anaflaksi olgularında en sık görülen ölüm nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üst solunum yolu obstrüksiyonu
B) Alt solunum yolu obstrüksiyonu
C) Dolaşım kollapsı
D) Aritmi
E) Solunum depresyonu

(Cevap A)
117. Aşağıdakilerden hangisi Di-George sendromunda görülen bulgulardan değildir?
A) Pulmoner hemosideroz
B) Konjenital kalp hastalığı
C) Doğum sonrası hipokalsemik konvulsiyonlar
D) Yüksek damak ve düşük kulak
E) Hücresel immün yetmezlik

(Cevap A)
118. Kistik fibrozisli bir çocukta kliniğe başvuruda en sık gözlenen durum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rektal prolapsus
B) Akut ya da tekrarlayan akciğer bulguları
C) Pozitif aile hikayesi
D) Mekonyum ileusu
E) Elektrolit ve asit-baz bozuklukları

(Cevap B)
119. Aşağıdakilerden hangisi stafilokok pnömonisinin radyolojik bulgularından biri değildir?
A) Pnömatosel
B) Pyopnömotoraks
C) Plevral effüzyon
D) Bronşiektazi
E) Yama tarzında infiltrasyon

(Cevap D)
120. Plevral efüzyonu olan bir çocuğun plevral sıvı incelemesinde hangisi tüberkülozu desteklemez?
A) Protein düzeyinin 3 gr/dl'nin üzerinde olması
B) LDH düzeyinin 200 IU/L'den düşük olması
C) pH'nın 7.20'nin altında olması
D) Mikroskopik incelemede mononükleer hücrelerin görülmesi
E) Dansitenin 1015'den fazla olması

(Cevap B)
121. Ekstremitelerinde belirgin güçsüzlük, dilinde fasikülasyonlar olan hipotonik yenidoğan bir bebeğin intrauterin dönemde inaktif olduğu öğrenilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu bebek için en uygun tanıdır?
A) İnfantil spinal musküler atrofi
B) Duchenne tipi musküler distrofi
C) Miyotonik distrofi
D) Miyastenia Gravis
E) Nemalin miyopati

(Cevap A)
122. 10 yaşında bir çocuk göz kapaklarında ve vücudunda şişlik, idrar miktarında azalma, çay renginde idrar yapma ve başağrısı şikayetleriyle getirildiği acil serviste generalize konvülsiyon geçirmiştir. Öyküsünden 10 gün önce kriptik tonsillit geçirdiği öğrenilmiştir. En olası tanı hangisidir.
A) Minimal değişiklik hastalığı
B) Nefrotik sendrom
C) Akut poststreptokoksik glomerulonefrit
D) Diabetik nefropati
E) Membranöz glomerülonefrit

(Cevap C)
123. Aşağıdakilerden hangisi SLE deki tanı koydurucu kriterlerden değildir?
A) Fotosensivite
B) Perikardit
C) Nefrit
D) Alopesi
E) Sitopeni

(Cevap D)
124. Willms tümöründen şüphelenilen bir çocukta aşağıdaki tetkiklerden hangisi tanı koymada en yardımcıdır?
A) Toraks bilgisayarlı tomografi
B) İntravenöz pyelografi
C) Abdominal ultrasonografi
D) Abdominal bilgisayarlı tomografi
E) Böbrek sintigrafisi

(Cevap D)
125. Orak hücre anemisi olan bir yaşındaki çocukta ani solukluk ve dalağın hızla büyümesiyle şok tablosu gelişiyor. En olası tanı hangisidir?
A) Akut sekestrasyon krizi
B) Hemolitik kriz
C) Aplastik kriz
D) Ağrılı kriz
E) Megaloblastik kriz

(Cevap A)
126.Yukarıdaki soruda tanımlanan çocuk için en uygun tedavi hangisidir?
A) Ağrı kesici
B) Folik asit
C) Eritrosit transfüzyonu ve damar içi sıvı
D) Hidroksiüre
E) Oksijen

(Cevap C)
127. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde karaciğerdeki zedelenme minimal düzeydedir?
A) Portal ven trombozu
B) Siroz
C) Akut hepatit
D) Wilson hastalığı
E) Alfa-1 antitripsin eksikliği

(Cevap A)
128. Rektal taze kanaması olan, başka bir bulgusu olmayan sağlıklı görünümlü 3 yaşındaki bir çocukta en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Meckel divertikülü
B) Juvenil kolonik polip
C) Peptik ülser
D) Ülseratif kolit
E) İnvajinasyon

(Cevap A)
129. Aşağıdakilerden hangisi çocuklardaki uyku bozukluğuna eşlik etmez?
A) Prader-Willi sendromu
B) Depresyon
C) Down sendromu
D) Dikkat eksikliği-Hiperaktivite bozukluğu
E) Turner sendromu

(Cevap E)
130. Akut lenfoblastik lösemili bir çocuğun ilk başvurusunda aşağıdakilerden hangisi kötü prognoza işaret eder?
A) Trombositopeni
B) Çocuğun beyaz ırktan olması
C) L1 tipi lösemi
D) Çocuğun 3-5 yaşları arasında olması
E) Lökosit sayısının 100.000 mm3 olması

(Cevap E)

DAHİLİYE
131. Akut myokard infarktüslü bir hasta için hastaneden taburcu olduktan sonraki dönemde hangisi mortaliteyi belirleyici bir faktör değildir?
A) Post MI dönemde yapılan tread mill testinin verileri
B) İstirahattaki sol ventrikül fonksiyonu
C) Ventriküler fibrilasyon ile başvuru
D) İnfarktüs sonrası anjina
E) İnfarktüse neden olan arterin tıkalı olması

(Cevap C)
132. Aşağıdakilerden hangisi kalbin afterload'ını artıran bir neden değildir?
A) Sistemik hipertansiyon
B) Erken dönem mitral yetmezlik
C) Aort stenozu
D) Aort koarktasyonu
E) Hipertrofik kardiyomiyopati

(Cevap B)
133. Yüksek ventrikül cevaplı atriyal fibrilasyonda aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
A) Atropin
B) Dijital
C) Verapamil
D) Amiodaron
E) Propranolol

(Cevap A)
134. Verilen ritim trasesi hangisi ile uyumludur? (Şekil verilmiş)
A) Wenckebach (mobitz Tip I) blok
B) Atrial fibrilasyon
C) Mobitz tip 2 blok
D) AV tam blok
E) Atriyal taşikardi

(Cevap D)
135. Aktif duodenal ülseri olan bir hastada Helikobakter pilori enfeksiyonu varlığını saptamak için kullanılan testlerden hangisinin duyarlılığı en düşüktür?
A) Endoskopik biyopsi materyalinde hızlı üreaz testi bakılması
B) Üre-nefes testi
C) Endoskopik biyopsi materyalinde kültür incelemesi
D) Serumda spesifik IgG antikorlarının bakılması
E) Endoskopik biyopsi materyalinde histolojik inceleme

(Cevap D)
136. 25 yaşında bayan hasta sarılık şikayetiyle baş vuruyor ek yakınması olmayan hastanın erkek kardeşinde de ara ara skleralarda sararma şikayeti mevcut hastanın fizik muayenesi normal saptanıyor. Total bilirübin = 3 mg/dl, indirekt bilirübin =mg/dl, ALT, AST, ALP, GGT düzeyleri ve USG'si normal olan hastada en olası tanı hangisidir?
A) Gilbert sendromu
B) Rotor sendromu
C) Crigler-Najar Tip I
D) Dubin-Johnson sendromu
E) Primer biliyer siroz

(Cevap D)
137. İleri dönem amfizemde lateral akciğer grafisinde aşağıdakilerden hangisi saptanmaz?
A) Toraks ön arka çapı artar
B) Radyolüsensi azalır
C) Hava bülleri görülür
D) Kalp gövdesi küçülür
E) Periferik akciğerde damar gölgeleri azalır

(Cevap B)
138. Hangisi virilizm bulgusu değildir?
A) Kliteromagali
B) Kas kitlesinde artış
C) Ses kalınlaşması
D) Libido artışı
E) Meme dokusunda büyüme

(Cevap E)
139. 45 yaşında bayan hasta, 10 gündür ellerde titreme, terleme özellikle boyunda yutkunmakla ağrı ve ateş şikayetleri ile başvuruyor. Yapılan muayenesinde nabız 110 / dk ateş 37.8, ellerde ince tremor ciltte nemlilik ve boyunda hassas diffüz guatr saptandı. En muhtemel tanı nedir?
A) Graves hastalığı
B) Hashitoksikozis
C) Subakut tiroidit
D) Anksiyeteli ötiroid diffüz guatr
E) Ekzojen tirotoksikozis

(Cevap C)
140. 61 yaşında erkek hasta kolesistektomi öncesi yapılan laboratuvar tetkiklerinde BK=48600, hemoglobin= 12,5, hematokrit=38, trombosit=183000 ve periferik yaymasında %90 olgun lenfosit, %10 nötrofil, eritrosit normokrom normositer trombositler normal sayıda saptanıyor. Fizik incelemesi normal olan hastanın en olası tanısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) AML
B) Lökomoid reaksiyon
C) KML
D) KLL
E) ALL

(Cevap D)
141. 10 gün önce multipl myelom tanısı almış ve tedavi edilmemiş kadın hasta, birkaç gündür olan poliüri anoreksi, mental konfüzyon ve konstipasyon şikayetleri ile acil servise getiriliyor. Çekilen EKG'de QT mesafesinde kısalma saptanıyor. Aşağıdaki tetkiklerden hangisi öncelikle istenmelidir?
A) Abdominal USG
B) Serum immünoglobulin düzeyi
C) Çift yönlü kafa grafisi
D) Serum kalsiyum düzeyi
E) Serum kreatinin düzeyi

(Cevap D)
142. Streptococcus pnömoninin etkeni olduğu enfeksiyon riski aşağıdakilerden hangisinde normal popülasyondan farklı değildir?
A) Splenektomili hasta
B) AML
C) Siroz
D) Multipl myelom
E) KLL

(Cevap C)
143. 20 yıldır diabeti olan 65 yaşında hasta 1,5 aydır olan sağ ayak baş parmağında akıntılı yara nedeniyle başvuruyor. Yara kenarından alınan sürüntünün mikroskobik incelemesinde Gr (+) koklar, Gr (+) ve (-) basiller ile karakterize mikst flora saptanıyor. Bu hastanın tedavisi için en uygun hangisidir?
A) Procain penisilin
B) Tetrasiklin
C) Sulbaktam-ampisilin
D) Sefazolin
E) Eritromisin

(Cevap C)
144. 19 yaşında bayan hasta 2 gündür olan aşırı nefes darlığı ile başvuruyor. Fizik incelemede kalpde gallop ritmi, akciğerlerde yaygın krepitan raller ve iki taraflı pretibial (++) ödem saptanıyor. Serum BUN=98, Cre=5.8, K=6 ve idrar sedimentinde eritrosit silendirleri saptanıyor. İki günlük idrar miktarı günlük 200-250 ml dir. Ayrıca hastaya 4 saat önce İV 200 mg furosemid verilmiş olduğu öğreniliyor. Bu hastaya aşağıdakilerden hangisi öncelikle yapılmalıdır.?
A) Oral dijital
B) Oral ve parenteral dijital
C) Acil parenteral dijital + 2. doz furasemid + aminofilin
D) Parenteral steroid
E) Acil diyaliz

(Cevap E)
145. Aşırı bulantı ve kusma olan bir hastada hangi asit-baz bozukluğu beklenir?
A) Hiperkloremik-Hipokalemik metabolik asidoz
B) Hiperkloremik-Hiperkalemik metabolik asidoz
C) Normokloremik-Normokalemik metabolik asidoz
D) Hipokloremik-Hipokalemik metabolik alkaloz
E) Hipokloremik-Hiperkalemik metabolik alkaloz

(Cevap D)
146. Plevral efüzyonu olan bir hastanın plevral ve serum incelemesinde plevra/serum oranları: protein=0.3, LDH=0.4, Glikoz=1 saptanıyor. Aşağıdakilerden hangisi en düşük olasılıktır?
A) Nefrotik sendrom
B) Pankreatit
C) Atelektazi
D) Siroz
E) Konjestif kalp yetmezliği

(Cevap B)
147. Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı diyafram yükselmesine neden olmaz?
A) Amfizem
B) Pulmoner infarktüs
C) Mediasten tümörü
D) Alt lob atelektazisi
E) Subfrenik abse

(Cevap A)
148. Aşağıdakilerden hangisi sarkoidozun karekteristik bulgusu değildir?
A) Eritema nodosum
B) Artrit
C) Anterior üveit
D) Nazal mukoza tutulumuna bağlı burun tıkanıklığı
E) Akciğer absesi

(Cevap E)
149. Wegener granülomatozisi için aşağıdakilerden hangisi karekretistik bulgu değildir?
A) Paranazal sinüzit
B) Retroorbital kitle ve propitozis
C) Özefagus alt sfinkter tutulumu
D) Nazal septumun perforasyonu
E) Seröz otit media

(Cevap C)
150. Küme baş ağrısında profilaktik tedavide kullanılmayan ilaç hangisidir?
A) Ergotamin
B) Verapamil
C) Metizerjit
D) Plopranolol
E) Kodein

(Cevap A)
151. Aşağıdakilerden hangisi posttravmatik stres sendromunun özelliği değildir?
A) Dikkat artışı
B) Panik atak
C) Disosiasyon bozukluğu
D) Reddedilme duygusu
E) Suçluluk duygusu

(Cevap A)
152. Grafikte okla gösterilen 1963 yılına ait düşme trendinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? (Grafik verilmiş)
A) Aşılama ruhsatının alınması
B) Sefalosporinlerin bulunması
C) Hemşirelere reçete yazma yetkisinin verilmesi
D) Kayıtların iyi tutulmaması
E) Çocuk hastanelerinin açılması

(Cevap A)
153. Hiroşima'ya atılan atom bombasından sonra yapılan kanser araştırması aşağıdaki testlerden hangisi ile yapılır?
A) Kesitsel araştırma
B) Kohort araştırma
C) Vaka kontrol araştırması
D) Deneysel araştırma
E) Retrospektif

(Cevap B)
154. Yeni geliştirilen diabet teşhisine yönelik bir testte 100 tane diyabetli olduğu bilinen, 100 tane sıradan denek katılmıştır. Test sonuçlarına göre 110 deneğin diyabetik olduğu saptanmıştır. Bu 110 deneğin 90 tanesi diyabetik olduğu bilinen gruptandır. Testin duyarlılığı nedir?
A) 90/20
B) 90/90
C) 90/110
D) 110/200
E) 90/100

(Cevap E)
155. Hangi romatoid artritte en seyrek tutulan eklemdir?
A) Diz
B) PIF
C) MKF
D) El bileği
E) DİF

(Cevap E)
156. Diyabetli bir hastada baş parmağında uyuşma, baş parmağını küçük parmağı ile birleştirememe ve tenar atrofi mevcut ise hangi sinir lezyona ulaşmıştır?
A) N.medianus
B) N.aksillaris
C) N.ulnaris
D) N.muskulokutaneus
E) N.radialis

(Cevap A)
157. Hangisi osteoartritin tipik radyolojik bulgusu değildir?
A) Eklem aralığında daralma
B) Subkondral skleroz
C) Osteofit
D) Eklemde kemik ankilozu
E) Kemik kistleri

(Cevap D)
158. Atopik dermatitin hangisi özelliği değildir?
A) Pruritus
B) Tipik morfolojik dağılım
C) Kronik tekrarlayan dermatit
D) Atopik aile öyküsü
E) Ig A yüksekliği
(Cevap E)
159. Aşağıdakilerden hangisi nikotin bağımlılığında gözlenmez?
A) Dopamin ödül sisteminin aktivasyonu
B) Sikülisyondaki noradrenalinin artması
C) Vazopressin salgılanmasının artması
D) Tiroid stimule edici hormon artması
E) Beta endorfin salgılanmasının artması
160.Myestania graviste aşağıdaki kaslardan hangisinin fonksiyonunda kusur gelişmez?
A) Orbikülaris okuli
B) Levator palpebrae
C) İnterkostal kaslar
D) Pupilla fonksiyonlarını düzenleyen kaslar
E) Proksimal ekstremite kasları

(Cevap D)

KADIN DOĞUM
161. Myoma uteride en sık karşılaşılan durum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Asemptomatik
B) Menoraji
C) Metroraji
D) Oligomenore
E) Postkoital kanama

(Cevap A)
162. Bethesda sistemine göre smear sonucunun ASCUS olarak rapor edilmesi hangi tip hücrelerin görüldüğünü ifada eder?
A) İnflamatuar hücreler
B) Benign reaktif hücreler
C) Atipik squamöz hücreler
D) Atipik HPV koilositik hücreler
E) Kanser hücreleri

(Cevap C)
163. Uterus rüptüründe en sık görülen bulgu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şok
B) Fetal kalp atım bozukluğu
C) Şiddetli karın ağrısı
D) Vajinal kanama
E) Presente fetal kısımda yükselme

(Cevap B)
164. "Condiplucato corpora" aşağıdaki malprezantasyonların hangisinde görülebilecek doğum şeklidir?
A) Makat
B) Alın
C) Transvers
D) Sinkiput
E) Yüz

(Cevap C)
165. Preeklampside en sık görülen böbrek lezyonu hangisidir?
A) Glomerulokapiller endotelyozis
B) Membranoproliferatif glomerulonefrit
C) Akut tübüler nekroz
D) Kortikal nekroz
E) İnterstisyel nefrit

(Cevap A)
166. Ebeveynlerindeki Rh uyuşmazlığından etkilenmiş bir fetusta intrauterin dönemde hangisi gözlenmez?
A) Anemi
B) Ödem
C) Asit
D) Kalp yetmezliği
E) Kernikterus

(Cevap E)
167. Sperm değerlendirilmesinde hangisi fertilite yönünden en fazla prognostik önem taşır?
A) Volüm
B) Lökosit sayısı
C) Motilite
D) İmmunobead
E) Spermar

(Cevap C)
168. Amenoreik bir hastada gonadotropin düzeyinin düşük olduğunun saptanması durumunda aşağıdakilerden hangisi düşünülmesi gereken hastalıklardan biri değildir?
A) Müllerian agenezi
B) Sheehan sendromu
C) Amenore-Galaktore sendromları
D) Anoreksia nervosa
E) Kraniofaringioma

(Cevap A)
169. Komplet molde en sık görülen karyotip hangisidir?
A) 45 X
B) 46 XX
C) 46 XY
D) 69 XXX
E) 69 XXY

(Cevap B)
170. İnguinal lenf nodu metastazıolan over kanserli bir olguda FİGO'ya göre evre kaçtır?
A) IIa
B) IIIa
C) IIIb
D) IIIc
E) IV

(Cevap D)
171. Endodermal sinus tümörünün takibinde en güvenilir tümör belirteci hangisidir?
A) Ca125
B) Alfa fetoprotein
C) Laktik dehidrogenaz
D) CEA
E) bhCG

(Cevap B)
172. Kombine tip oral kontraseptif kullanımın kesin kontrendike olduğu bir durum aşağıdakilerden hangisidir?
A) 35 yaş üstünde sigara içen kadın
B) Diabetes mellitus
C) Hipertansiyon
D) Migren
E) Epilepsi

(Cevap A-D Kayaalp'e göre)
173. Kombine oral kontraseptifle acil kontrasepsiyon sağlanmasında en önemli mekanizma hangisidir?
A) Embriyo transportunun bozulması
B) Ovulasyon geciktirilmesi
C) Fertilizasyonun önlenmesi
D) Sperm fagositozunun hızlandırılması
E) Servikal mukusun koyulaştırılması

(Cevap B)
174. Naboth kisti ne şekilde oluşur?
A) Wolf kanal artıklarının hipertrofisi ile
B) Kolumnar epitelle döşeli endoservikal bezlerin ağızlarının tıkanması ile
C) Skuamöz hücre artıklarının birikmesi ile
D) Transformasyon zonunun metaplazisi ile
E) Mezonefrik kanal epitelinin proliferasyonu

(Cevap B)
175. Fallop tüpünün kısımlarının uterusdan overe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) İnterstisyel, isthmus, ampulla, infundibulum
B) İnterstisyel, ampulla, isthmus, infundibulum
C) İnterstisyel, infundibulum, isthmus, ampulla
D) Ampulla, interstisyel, infundibulum, isthmus
E) İsthmus, ampulla, infundibulum, interstisyel

(Cevap A)

CERRAHİ
176. Aşağıdakilerden hangisi 2,3 Difosfogliserat sentezinin artmasına neden olur?
A) Yetersiz inorganik fosfat alımı
B) Tiroid hormon düzeyi düşüklüğü
C) Kortizol düzeyi
D) Yeterli selenyum alımı
E) Hipoksi

(Cevap E)
177. Dehidrate olmayan, böbrek fonksiyonları normal olan postoperatif bir hastada serum sodyum düzeyi 120 mEq/L olarak saptanmıştır. Bu hastadaki serum sodyum düzeyinin düşük olmasının en olası nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Total vücut sodyum eksikliği
B) Aşırı böbrek dışı sıvı kaybı
C) Uygunsuz antidiüretik hormon salınımı
D) Diabetes insipidus
E) Cushing hastalığı

(Cevap C)
178. Aşağıdakilerden hangisi hidrojen iyonlarının asidoz halinde vücutta tamponlanmasında en önemli rol oynar?
A) Bikarbonat-karbonik asit
B) Hemoglobin
C) İntraselüler proteinler
D) Fosfatlar
E) Amonyum

(Cevap A)
179. Aşağıdakilerden hangisi masif kan transfüzyonunun komplikasyonlarından biri değildir?
A) Hiperkalemi
B) Hipotermi
C) Oksihemoglobin disosiasyon eğrisinde sola kayma
D) Kalp yetmezliği
E) Hiperkalsemi

(Cevap E)
180. Künt batın travmalı bir hastaya yapılan diagnostik peritoneal lavaj sonrasında pozitif bulgu elde edilmiş ve şok tablosunun olmadığı saptanmıştır. Bu hastada aşağıdaki tetkiklerden hangisinin yapılması tanı ve tedaviyi yönlendirmede en az yararlıdır?
A) Oral ve intravenöz kontrastlı bilgisayarlı tomografi
B) Tanısal laparoskopi
C) İntravenöz pyelografi
D) Arteriografi
E) Direk batın grafisi

(Cevap C)
181. Aşağıdakilerden hangisi meme kanserinde permeasyon türü yayılmaya bir örnektir?
A) Supraklaviküler lenf nodu
B) Satellit deri nodülleri
C) Aksiller lenf nodu
D) Kemik iliği metastazı
E) Menengial karsinomatozis

(Cevap A)
182. 40 yaşında bayan hasta sağ meme başında ortaya çıkan kızarıklık ve ekzematoid görünüm nedeni ile hastaneye başvuruyor. Kullanılan kortikosteroidli pomatlardan yarar görmüyor. Yapılan mamografi normal olarak değerlendiriliyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Medüller meme kanseri
B) Komedokarsinom
C) Memenin Paget hastalığı
D) Duktal ektazi
E) Filloides tümör

(Cevap C)
183. Tiroidektomi sonrasında rekürren larengial sinirin tek taraflı yaralanması durumunda, erken dönemde aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkmaz?
A) Krikotroid kasın denerve olması
B) Vokal kordun orta hat yakınında fikse kalması
C) Sıvı alımı sırasında boğulma hissi
D) Ses kısıklığı
E) Ses kalınlaşması

(Cevap A)
184. Boyun bölgesinde 2 aydır kitle bulunması şikayetiyle başvuran 18 yaşındaki erkek hastanın fizik muayenesinde tiroid bezi sağ lobunda 2 cm çaplı, tek nodül ve aynı tarafta 2 adet büyümüş servikal lenf nodu saptanıyor. Yapılan ince iğne aspirasyon sitolojisinde malign hücreler görülüyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Papiller tiroid kanseri
B) Foliküler tiroid kanseri
C) Anaplastik tiroid kanseri
D) Medüller tiroid kanseri
E) Lenfoma

(Cevap A)
185. Bisikletten düşen 22 yaşındaki bir kişi acil servise getirilmiştir. Yapılan fizik muayenesinde hastanın kan basıncının normal olduğu, taşikardi ve hava açlığı bulunan hastada ayrıca boynunun sol tarafında cilt altında krepitasyon alınmıştır. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hemotoraks
B) Atelektazi
C) Göğüs duvarı hematomu
D) Servikal vertebra kırığı
E) Pnömotoraks

(Cevap E)
186. 64 yaşında bir erkek hastada serum alfa feto protein düzeyi 450 mg/ml olarak saptanmıştır. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pyojenik karaciğer absesi
B) Karaciğer fokal nodüler hiperplazisi
C) Bilier siroz
D) Primer karaciğer kanseri
E) Metastatik karaciğer kanseri

(Cevap D)
187. Kolelitiazis tanısı için ilk yapılması gereken ve en duyarlı radyolojik inceleme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ultrasonografi
B) Bilgisayar tomografi
C) Magnetik rezonans görüntüleme
D) İntravenöz kolanjiografi
E) Tanısal laparoskopi

(Cevap A)
188. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde spontan dalak rüptürü en sık görülür?
A) Herediter sferositoz
B) Sarkoidoz
C) Polisitemia vera
D) Akut lösemi
E) Enfeksiyöz mononükleozis

(Cevap E)
189. Halsizlik ve çabuk yorulma şikayetleriyle başvuran 64 yaşındaki bir erkek hastada fizik muayenede patolojik bulgu saptanmamıştır. Laboratuvar incelemelerinde serum demir düzeyi düşük, transferin düzeyi yüksek, gaytada gizli kan pozitif olarak bulunmuştur. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Crohn hastalığı
B) Divertikülozis
C) Sağ kolon tümörü
D) Sol kolon tümörü
E) İnflamatuar bağırsak hastalığı

(Cevap C)
190. 40 yaşında bir erkek hasta dışkılama sırasında anal bölgede ağrı ve sonrasında damlama şeklinde kanama yakınmasıyla başvuruyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rektum kanseri
B) Perianal fistül
C) Perianal abse
D) Kondiloma accümünata
E) Anal fissür

(Cevap E)
191. 70 yaşında sadece uzun mesafe yol yürümekle gelen baldır ağrısı olan bir hastanın fizik muayenesinde ayaklarda herhangi bir iskemik yara saptanmamıştır. Bu hastada aşağıdaki arterlerden hangisinin tıkanma olasılığı en yüksektir?
A) Popliteal arter
B) Ana femoral arter
C) Derin femoral arter
D) Süperfisial femoral arter
E) Anterior tibial arter

(Cevap D)
192. Künt göz travmasının aşağıdakilerden hangisine yol açması beklenmez?
A) Vitreus hemorajisi
B) Santral retina arteri tıkanıklığı
C) Katarakt
D) Glokom
E) Retina dekolmanı

(Cevap B)
193. Trakeasında yerleşmiş yabancı cisim bulunan bir kişide en sık görülen bulgu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hırıltılı solunum (Wheezing)
B) Sağ akciğerde dinlemekle akciğer seslerinde azalma
C) Sağ akciğerde atelektazi
D) Ses kısıklığı
E) Hemoptizi

(Cevap A)
194. 0-6 aylık bebeklerde doğumsal kalça çıkığının cihaz ve tedavisinde, kalçanın tespit edilmesi gereken pozisyonlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Addüksiyon ve ekstansiyon
B) Addüksiyon ve fleksiyon
C) Abdüksiyon ve ekstansiyon
D) Abdüksiyon ve fleksiyon
E) Dış rotasyon ve ekstansiyon

(Cevap D)
195. Bir haftadır yedikleri içeren ve şiddetli giderek artan kusması olan 3 haftalık bir erkek bebekte en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Trakeoözefajeal fistül
B) Prepilorik veb
C) Mekonyum ileusu
D) İnfantil hipertrofik pilor stenozu
E) Aganglionik megakolon

(Cevap D)
196. Aşağıdakilerden hangisi genitoüriner tüberkülozun komplikasyonlarından biri değildir?
A) Renal kalsifikasyon
B) Hipertansiyon
C) Erkekte infertilite
D) Kontrakte mesane
E) Mesane divertikülü

(Cevap E)
197. Aşağıdakilerden hangisinde gözlük şeklinde periorbital ekimoz gözlenir?
A) Akut subdural hematom
B) Epidural hematom
C) Kafa kaidesinde kırık
D) İntraventriküler kanama
E) Travmatik subaraknoid kanama

(Cevap C)
198. Akut bir baş boyun bölgesi yaralanmasında öncelikle aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Röntgen çekilmesi
B) Solunum yolunun açık tutulması
C) İdrar sondası takılması
D) İntravenöz sıvı verilmesi
E) Taze kan verilmesi

(Cevap B)
199. Hamilelik planlayan 28 yaşındaki bir kadının karaciğerinde aşağıdaki benign tümörlerden hangisini gözlenmesi durumunda tümörün cerrahi olarak eksizyonu düşünülmelidir?
A) Hemanjiom
B) Hemartom
C) Adenom
D) Fokal nodüler hiperplazi
E) Lipom

(Cevap C?)
200. Daha önce hiçbir şikayeti olmayan 75 yaşındaki bir kadın hasta iki aydır süren kilo kaybı, halsizlik, sarılık ve sırtına vuran sağ üst kadran ağrısı yakınmaları ile başvuruyor. Yapılan fizik muayenede safra kesesi ağrısız olarak ele geliyor. Bu hastada tanı koymak için ilk yapılması gereken en yararlı tetkik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Endoskopik retrograt pankreatografi
B) Bilgisayarlı karın tomografisi
C) Pertükan transhepatik kolanjiografi
D) Manyetik rezonans görüntüleme
E) Selektif anjiografi

(Cevap B)
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
18:14 - Türkiye ithal oyuncağa 5 yılda 1,8 milyar dolar harcadı18:08 - Nazilli Menderes Anadolu Lisesinden devamsızlığı azaltan uygulama18:02 - Otomotiv ihracatının dörtte biri Bursa'dan yapıldı17:56 - Kazada hayatını kaybeden lise öğrencisi toprağa verildi17:51 - Kapadokya, turizmde yılı rekorla kapatacak17:46 - Bakan Soylu'dan 'Adana'daki festivale yasak' açıklaması17:41 - Babanın azmi felçli kızını yaşama bağladı17:36 - Kedi yavrusu rektörlüğün maskotu oldu17:35 - Memurlara özel %15 ekstra indirim başladı17:31 - Bakan Turhan açıkladı... Akdeniz Sahil Yolu akıllanıyor
17:26 - Bakıcının yaptıklarını gören aile dehşete düştü!17:21 - İstanbul'da sıcak hava keyfi17:16 - Prof. Dr. Ortaylı'dan Nobel Ödülü eleştirisi17:11 - Saatlerdir süren arızanın nedeni belli oldu17:06 - Dünyanın en güçlü kadınları belli oldu!17:01 - Yılbaşı biletlerine yoğun ilgi16:56 - Trafik cezası yedi, yolda oturma eylemi yaptı16:51 - Atatürk Havalimanı'nda sahibinden satılık yolcu uçağı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Milletvekillerinin, araçlarına çakar takmalarını doğru buluyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam