KPSS ile yerleşenler teknik ünvanlara nasıl geçiş yapar?

KPSS tercihleri ile mezun olduğu bölümün hizmet sınıfına yerleşemeyen adaylarımızdan nasıl kendi unvanlarına geçeceklerine dair soruları cevaplandırıyoruz.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 17 Temmuz 2014 10:05, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
KPSS ile yerleşenler teknik ünvanlara nasıl geçiş yapar?

Kısa bilgi

Özellikle teknik bilimler ve eğitim bilimleri alanlarından mezun olan adaylar, kendi unvanlarına ve hizmet sınıflarına yeterince kadro ayrılmaması nedeniyle memur, vhki, bilgisayar işletmeni gibi genel idare hizmetleri veya hizmetli gibi yardımcı hizmetler sınıfı kadrolarına atanmaktadır.
Bu durumdaki bulunanların kendi unvanlarına atanma imkanlarını inceliyoruz.

Unvan değiştirmenin iki yolu var

Kamu kurumlarında memur olarak çalışanların unvan değiştirmeleri için iki yol var:

1- Tekrar KPSS puanıyla çalışmak istediği unvanın olduğu bir kuruma yerleşmek

2- Çalıştığı kurumun görevde yükselme sınavına girmek

Unvan değişikliğine yönelik mevzuat

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Bir Sınıftan Başka Bir Sınıfa Geçme" başlıklı 71'inci maddesine göre "Memurların eşit dereceler arasında veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştirmeleri caizdir. Bu şekilde sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için bu Kanunda veya kuruluş kanunlarında belirtilen niteliklere sahip olmaları şarttır. ... Kurumlar, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden .... atayabilirler."
Buna dayanarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin Ek 3'üncü maddesinde unvan değişikliği sınavına ilişkin genel hususlar belirtilmiştir.

Unvan değişikliği sınavı

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken eğitimini aldığı diğer unvanlarda çalışmak isteyenlerin kurum tarafından açılacak unvan değişikliği sınavına girmeleri gerekmektedir. Örneğin, mühendislik mezunu olduğu halde kendi unvanı ile açılan kadroya puanı yetmediği için Genel idare hizmetleri sınıfında memur unvanla kadroya atanan kişi, göreve başladıktan sonra kurumun belirlediği takvime göre unvan değişikliği sınavına girmelidir.

Sınav sürekli ve periyodik değil

Unvan değişikliği sınavı açılması kurumların takdir yetkisi kapsamında olan bir sınavdır. Yani kurum isterse bu sınavı uygulamayabilir. Bu durumda kamuda çalışanlar kurumun bu sınavı açmaması durumunda unvan değiştiremezler.
Uygulamaya bakıldığında ise Türkiye'de genel olarak kurumlar unvan değişikliği sınavı açılmasına pek sıcak bakmamakta ve gerçekten de bu sınavı gerçekleştiren kurum sayısı bir elin parmaklarını geçmemektedir. Bu kurumlar da zaten şimdiye kadar bir veya iki kez unvan değişikliği sınavı uygulamıştır. Bu yüzden KPSS ile yerleştikten sonra nasıl unvan değiştireceğini araştıran adaylarımıza yukarıda belirttiğimiz Yönetmeliğin ilgili hükümlerini incelemelerini ve yerleştikleri kurum ile görüşmelerini tavsiye ediyoruz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber