1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Özel Konular \ Mahkeme Kararları \ Öğretmen

Öğretmen

 
10:18
05 Ağustos 2020
BİM'den özür durumu olan norm fazlası öğretmenlerle ilgili önemli kararBölge İdare Mahkemesi, Anayasanın "Aile Bütünlüğü" kuralını ve Yönetmeliğin 53. maddesi 1. fıkrasındaki; "....il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına mazeretleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atanır." hükümlerini gerekçe göstererek, norm kadro fazlası öğretmenin resen atanmasını iptal eden idare mahkemesi kararını onamıştır.
 
 
14:00
22 Mayıs 2020
Öğretmenlerin, sağlık özründen tayin talebi döneme bağlı mıdır? Konya BİM'den önemli kararKonya Bölge İdare Mahkemesi öğretmenlerin sağlık özrüne bağlı taleplerinin döneme bağlı olmadığına karar verdi.
 
 
12:37
05 Şubat 2020
Danıştay, sendika eylemi kapsamında öğle nöbeti tutmayan öğretmene nöbet ücreti verilmesine karar verdiDanıştay 12. Dairesi, sendikasının aldığı eylem kararı doğrultusunda nöbet görevini tutmayan öğretmene, nöbet ücreti verilmemesi yönündeki işlemi iptal etti.
 
 
15:34
29 Ocak 2020
Danıştay'dan, Okul yöneticiliği görevlendirmelerine dair önemli kararDanıştay, Okul aile birliği başkanı ve okul aile birliği başkan yardımcısı ile makul süre çalışmadığı halde olumsuz puan verilen okul müdürleri için önemli bir karar aldı.
 
 
00:02
27 Ocak 2020
Danıştay ve Danıştay İDDK, öğretmen mesaisinin tanımında son noktayı koyduDanıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun bu kararına göre; yönetici ve öğretmenlerin mesai süreleri, Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar kurulu kararında yer alan aylık ve zorunlu ek ders karşılığı girmek zorunda oldukları ders saati sayıları ve ilgi yönetmeliğine göre belirlenen bir ders saati süresi ve aralardaki teneffüs sürelerinden oluşmaktadır
 
 
01:55
09 Aralık 2019
Hafta sonlarına denk gelen seminere katılmayan öğretmene verilen ceza iptal edildiHafta sonlarına denk gelen seminer yani mesleki çalışmalara üyesi bulunduğu sendikanın, mesai saatleri dışında yapılan bazı çalışmaların gönüllülük esasına dayalı olmasına karşın öğretmenlerin görevlendirilmesinin yasal olmadığı gerekçesiyle katılmayan öğretmene açılan soruşturma soncunda verilen cezayı Samsun 1. İdare Mahkemesi iptal etmiştir.
 
 
11:29
05 Aralık 2019
Göreve iade edilenlerin ek ders ve maaşlarının yasal faizleriyle ödenmesine dair kararMahkeme; göreve iade edilen davacının ek ders ücretleri ve eksik ödenen öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ve yoksun kaldığı maaşlarının yasal faizleriyle birlikte ödenmesine karar verdi.
 
 
00:05
27 Kasım 2019
İdare mahkemesinden, görevden alınan proje okulu müdürüne yönelik kararEskişehir 2. İdare Mahkemesi proje okulunda müdür iken görevden alınan bir personelin açtığı davada, MEB aleyhine karar verdi.
 
 
22:48
16 Ekim 2019
Halk eğitim merkezi müdürlerinin, ders dağıtım yetkisine iptal kararıHalk eğitim merkezlerinde, haftalık ders programlarının, okul müdürlüğü tarafından hazırlanarak öğretmenlere tebliğ edilmesi şeklinde uygulama, Danıştay tarafından iptal edildi
 
 
12:58
26 Temmuz 2019
Naklen atanan sözleşmeli öğretmene yolluk kararıEğitim Bir Sen'in açtığı davada, mahkeme naklen atanan sözleşmeli öğretmene yolluk ödenmesine hükmetti
 
 
14:48
23 Mayıs 2019
Okul müdürünün norm kadro oyunu yargıdan döndüAnkara'da yaşanan bir olayda, okulda bir felsefe normu bulunmasına rağmen, yöneticilik görevinin sona eren bir kişi norm fazlası olarak bu okula atanmış, 1 yıl sonra norm güncellemesi yapılarak norm sayısı 2'ye çıkarılmış, bir yıl sonra ise bu kez norm sayısı 1'e indirilmiştir. Okul müdürlüğü, hizmet puanı düşük olduğu için eski felsefe öğretmenini norm fazlası yapmıştır. açılan davada, idare mahkemesi, normu 1 olan okula norm fazlası öğretmen atanmasının hukuki dayanağı bulunmadığına dikkat çekmiştir.
 
 
09:36
22 Nisan 2019
Öğretmeni, mazeretinin bulunduğu yerleşim yerine atamak zorunluluğu var mıdır?Bursa 1. İdare Mahkemesi; aile birliği mazeretine bağlı olarak talep dilekçesinde yer verilen istem ile sınırlı olarak değerlendirme yapılması gerekirken, söz konusu talebin dışına çıkılmak suretiyle tesis edilen dava konusu işlemi iptal etmesine karşılık Erzurum 2. İdare Mahkemesi kendi verdiği kararın davacı öğretmenin mazeretinin bulunduğu yerleşim yerine atanması sonucunu doğurmadığı şeklinde karar vermiştir.
 
 
09:20
22 Mart 2019
Yargı: Bilsem sınav ücretleri toplu sözleşme hükümlerine göre ödenmeliÖğretmene sınav ücretleri; Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "sınav görevi" başlıklı 12. maddesindeki hükümlere göre mi yoksa Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Dönem Toplu Sözleşme metninin İkinci Bölümünde yer alan "Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" başlıklı kısmındaki "Milli Eğitim Bakanlığınca hafta sonu yapılan merkezi sınavlarda görev alanlara ödenecek sınav ücretleri" başlıklı 17. maddesi hükümlerine göre mi ek ders ücreti ödenir?
 
 
11:55
04 Mart 2019
Engelli öğretmenler yurt dışında görev alabilir mi?Öğretmenin yurt dışı öğretmenlik için yaptığı başvurunun, sırf engelinin varlığı nedeniyle başvurunun reddi işleminde hukuka uyarlık görülmemiştir.
 
 
15:08
20 Şubat 2019
Göreve iade edilenlerin ek ders ücretlerine dair BİM kararıİzmir Bölge İdare Mahkemesi, KHK ile görevine iade edilen öğretmenin açtığı davada, zorunlu nitelikteki ek ders görevi karşılığındaki ücretlerin ödenmesi gerektiğine karar verdi.
 
 
12:00
15 Şubat 2019
Düzenleyici işlem iptal edilirse, iptal sonrası açılan davada geriye dönük ödeme yapılır mı?Yargı; "Yargı kararı ile bir düzenleyici işlemin yürütmesinin durdurulması ya da iptali halinde, bu düzenlemeye dayanılarak gerçekleştirilen işlemlerin de geriye dönük olarak tüm sonuçları ile birlikte ortadan kaldırılması gerekmektedir." dedi.
 
 
16:20
11 Şubat 2019
Mesai saatleri dışında yapılan seminerlere ek ders ödenir mi?İdare Mahkemeleri, istirahat saatlerinde idarece görevlendirme yapılmak suretiyle kamu personeline görev verilmesi durumunda bu göreve yönelik olarak personele ödeme yapılmasının gerekeceği tartışmasız olduğundan mesai saatleri dışında yapılan seminerlere ek ders ödenmesine karar vermektedir.
 
 
10:10
27 Ocak 2019
Başka bir zorunlu hizmet bölgesinde çalışmaya devam eden öğretmenler artırımlı hizmet puanından faydalanabilirler mi?Yargı; "Başka bir zorunlu hizmet bölgesinde çalışmaya devam eden davacının artırımlı hizmet puanından faydalanması gerekir." dedi.
 
 
13:45
17 Ocak 2019
Yargı; isim benzerliğinden dolayı istemediği okula ataması yapılan öğretmenin atamasını iptal ettiYargı; Okulların isim benzerliğinden dolayı sehven tercih edilmesi nedeniyle başka bir okula ataması yapılan öğretmenimizin iradesinin bulunduğu ilçedeki okula atamasını yönünde olduğu, aksi bir durumun hayatın olağan akışına aykırı olduğu gerekçesiyle atamayı iptal etmiştir.
 
 
16:17
16 Ocak 2019
BİM'ler, İlksan aidat davalarını red ediyorBölge İdare Mahkemeleri, İlksan üyeliği sona ermiş olanların kesilen aidatlarının, üye kalsa idi emekliye ayrılırken alacağı maddi yardım ölçü alınıp hesaplanarak yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle açılan davaları red etmektedir.
 
 
12:16
01 Ocak 2019
Yargı kararını verdi. Öğretmene araç kontrol görevi verilir mi?İdare mahkemesinin verdiği öğretmene araç kontrol görevi verilemez şeklindeki karar Danıştay tarafından onandı
 
 
00:02
17 Aralık 2018
Yargı; "öğretmenin boş gününe nöbet görevi verilemez"Çorum Valiliği'nin okullarda öğretmenlerin haftanın bir günü derse girmeyip bütün gün nöbet tutmalarına yönelik talimatı doğrultusunda nöbet listelerinin hazırlanmasına dair işleminin iptali istemiyle açılan davada, Bölge İdare Mahkemesi, mevzuat hükümlerini aşacak şekilde tesis edilen işlemde hukuka uygunluk görmeyerek yürütmenin durdurulmasına hükmetti.
 
 
00:04
30 Nisan 2018
Yargı "Ödüllendirmede aynı kişinin farklı sıfatlarla vermiş olduğu puanlar arasında farklılık olamaz" dedi
 
 
19:39
05 Nisan 2018
Tematik meslek liselerine öğretmen atanmasına iptal kararTematik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Olarak Eğitim ve Öğretim Yapacak Okulların Belirlenmesi, Yönetimi, Öğretmen Ataması, Yönetici Görevlendirmesi, Öğrenci Kayıt/Nakil ve Geçişlerine İlişkin Usul ve Esaslar'ın yürütmesi durduruldu.
 
 
16:12
19 Mart 2018
İhtiyaç olmaması halinde sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmesi feshedilemeyecekDanıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, görev yaptıkları il içinde alanında ihtiyaç olmaması halinde sözleşmenin fesih edilmesini öngören hükmün yürürlüğünü durdurdu.
 
 
18:07
06 Mart 2018
Proje okulunda bir iptal kararı da Samsun'danSamsun'da proje okulu olarak belirlendiği için görev yerleri değiştirilen öğretmenler açtıkları davaları kazanarak göreve geri döndüler.
 
 
00:02
06 Mart 2018
Danıştay; Proje okuluna Bakanlıkça atananlar, 4 ve 8 yıllık görev süresine tabi degil, dediDanıştay kararına göre, Bakanlıkça proje okullarına ataması yapılmış olan, dört veya sekiz yıllık görev süresini tamamlayan öğretmenlerin proje okullarındaki görevleri sona ermeyecek
 
 
17:03
30 Ocak 2018
Proje okulunda usulsüz norm fazlası işlemine iptal kararıİstanbul İdare Mahkemesi, norm kadro fazlası olduğuna yönelik olarak bir çalışma yapılmadan, norm kadro fazlası olarak belirlenen ve başka bir okula tayini yapılan öğretmenin atama işleminin iptaline karar verdi
 
 
19:42
10 Ocak 2018
İlave Eğitim Öğretim Tazminatından hangi branş öğretmenleri yararlanabilir?Danıştay Anadolu Sağlık Meslek Liselerinde meslek öğretmeni olarak görev yapan çeşitli branşlardan (Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği(Sağlık/Tıbbi Sekreterlik, Sağlık/Anestezi ve Reaminasyon, Sağlık/Radyoloji, Sağlık/Hemşirelik) öğretmenlerin, ilave eğitim öğretim tazminatından yararlandırılmamalarına ilişkin işlemlerin iptaline yönelik açılan davalarda, ilave eğitim öğretim tazminatından yararlanılabilmesi için söz konusu branşın ilgili Bakanlar Kurulu kararında yer alan branşlar arasında yer almasının da zorunlu olduğuna, davacıların öğretmenlik yaptıkları branşların bunlar arasında yer almadığına karar verdi.
 
 
15:11
07 Ocak 2018
Polis memurunun, öğretmen olan eşinin, eş durumu tayininde, norm kadro uygulanır mı?Zorunlu yer değiştirmeye tabi polis memurunun öğretmen olan eşinin, eş durumu özrünün değerlendirilmesinde norm kadro durumu ya da hizmet puanı gibi hususlar engel teşkil etmez.
 
 
00:31
10 Aralık 2017
Danıştay: Duyuru yapılmadan, proje okullarına öğretmen ve yönetici atanamazEğitim sen'in açtığı davada; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, herhangi bir duyuru yapılmaksızın, proje okullarına öğretmen ve yönetici seçme işlemlerinin yapılmayacağına karar verdi
 
 
00:05
07 Temmuz 2017
Hizmet puanı düşüklüğü nedeniyle eş durumu nakil talebi karşılanmayan öğretmen, dava açarsa ne olur?Danıştay, hizmet puanı düşük olduğu gerekçesiyle, istediği yere nakli olmayan öğretmenin açtığı davada, Milli Eğitim Bakanlığını haklı buldu
 
 
00:01
03 Temmuz 2017
Proje okulundaki öğretmenin, nakline kim yetkilidir?Ankara İdare Mahkemesi, proje okulunda görev yapan öğretmenin valilikçe başka bir okula atanmasına dair işlemi iptal etti. Mahkeme, öğretmen nakillerinde MEB'in yetkili olduğuna karar verdi.
 
 
00:05
21 Haziran 2017
Asli öğretmenliğe geçiş sözlü sınavına iptal kararı!2017 yılı Ocak ayında girdiği asli öğretmenliğe geçiş sınavında 18 puan alan öğretmen adayı, üyesi olduğu Eğitim Bir Sen tarafından mülakatın iptali istemiyle açtığı davayı kazandı
 
 
17:45
08 Haziran 2017
Bir öğretmenin daha, düşük verilen performans notu iptal edildiMEB'in yürürlüğe koyduğu performans değerlendirme notuna iptal de İzmir'den çıktı
 
 
00:02
10 Mayıs 2017
Anaokulu öğretmenine 70 performans notuna iptal kararıAdana 3. İdare Mahkemesi, bir anaokulu öğretmenine verilen 70 performans notunun iptaline karar verdi.
 
 
16:20
28 Nisan 2017
Öğretmen performans değerlendirmesine iptal kararıTrabzon İdare Mahkemesi, bir öğretmen hakkında okul müdürlüğünce takdir edilen 81 puanın, öğretmenin itirazı üzerine 71'e düşülmesine dair işlemde iptal kararı verdi.
 
 
00:05
03 Nisan 2017
Usta öğreticilere bağımsız ders verilemeyecek
 
 
09:30
20 Mart 2017
Hüseyin Çelik'in 76. madde atamalarına, 8 yıl sonra, iptal kararıİstanbul İdare Mahkemesi, 2009 yılındaki okul müdürlüğüne 76. madde kapsamında yapılan atamaların iptaline karar verdi.
 
 
12:40
11 Ağustos 2016
Danıştay, mesai saati dışındaki seminerle ilgili son kararını verdiDanıştay: Öğretmene Mesai saati dışında seminer görevi verilemez
 
 
00:03
22 Mayıs 2016
Proje okuluna seçilerek atanmış öğretmenin görev yeri değiştirilemez
 
 
00:02
22 Mayıs 2016
İş bırakma eylemlerine katıldığı için kadrosu yenilenmeyen araştırma görevlisi yargı kararı ile görevine iade edildi
 
 
00:00
22 Mayıs 2016
Basın açıklaması nedeniyle açığa alma işlemine yargı dur dedi
 
 
12:12
25 Mart 2016
Öğretmene, okula gelen araç plakalarını kontrol etme görevi verilebilir mi?Danıştay, okul öğretmenlerinden okula öğrencileri getiren araçların plakasını ve şoförün kimlik kontrolünü yapmak suretiyle ismini kontrol etmesinin beklenemeyeceğine karar verdi.
 
 
12:05
16 Şubat 2016
Maaş karşılığı derse girmeyen yöneticiye cezaMaaş karşılığı 6 saat (toplu sözleşmeye göre müdür ve müdür başyardımcıları için 2 saate düştü) derse girmeyen okul müdürüne açılan soruşturmada verilen cezayı Danıştay onayladı.
 
 
22:43
12 Ocak 2016
Öğrenci derse gelmezse, ek ders kesilir mi?Öğrencilerin derse gelmemesi halinde ek dersler kesilir mi?
 
 
21:49
08 Ocak 2016
Anadolu lisesindeki öğretmen, norm fazlası davasını kazandı
 
 
17:00
05 Ocak 2016
Danıştay, toplu sözleşmedeki İlksan maddesini durdurduDanıştay, 2016-2017 toplu sözleşmesinin İlksan üyeliğinin ihtiyari hale getiren maddesinin yürürlüğünü durdurdu
 
 
00:01
14 Aralık 2015
Yargıdan, 1.709 MEB şube müdürü için nihai karar1709 Şube Müdürlüğü Atamasında Danıştay'dan Son Nokta... Sadece Sözlü Puanı İle Yapılan 1709 MEB Şube Müdürü Ataması İptal Edildi
 
 
16:05
02 Haziran 2015
İşletmelerde beceri eğitimine ek ders ödenir mi?Deniz İdare Mahkemesinin kararı
 
SON HABERLER
19:25 - Mansur Yavaş, ilk 200'de yer alanların dörtte üçünü elendi19:16 - 1,5 milyon dolara satmak isterken yakalandılar!19:14 - Takografta hile böyle yapılıyor18:57 - Çin'in Brezilya'dan ithal ettiği donmuş gıdalarda virüs tespit edildi18:48 - Bakan Selçuk'tan eğitim için virüsle mücadele çağrısı18:42 - Erdoğan: Oruç Reis'e saldırırsanız bedelini ağır ödersiniz dedik
18:33 - Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu18:30 - Hapis cezası bulunan FETÖ üyesi Hatay'da yakalandı18:28 - Borsa, günü düşüşle tamamladı18:20 - Öğretmenlerden 'ateş ölçen, maske veren' robot18:17 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı ile görüştü18:09 - Bakan Akar: Tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız
17:57 - Hatalı sollama pahalıya patladı: 2 ölü, 2 yaralı17:51 - Tunç Soyer'den 'aktarma ücreti' açıklaması17:48 - Koronavirüs günlerinde en çok 'görüntülü konuşma' sevildi17:41 - Çalışanlarında virüs tespit edilen zincir mağaza kapatıldı17:35 - RTÜK'ten hakaret ve asılsız iddialara ceza
17:33 - Belediye meclis üyesinden belediye başkanına suç duyurusu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam