1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yargı: Bilsem sınav ücretleri toplu sözleşme hükümlerine göre ödenmeli

Öğretmene sınav ücretleri; Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "sınav görevi" başlıklı 12. maddesindeki hükümlere göre mi yoksa Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Dönem Toplu Sözleşme metninin İkinci Bölümünde yer alan "Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" başlıklı kısmındaki "Milli Eğitim Bakanlığınca hafta sonu yapılan merkezi sınavlarda görev alanlara ödenecek sınav ücretleri" başlıklı 17. maddesi hükümlerine göre mi ek ders ücreti ödenir?
22 Mart 2019 09:20
Yazdır
Yargı: Bilsem sınav ücretleri toplu sözleşme hükümlerine göre  ödenmeli

Öğretmen olan davacı tarafından, açılan davada BİLSEM sınav ücretlerinin Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "sınav görevi " başlıklı 12. maddesindeki hükümlere göre degil de Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Dönem Toplu Sözleşme metninin İkinci Bölümünde yer alan "Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" başlıklı kısmındaki "Milli Eğitim Bakanlığınca hafta sonu yapılan merkezi sınavlarda görev alanlara ödenecek sınav ücretleri" başlıklı 17. maddesihükümlerine göre ödenmesi talebiyle dava açmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "sınav görevi " başlıklı 12. maddesi;

"Sınav görevi

MADDE 12- (1)Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ilgili mevzuatı gereğince yapılan bekleme, sorumluluk, dışarıdan bitirme, final, ortalama yükseltme, seviye tespiti, mesleki formasyon, adaylık eğitimi, beceri sınavı ve beceri/proje yarışması sınavlarında görevlendirilen öğretmenlere, her bir sınav komisyon üyeliği ve her bir sınav gözcülüğü için 5 saat ek ders ücreti ödenir.

(2) Sınav komisyonu üyeliği ve sınav gözcülüğü görevleri kapsamında;

a) Bir öğretim yılında bir kişiye 12'den fazla sınav komisyon üyeliği ve 15'ten fazla sınav gözcülüğü görevleri,

b) Bir sınavda aynı kişiye hem sınav komisyon üyeliği hem de sınav gözcülüğü,

c) Yöneticiler,

için ücret ödenmez.

(3) Mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumları ile çok programlı liselerde atölye ve laboratuvar dersleri için yapılan sınavlarda öğretmen yetersizliği nedeniyle sınav komisyonunun oluşturulamaması durumunda, bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendindeki "Bir öğretim yılında bir kişiye 12'den fazla sınav komisyon üyeliği için ücret ödenmez" hükmü uygulanmaz.

(4) Atölye ve laboratuvar ders programı ile birlikte okutulan endüstriyel teorik dersler, bu maddenin üçüncü fıkrasının uygulanmasında atölye ve laboratuvar dersi sayılır.

(5) Bakanlığa ve diğer bakanlık ve kurumlara bağlı okullara alınacak öğrenciler ile açık öğretim kapsamında merkezi sistemle yapılan sınavlarda il sınav yürütme kurulu başkan ve üyeleri ile bina, salon sorumlusu ve gözcü olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere her sınav oturumu için 5 saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bu iş ve işlemlerle ilgili döner sermayeden ücret alanlara bu tür ücret ödemesi yapılmaz."

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Dönem Toplu Sözleşme metninin İkinci Bölümünde yer alan "Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" başlıklı kısmındaki "Milli Eğitim Bakanlığınca hafta sonu yapılan merkezi sınavlarda görev alanlara ödenecek sınav ücretleri" başlıklı 17. maddesi ;

"Milli Eğitim Bakanlığınca hafta sonu yapılan merkezi sınavlarda görev alanlara ödenecek sınav ücretleri

Madde 17- (1) 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 1 inci maddesinde öngörülen Bakanlar Kurulu kararının 01/01/2018 tarihine kadar yürürlüğe konulmaması halinde, söz konusu kararın yürürlüğe gireceği tarihe kadar 2006/11350 sayılı Kararın 12 nci maddesinin beşinci fıkrasında sayılan sınavlardan hafta sonu tatillerinde yapılan merkezi sınavlarda fiilen görev yapanlara, 2006/11350 sayılı Karar uyarınca herhangi bir ek ders ücreti ödenmemek kaydıyla, mülga 18/1/2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınav Ücretlerine ilişkin Usul ve Esasların uygulanmasına devam edilir. Ücreti döner sermayeye yatırılmak suretiyle yapılan sınavlar için bu kapsamda yapılacak ödemeler döner sermaye bütçesinden karşılanır."

Açılan davaya bakan İzmir 3. İdare Mahkemesinin 2016/1472 Esas ve 2018/1628 sayılı kararında; Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "sınav görevi " başlıklı 12. maddesine ve Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Dönem Toplu Sözleşme metninin İkinci Bölümünde yer alan "Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" başlıklı kısmındaki "Milli Eğitim Bakanlığınca hafta sonu yapılan merkezi sınavlarda görev alanlara ödenecek sınav ücretleri" başlıklı 17. maddesine atıfta bulunularak;

"Dava dosyasının incelenmesinden, 06/03/2016 se 26/03/2016 talihlerinde Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSE M) yerleştirilecek olan öğrencilerin seviyelerini belirlemek amacıyla yapılan sınavda da 4 oturum salon başkanı ve 4 oturum gözetmen olarak görev alan davacı tarafından eksik ödenen ücretlerinin ödenmesi istemiyle 29/03/2016 tarihinde başvuruda bulunulduğu, söz konusu başvurunun cevap verilmemek suretiyle zımnen reddi üzerine de bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda verilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ilgili mevzuatı gereğince yapılan bekleme, sorumluluk, dışarıdan bitirme, final, ortalama yükseltme, seviye tespiti, mesleki formasyon, adaylık eğitimi, beceri sınavı, beceri/proje yarışması sınavlarında görevlendirilen öğretmenlere her bir sınav komisyon üyeliği ve her bir sınav gözcülüğü için 5 saat ek ders ücreti ödeneceği, öğretmenin sendika üyesi olması halinde ise Toplu Sözleşme hükümleri uyarınca 5 saat ek ders ücreti yerine 18/01/2012 tarih ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca salon başkanı olması halinde 1800 maaş katsayı, gözetmen olması halinde 1600 maaş katsayısı üzerinden ödeme yapılacağı görülmektedir.

Bakılan davada. Mahkememiz ara kararları ile davacının 06/03/2016 ve 26/03/2016 tarihlerinde Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) yerleştirilecek olan öğrencilerin seviyelerini belirlemek amacıyla yapılan sınavda 4 oturum salon başkanı ve 4 oturum gözetmen olarak görev aldığı açık olduğundan, 18/01/2012 tarih ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca salon başkanı olması halinde 1800 maaş katsayı, gözetmen olması halinde 1600 maaş katsayısı üzerinden hesaplama yapılarak ödeme yapılması gerekirken, bu yönde yapılan buyurusunun zımnen reddine ilişkin işlemde mevzuata hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Öte yandan, hukuka aykırılığı, Mahkeme kararıyla saptanmış işlem nedeniyle, davacıya yapılan ödemelerden eksik kalan tutarların da dava tarihi olan 25/07/2016 tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte ödenmesi gerektiği açıktır.

Ayıklanan nedenlerle, dışa konusu işlemin iptaline, davacıya yapılan ödemelerden eksik kalan tutarların dava tarihi olan 25/07/2016 tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte ödenmesine," kararı verilmiştir.

İşte o karar;

Ahmet KANDEMİR

Bilsem tarama sınavında gözetmene tek oturum ücreti ödenecek Grup tarama sınavında ek ders ücreti ödenecek
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
07:05 - Erzincan'de 4,1 büyüklüğünde deprem06:50 - BM: Mursi'nin ölümü araştırılmalıdır06:21 - KKTC hükümetinden 'Maraş' açılımı: 42 yıl sonra açılacak06:10 - FETÖ'nün futbol ayağına neden dokunulmadı?05:42 - Erzincan'da 2019 yılında 18 kişi KKKA şüphesiyle tedavi gördü04:50 - Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem01:46 - Çavuşoğlu'ndan 'Dünyada sözü dinlenen bir ülkeyiz' mesajı01:42 - Kırmızı bülten ile aranan terörist Bitlis'te ölü olarak ele geçirildi01:26 - İki bin 145 Hakim ve savcının görev yeri değişti01:00 - Köprüler çok mu pahalı? Binali Yıldıırm'dan yanıt
00:53 - Erken terhiste önemli bir aşama geçildi00:48 - MAK Danışmanlık'tan Ak Parti'ye cevap00:30 - Binali Yıldırım için Amanat'lı video desteği00:05 - 19 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları00:03 - Emniyet, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı için talep topluyor00:00 - Alkolsüz herşey dahil konseptiyle ayrıcalıklı bir tatil yapın23:52 - 'Kandil'den Saraçhane'ye tünel açmak istiyorlar'23:47 - Eski ve yeni muhtar arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geldiği program, fikrinizi değiştirdi mi?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam