Sözlü Sınavda Son Durum

Son yıllarda, Danıştay Daireleri sözlü sınava ilişkin davalarda, daha fazla bir şekilde, aday lehine karar vermektedir. Karar gerekçeleri ise sözlü sınavın yazılı sınavın nesnel sonuçlarını etkisiz kılmasına ve idari yargı denetimini sınırlamasına dayanmaktadır. Diğer yandan, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nun 2802 sayılı Kanunda yer alan "mülakat" ibaresinin Anayasa'ya aykırılığı iddiası ile Anayasa Mahkemesine taşıdığı konuda Yüksek Mahkeme mülakatın Anayasa'ya aykırı olmadığına karar vermiştir. Detaylar için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Şubat 2007 13:13, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

DANIŞTAY VE ANAYASA MAHKEMESİNİN GÖREV ALANI

Düzenleyici işlemlere ilişkin iptal davaları Danıştay nezdinde açılmaktadır. Örneğin bir yönetmeliğin iptali isteniyorsa Danıştay'da dava açılmalıdır. danıştay mevuata ve kamu yararı ile hizmet gereği ilkelerine göre açılan davaları sonuçlandırmaktadır.

Yönetmeliklerin bir üst hukuk normu olan Kanunların iptali ismiyle ise Anayasa mahkemesine dava açılabilmektedir. Ancak Anayasa mahkemesinde, herkes dava açamamaktadır. Anayasa mahkemesinde, cumhurbaşkanı ve siyasi parti gruplarıdava açabilmektedir. ayrıca idare mahkemeleri ile danıştay daireleri de gördükleri bir dava sırasında, bazı kanunların anayasaya aykırı olduğunu tespit etmeleri durumunda kanunun iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurabilmektedir.

SÖZLÜ SINAVDA DANIŞTAY YORUMU

Danıştay son bir kaç yıldır sözlü sınava ilişkin açılan tüm davaları davayı açan lehine sonuçlandırmıştır. Gerekçe ise şu şekildedir:
1- Sözlü sınav, yazılı sınavın nesnel sonuçlarını etkisiz kılan bir sınavdır.
2- Sözlü sınav, idari yargı denetimini sınırlamaktadır.

Diğer taraftan Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu 2005 ve 2006 yılı içerisinde görüştüğü hakim ve savcı atamalarındaki sözlü sınava izin veren yönetmelik hükmü hakkında iptal kararı vermiş ve adayı haklı bulmuştur.

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, daha sonra, yönetmeliğin dayanağı olan,
- 24.2.1983 günlü, 2802 sayılı ?Hakimler ve Savcılar Kanunu?nun, 8. maddesinin (ı) bendinde yer alan ?... mülakatta başarı göstermek? ibaresi ile 9. maddesinin son fıkrasında yer alan ? ... mülakat ...? sözcüklerinin ve
- 24.2.1983 günlü, 2802 sayılı ?Hakimler ve Savcılar Kanunu?nun 9. maddesinin, 22.12.2005 günlü, 5435 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen son fıkrasında yer alan ? ? yarışma sınavı ve mülâkatı ile ?? ibarelerinin,
iptalini ve yürürlüğünün durdurulmasını istemiştir.

ANAYASA MAHKEMESİNİN KARARI

7 Şubat 2007 tarihinde gündem maddesi olarak yukarıdaki iki kanun maddesi Anayasa Mahkemesince görüşülmüştür. Anayasa Mahkemesi her iki başvuruyu yerinde görmemiş ve başvurunun reddine karar vermiştir. Karar, 1 üyenin karşı oyuna karşılık 10 üyenin oyuyla aldığı öğrenildi.

NE ANLAMA GELİYOR?

Anayasa Mahkemesinin sözlü sınavın Anayasa'ya aykırı olmadığına dair yorumu oldukça önemlidir. Bundan sonraki davalarda, Danıştay'ın bu yoruma uygun olarak, sözlü sınav ibaresi içeren yönetmelik hükümlerine iptal kararı vermesi daha zor olacaktır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber