Toprak mahsulleri ofisini tercih edeceklerin dikkatine

Tercih kılavuzunda TMO'ya ait pozisyonlar yer almaktadır. Bu kurumun hukuki statüsü ve kontenjanların çalışma şartlarına ilişkin bilgi vermek istiyoruz.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 24 Kasım 2014 12:00, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Toprak mahsulleri ofisini tercih edeceklerin dikkatine

Kurumun statüsü

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü bir kamu iktisadi teşebbüsüdür. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşudur. Kurum merkezi Ankara Kızılay'dadır ve kurumun Ankara dışında hemen her şehirde taşra teşkilatı bulunmaktadır.

Personelin statüsü

TMO'ya yerleşecek olan adaylar 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli personel olacaklardır. Bu personel türü diğer sözleşmeli personel türü ile karıştırılmamalıdır. Çünkü bu personelin özlük hakları oldukça iyidir ve keyfe göre işine söz verilemez, sözleşmesi feshedilemez. Bu personelin haklarının detayı için tıklayınız.

TMO özelleşirse

Bu kurumun özelleştirilmesi durumunda personeli Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Ve DPB tarafından başka kurumlarda "kadrolu memur" olarak atanırlar. Yani herhangi bir hak kayıpları olmaz.

Personelin çalışma şartları

Kılavuzda bu kuruma alınacak olan personelin nerede ve hangi şartlarda çalışacağı belirtilmiştir. Bunları inceleyelim.

Memur unvanına yerleşirseniz

- "memur" pozisyonları tercih edecek adaylar "tartı memuru" olarak çalışacaklardır.

-TMO işyerine gelen ve giden traktör, kamyon, tır ve treyler gibi ürün yüklü vasıtaların boş-dolu tartısı yapıldığından, ana hizmet binasının dışında kantar binalarında çalışırlar.

-Bu binalar, TMO'nun iştigal alanına giren hububatın hasat dönemlerinde geçici olarak açılabilecek alım merkezlerinde olabildiği gibi, üçüncü şahıslardan kiralanan kantar binalarında da olabilir.

-Bazı durumlarda işyeri personel sayılarına bağlı olarak satış, sevk ve tesellüm işlemlerinde bir merkezde yalnız görev yapabilirler.

-Görev alanlarında muhatap oldukları kesimler üreticiler, nakliyeciler ve kamyoncular olup, bu noktalarda sadece depo memuru veya depo teknisyeni ile birlikte çalışabilirler.

(yani bu görev pek de bayanlara uygun olmayabilir)

Ambar memuru unvanına yerleşirseniz

-Söz konusu pozisyonları tercih edecek adaylar "Ambar memuru" olarak çalışacaklardır.

-Sorumluluğuna verilen ürün ve mamullerle her türlü alet, cihaz ve malzemeyi özelliğine göre sayarak, ölçerek veya tartılmasında hazır bulunarak teslim almak ve teslim etmek, -Depolarda mevcut ürün ve malzemenin periyodik sayımlarını, giriş-çıkışlarını yaptırmak, işyeri döşeme, demirbaş, kırtasiye, malzeme ve melbusat ihtiyaçlarını izleyip zamanında teminini sağlamak, kayıtları muhasebe kayıtları ile sık sık kontrol ederek mutabakatını sağlamak, boşalan depolardaki tartıya ve sayıma dayalı meydana gelen fazlalık ve noksanlıkları tespit etmek, münakale ve diğer işleri yapmak,

-Sorumluluğuna verilen her türlü depoda bulunan zimmetindeki ürünlerden yapılacak; alım, satış, sevk, tesellüm, periyodik kontroller, havalandırma, kurutma, paçal çalışmaları, depolar arası nakil, her türlü ilaçlama, eleme, temizleme ve benzeri ürün hareketlerini, ilgili işyeri personeliyle gerekli işbirliğini kurarak gerçekleştirmek, gibi işler görev sahası kapsamındadır.

-Görev alanlarında muhatap oldukları kesimler üreticiler, nakliyeciler ve kamyoncular olup, bu noktalarda kurumun diğer personeli ile birlikte çalışabilirler.

(bu pozisyon da bayanlar için pek uygun değil denilebilir)

Afyon'daki herhangi bir pozisyona yerleşirseniz

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne ait Afyonkarahisar İlinde yer alan pozisyonlara yerleştirilecek adaylar Bolvadin İlçesinde yer alan Afyon Alkaloidleri Fabrikasında istihdam edileceklerdir. Fabrikada; Haşhaş Kapsülünden afyon alkaloidleri ve türevleri üretilmekte, üretimle ilişkili teknik bölümlerinde (ısı santrali, laboratuvar) vardiya sistemi uygulanmaktadır.

Bu Habere Tepkiniz