Okul müdürünün görev süresine Y.D.

Kayseri İdare Mahkemesi, eğitim kurumu yöneticilik görev süresi uzatılmayan öğretmenin açtığı davada, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 03 Kasım 2014 18:18, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Okul müdürünün görev süresine Y.D.

Kayseri'de yaşanan bir olayda, bir ilkokul müdürünün görev süresi, yapılan değerlendirmede 75 ve üzeri puan alamadığı için uzatılmamıştır.

HAKKINDA DİSİPLİN SORULTURMASI AÇILMIŞ OLMASI GEREKEN KRİTERLER

Açılan davada, 3 kişilik idare mahkemesi heyeti, Değerlendirme Forumunda yer alan bazı kriterler yönünden, "Hayır" denilerek puan vermemenin dayanağının, davacı hakkında açılmış soruşturma olması ve verilmiş disiplin cezası olması gerektiğini belirtmiştir.

Mahkeme bu bağlamda; örneğin
- eğitim bölgesi müdürleri ve danışma kurulu toplantılarına etkin olarak katılır,
- eğitim kurumu mekanlarının güvenliğini sağlayacak tedbirler alarak güvenli bir eğitim öğretim ortamı oluşturur,
- eğitim öğretim süreçlerinde resmi yazışma ve dosyalama sistemini zamanında ve usulüne uygun yapar,
- MEBSİS, e-okul vb. kurumlara ait elektronik sistemleri zamanında, eksiksiz ve usulüne uygun olarak kullanır,
- eğitim kurumunun tertip ve düzeni ile hijyen kurallarına uygun olarak temizliğini sağlar,
- kurumun fiziksel koşullarını (ısı, ışık, ses durumu vb.) kurumun amaçlarını destekleyecek şekilde düzenler,

gibi kriterler için davacı hakkında bir soruşturmanın açılmış olması veya disiplin cezası verilmiş olmasının gerektiğine dikkat çekmiştir.

OLUMSUZ KANAAT İÇİN BİLGİ VE BELGE GEREKEN KRİTERLER

Mahkeme karar gerekçesinde, bazı kriterler için de kanaat bildirilmesine rağmen bu kanaati haklı kılacak bilgi ve belgenin sunulmadığına yer vermiştir.

Mahkeme bu bağlamda şu kriterleri örnek vermiştir:
- demokratik toplumda kabul edilmiş etik standartlarla eğitimin gerektirdiği rolü yerine getirir,
- davranışlarının kurumu nasıl etkileyeceğinin farkındadır ve ifadeleriyle kararları uyumludur,
- değişimin kaçınılmaz olduğuna inanır,
- kurumun değişimine ayak uydurmak için tedbirler alır, uyum çalışmalarını planlar ve uygular,
- eğitim çalışanlarına karşı eleştiriye açık, katılımcı yönetim yaklaşımı kullanır ve teşvik eder.

BAŞARISIZLIK İÇİN BİLGİ VE BELGE GEREKEN KRİTERLER

Yine mahkeme heyeti; değerlendirme forumunda davacının başarısızlığına veya yetersizliğine ilişkin değerlendirmeler yapılmasına rağmen bu konuda da bilgi ve belge sunulamadığını belirtmiştir. Bu bağlamda örnek olarak "çalışanların etkili performans göstermediğinde fark eder, rehberlik sağlar, tedbirleri alır ve gerektiğinde ilgili prosedürleri çalıştırır kriteri ile kurumun görev tanımında belirtilen eğitim çalışanlarının iş dağılımlarını, görev uygunluklarını da gözeterek yapar kriteri" verilmiştir.

İŞTE MAHKEME KARARI

Bu Habere Tepkiniz